Most read

1
APPLICATION OF MICROBIOLOGICAL PREPARATION AND MICROALGAE IN AQUACULTURE
QI Zhen, YANG Jing-Ping
2004, 28(1): 85-89.
[Abstract](14898) [PDF 1367KB](762)
2
EFFECTS OF DIETARY METHIONINE ON GROWTH, SERUM BIOCHEMICAL INDEXES, SERUM FREE AMINO ACID AND MUSCLE TEXTURE OF RICE FIELD EEL (MONOPTERUS ALBUS)
HU Ya-Jun, HU Yi, SHI Yong, DAI Zhen-Yan, ZHONG Lei
2019, 43(6): 1155-1163. doi: 10.7541/2019.136
[Abstract](12001) [FullText HTML](6878) [PDF 531KB](64)
3
SPATIAL DISTRIBUTION PATTERNS OF SARGASSUM VACHELLIANUM IN COASTAL WATERS OF NORTHERN ZHEJIANG TYPICAL ISLANDS
ZHANG Ya-Zhou, BI Yuan-Xin, WANG Wei-Ding, SUI You-Zhen, LU Kan-Er, FENG Mei-Ping, LIANG Jun, ZHOU Shan-Shan
2019, 43(5): 1114-1121. doi: 10.7541/2019.131
[Abstract](11922) [FullText HTML](6330) [PDF 854KB](45)
4
PROKARYOTIC EXPRESSION AND POLYCLONAL ANTIBODY PREPARATION OF AUTOPHAGY-RELATED GENES LC3B AND BECLIN1 OF YELLOW CATFISH PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
WEI Xiao-Lei, YE Han-Mei, LUO Zhi
2019, 43(6): 1197-1202. doi: 10.7541/2019.141
[Abstract](11823) [FullText HTML](6235) [PDF 551KB](51)
5
EFFECTS OF DIETARY RAPESEED MEAL ON THE GROWTH PERFORMANCE, INTESTINAL MORPHOLOGY AND MICROFLORA OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
SONG Peng, CAO Shen-Ping, TANG Jian-Zhou, PENG Liang, LUO Wen-Jie, XIONG Ding, DENG Yue-Song, HE Xi, LIU Zhen
2019, 43(6): 1147-1154. doi: 10.7541/2019.135
[Abstract](11770) [FullText HTML](6956) [PDF 590KB](153)
6
THE GROWTH CHARACTERISTICS AND HYPOXIA TOLERANT ABILITY OF YELLOW CATFISH AND HYBRID CATFISH
SUN Jun-Xiao, HAN Guang-Kun, LIU Ya, LI Ming-Bo, YUAN Yong-Chao, FAN Qi-Xue, WANG Yin-Hai, YANG He-Shu, MO Ai-Jie
2019, 43(6): 1271-1279. doi: 10.7541/2019.151
[Abstract](11353) [FullText HTML](6287) [PDF 1245KB](71)
7
ISOLATION OF MICROSATELLITE LOCI AND GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SINOGASTROMYZON SICHANGENSIS
ZHANG Zhi, YU Dan, LIU Fei, LIU Huan-Zhang
2019, 43(6): 1224-1230. doi: 10.7541/2019.145
[Abstract](11241) [FullText HTML](7118) [PDF 523KB](90)
8
PARENTAGE ANALYSIS OF COREIUS GUICHENOTI USING MICROSATELLITES
HE Yong-Feng, ZHU Yong-Jiu, WU Xing-Bing, GONG Jin-Ling, YANG De-Guo
2019, 43(6): 1216-1223. doi: 10.7541/2019.144
[Abstract](11161) [FullText HTML](6819) [PDF 444KB](102)
9
ESTABLISHMENT AND OPTIMIZATION OF PURE CULTURE SYSTEM OF A MODEL PROTOZOA, STYLONYCHIA LEMNAE
WANG Ying, YAO Lin, WU Yu-Qi, LI Shi-Kuan, FAN Jin-Feng, CHEN Ying
2019, 43(6): 1346-1352. doi: 10.7541/2019.158
[Abstract](10933) [FullText HTML](6237) [PDF 744KB](44)
10
EFFECTS OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (GIM:1.730) ON GROWTH, DIGESTIVE CAPACITY, DISEASE RESISTANCE OF JUVENILE, EPINEPHELUS COIOIDES
LI Jun-Liang, YANG Qi-Hui, TAN Bei-Ping, DONG Xiao-Hui, CHI Shu-Yan, LIU Hong-Yu, ZHANG Shuang, ZHANG Hai-Tao
2019, 43(5): 992-1000. doi: 10.7541/2019.118
[Abstract](10898) [FullText HTML](6731) [PDF 695KB](62)
11
REDESCRIPTION OF MYXOBOLUS WULII AND COMPARISON OF ITS STRAINS IN DIFFERENT SECTIONS OF THE YANGTZE RIVER BASIN
YANG Cheng-Zhong, ZHANG Diao-Diao, ZHAO Yuan-Jun
2019, 43(5): 1092-1097. doi: 10.7541/2019.128
[Abstract](10892) [FullText HTML](6698) [PDF 712KB](40)
12
ZOOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE AND THE WATER QUALITY IN THE WEI RIVER BASIN
WANG Shuo, YANG Tao, LI Xiao-Ping, CHEN Jia
2019, 43(6): 1333-1345. doi: 10.7541/2019.157
[Abstract](10868) [FullText HTML](6486) [PDF 877KB](102)
13
MOLECULAR CLONING, EXPRESSION AND FUNCTION ANALYSIS OF GREB1 IN GIBEL CARP, CARASSIUS GIBELIO
LI Shi-Zhu, LIU Wei, LI Zhi, ZHOU Li, LU Jian-Guo, GUI Jian-Fang
2019, 43(5): 953-961. doi: 10.7541/2019.113
[Abstract](10845) [FullText HTML](6419) [PDF 1267KB](91)
14
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF TRIM25 GENE IN LARIMICHTHYS CROCEA
ZHOU Zhen-Zhen, JING Fei, WEI Ke, ZHANG Jian-She
2019, 43(6): 1189-1196. doi: 10.7541/2019.140
[Abstract](10757) [FullText HTML](6391) [PDF 699KB](65)
15
STRUCTURE, PHYLOGENY AND TISSUE DISTRIBUTION OF SPLA2-III IN CYPRINUS CARPIO
XU Di-Hui, LI Hong-Xia, LI Jian-Lin, TANG Yong-Kai, WANG Qin, ZHANG Lei, SHEN Ze-En, YU Ju-Hua
2019, 43(6): 1172-1181. doi: 10.7541/2019.138
[Abstract](10687) [FullText HTML](6977) [PDF 880KB](60)
16
GENETIC DIVERSITY AND POPULATION DEMOGRAPHIC HISTORY OF THREE POPULATIONS OF BARBATULA TONI (CYPRINIFORMES, NEMACHEILINAE) FROM NORTH CHINA
CHEN Hao, YANG Yin-Pen, ZHANG Hui, CHEN Yong-Xia
2019, 43(5): 931-938. doi: 10.7541/2019.110
[Abstract](10684) [FullText HTML](6781) [PDF 726KB](115)
17
MORPHOLOGICAL AND ORGAN CHANGES, MOVEMENT AND FEEDING OBSERVATION IN THE METAMORPHOSIS OF THE LARVAE OF PINCTADA FUCATA
DENG Zheng-Hua, LIN Xian-Xin, CHEN Ming-Qiang, LI You-Ning, ZHAO Wang, YU Gang, LIU Qian, HUANG Gui-Ju, WANG Yu
2019, 43(5): 1072-1080. doi: 10.7541/2019.126
[Abstract](10660) [FullText HTML](6698) [PDF 956KB](144)
18
CLONE AND EXPRESSING ANALYSIS OF FGFRHL-1 IN CTENOPHARYNGODON IDELLUS AND CULTER ALBURNUS
ZHAO Wei, XU Hao-Mang, ZHENG Jian-Bo, JIA Yong-Yi, GU Zhi-Min, LUO Chen
2019, 43(6): 1182-1188. doi: 10.7541/2019.139
[Abstract](10652) [FullText HTML](6253) [PDF 673KB](79)
19
TEMPORAL AND SPATIAL VARIATION OF DISSOLVED OXYGEN AND REACTION OF BACTERIAL COMMUNITY IN IN-POND RACEWAY SYSTEM (IPRS) OF LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
WANG Peng, XU Gang-Chun, XU Pao
2019, 43(6): 1290-1299. doi: 10.7541/2019.153
[Abstract](10588) [FullText HTML](6882) [PDF 828KB](61)
20
EFFECTS OF MEDICAL STONE ON THE GROWTH OF SUBMERGED MACROPHYTES
HAN Fan, LIU Zi-Sen, YAN Pan, HE Feng, SUN Jian, ZHANG Yi, WU Zhen-Bin
2019, 43(6): 1353-1361. doi: 10.7541/2019.159
[Abstract](10560) [FullText HTML](6683) [PDF 1338KB](55)

Journal Introduction

 • Establishment Time:1955  Monthly
 • Competent unit:Chinese Academy of Sciences
 • Host unit:Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences ; Chinese Society for Oceanology and Limnology
 • Editor-in-Chief:YIN Zhan
 • ISSN 1000-3207
 • CN 42-1230/Q
 • 首页
 • 上一页
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 末页
 • 共:5页
 • 跳转
 • Go

Copy right © 2009 Editorial Office of Acta Hydrobiologica Sinica

Address:No. 7 Donghu South Road, Wuchang District, Wuhan, Hubei Province, China

Tel:027-68780701 E-mail:acta@ihb.ac.cn 

Supported byBeijing Renhe Information Technology Co. Ltd  Technical support:info@rhhz.net