column
STUDY ON EXPRESSION PATTERN AND FUNCTION OF ZEBRAFISH HO1
TAO Wen-Ting, WANG Lin-Lin, HOU Shao-Feng, LI Zhi, GUI Jian-Fang, ZHONG Xue-Ping
2014, 38(2): 209-215. DOI: 10.7541/2014.31
Abstract PDF
THE PREFERABLE LIGHT INTENSITY AND COLOR FOR DARKBARBEL CATFISH AND SILVER CARP
Bai Yan-qin, Wang Xue, Liu De-fu, Tu Zhi-ying, Lu Bo, Wang Bo, Luo Jia, Shi Xiao-Tao
2014, 38(2): 216-221. DOI: 10.7541/2014.120
Abstract PDF
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF -CYCLOCITRAL DEGRADING BACTERIA
DAI Zhi-Gang, JIANG Yong-Guang, GU Yi-Lu, HU Han-Hua, LI Ren-Hui
2014, 38(2): 222-226. DOI: 10.7541/2014.33
Abstract PDF
POPULATION DYNAMICS OF DACTYLOGYRUS AND A NEW RECORD ON DACTYLOGYRUS IN LEUCISCUE IDUS LINNAEUS IN IRTYSH RIVER OF CHINA
HAO Cui-Lan, YUE Cheng, YAO Wei-Jian, YIN Jian-Guo, JIAO Li, ZHU Meng-Ying, WANG Xin
2014, 38(2): 227-232. DOI: 10.7541/2014.119
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY PROTEIN LEVELS ON GROWTH, FEED UTILIZATION AND THE ENZYMES ACTIVITY ON NITROGEN METABOLISM OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
LI Bin, LIANG Xu-Fang, LIU Li-Wei, YUAN Xiao-Chen, ZHU Wen-Huan, LI Jie
2014, 38(2): 233-240. DOI: 10.7541/2014.35
Abstract PDF
THE ANALYSIS OF THE POLYMORPHISM AND EXPRESSION OF MHC CLASS Ⅱ GENE AND ITS ASSOCIATION WITH RESISTANCE/SUSCEPTIBILITY TO AEROMONAS HYDROPHILA IN XINGGUO RED COMMON CARP
LIU Jun, LIU Zhi-Zhi, WANG Cheng-Hui, XIANG Song-Ping, WANG Jian
2014, 38(2): 241-248. DOI: 10.7541/2014.36
Abstract PDF
ANALYSIS OF FUNCTIONAL COMPENSATION OF TWO DIFFERENT METALLOTHIONEIN SUBFAMILIES FROM TETRAHYMENA THERMOPHILA
LU Jian-Gong, XU Jing, ZHANG Peng-Xing, WANG Wei
2014, 38(2): 249-256. DOI: 10.7541/2014.37
Abstract PDF
EFFECT OF LIGHT-EMITTING DIODE LIGHT QUALITY ON THE GROWTH AND PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF NOSTOC SPHAEROIDES
LU Jing-Jing, LI Dun-Hai
2014, 38(2): 257-261. DOI: 10.7541/2014.38
Abstract PDF
EFFECTS OF SUPPLEMENTING EAA TO LOWER PROTEIN DIETS ON GROWTH, BODY COMPOSITION AND IMMUNOLOGICAL INDEX OF LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
CHEN Nai-Song, LIANG Qin-Lang, XIAO Wen-Wen, ZHOU Heng-Yong, MA Xiu-Li, ZHAO Ming
2014, 38(2): 262-271. DOI: 10.7541/2014.118
Abstract PDF
BLOOD-BRAIN BARRIER PERMEABILITY OF DIF AND ITS ELIMINATION COMPARATIVE STUDY BETWEEN BRAIN AND PERIPHERAL TISSUES IN CARASSIUS AURATUS GIBELIO
Ruan Ji-Ming, HU Kun, Yang Xian-Le, Zhang Hai-Xin, Wang Yi, Zhou Ai-Ling, Zhao Yi-Ni
2014, 38(2): 272-278. DOI: 10.7541/2014.40
Abstract PDF
EFFECTS OF DIFFERENT ERADICATION MEASURES FOR CONTROLLING SPARTINA ALTERNIFLORA ON PLANTS AND MACROBENTHIC INVERTEBRATES
SHENG Qiang, HUANG Ming-Yao, TANG Chen-Dong, NIU Dong-Liang, MA Qiang, WU Ji-Hua
2014, 38(2): 279-290. DOI: 10.7541/2014.41
Abstract PDF
CHARACTERIZATION OF CELLULOSE-DECOMPOSING BACTERIA IN THE INTESTINE OF GRASS CARP, CTENOPHARYNGODON IDELLA (VAL.)
WANG Wei-Wei, WU Shan-Gong, ZOU Hong, ZHENG Ying-Zhen, CHENG Ying-Yin, WANG Gui-Tang
2014, 38(2): 291-297. DOI: 10.7541/2014.42
Abstract PDF
THE SCALE FORMATION AND DEVELOPMENT IN JUVENILE OF SCHIZOTHORAX PRENANTI
YAN Tai-ming, TANG Ren-jun, LIU Xiao-shuai, YANG Shi-yong, YANG Song, HE Zhi
2014, 38(2): 298-303. DOI: 10.7541/2014.43
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY PHE EXPOSURE ON THE HAEMATOLOGICAL INDEXES AND HEPATOPANCREAS OF SPINIBARBUS SINENSIS
YUE Nan-Nan, WANG Mi, YAN Yu-Lian, LI Jian, LUO Qi-Yong, XIE Xiao-Jun
2014, 38(2): 304-311. DOI: 10.7541/2014.44
Abstract PDF
RESEARCH ON THE DYNAMIC ACCUMULATION OF LIPIDS IN ISOCHRYSIS SP. CCMM5001 BASED ON THE LIPID ANALYSIS BY NILE RED METHOD
Zhou Wen-jun, Zheng Li, Han Xiao-tian, Zheng Ming-gang, Zhang Kui-ying, Gao Wei, Cui Zhi-song
2014, 38(2): 312-319. DOI: 10.7541/2014.45
Abstract PDF
COMPLETE SEQUENCE ANALYSIS OF MITOCHONDRIAL GENOME IN HYRIOPSIS SCHLEGELII
Sheng Jun-qing, Lin Qiao-hui, Wang Jun-hua, Peng Kou, Hong Yi-jiang
2014, 38(2): 320-327. DOI: 10.7541/2014.46
Abstract PDF
ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF REAL-TIME QUANTITATIVE PCR REACTION SYSTEM FOR STUDY IN GENE EXPRESSION OF 5 FATTY ACYL DESATURASE IN ABALONE (HALIOTIS DISCUS HANNAI INO)
LI Ming-Zhu, MAI Kang-Sen, HE Gen, AI Qing-Hui, XU Wei, ZHANG Wen-Bing
2014, 38(2): 328-334. DOI: 10.7541/2014.47
Abstract PDF
THE SPATIAL PATTERN OF BACTERIOPLANKTON COMMUNITY COMPOSITION IN LAKE TAIHU IN SUMMER
PANG Xing-Hong, Lü Li-Yuan, NIU Yuan, SHEN Hong, YUAN Xi-Gong, CHEN Wen-Jie, CHEN Jun, XIE Ping
2014, 38(2): 335-341. DOI: 10.7541/2014.48
Abstract PDF
THE SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF CHLOROPHYLL-a AND ITS CORRELATION WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE NANFEIHE RIVER
LI Zhu, GUO Wei-jie, CHENG Shui-ping, CHAI Pei-hong, LIANG Wei, WU Zhen-bin
2014, 38(2): 342-350. DOI: 10.7541/2014.49
Abstract PDF
THE CLONING OF THE MITOCHONDRIAL GENOME OF HEBESOMA VIOLENTUM(ACANTHOCEPHALA) AND THE PHYLOGENETIC ANALYSIS OF ACANTHOCEPHALANS
PAN Ting-Shuang, NIE Pin
2014, 38(2): 351-361. DOI: 10.7541/2014.50
Abstract PDF
EFFECT OF REPLACEMENT OF FISH MEAL WITH COTTONSEED MEAL ON GROWTH, HEMATOLOGICAL PHYSIOLOGY, AND BODY COMPOSITION OF GRASS CARP
YAN Quan-Gen, ZHU Xiao-Ming, YANG Yun-Xia, HAN Dong, JIN Jun-Yan, XIE Shou-Qi, LI Zhong-Jie
2014, 38(2): 362-369. DOI: 10.7541/2014.51
Abstract PDF
IN-SITU CONTROL TECHNOLOGY OF PHOSPHORUS IN SEDIMENT OF EUTROPHIC LAKE
LI An-Ding, ZHANG Yi, ZHOU Bei-Hai, WU Zhen-Bin
2014, 38(2): 370-374. DOI: 10.7541/2014.52
Abstract PDF
DISTRIBUTION OF MACROZOOPLANKTON COMMUNITY IN CHONGMING DONGTAN SALT MARSH CREEKS DURING SUMMER AND AUTUMN
QIN Hai-Ming, TANG Chen-Dong, MA Qiang, CHEN Jia-Kuan, WU Ji-Hua
2014, 38(2): 375-381. DOI: 10.7541/2014.53
Abstract PDF
EFFECTS OF YEAST CELL WALL POLYSACCHARIDES AND H2S ON THE ACTIVITIES OF THREE IMMUNE ENZYMES OF MACROBRACHIUM ROSENBERGII
XU Yan, YU Jing, WANG Fang, ZHANG Dan-Feng
2014, 38(2): 382-385. DOI: 10.7541/2014.54
Abstract PDF
TETRACYCLINE ANTIBIOTICS RESISTANCE AND ITS GENETIC DETERMINANTS IN AEROMONAS VERONII ISOLATED FROM CHANNEL CATFISH (ICTALURUS PUNCTATUS)
Zhao Min, Wang Kai-Yu, Wang Jun, Chen De-Fang, Huang Ling-Yuan, Wang Hao-Cheng
2014, 38(2): 386-392. DOI: 10.7541/2014.55
Abstract PDF
THE TOXIC EFFECTS OF HEAVY METALS ON THE EMBRYONIC DEVE-LOPMENT OF APOSTICHOPUS JAPONICUS
JIANG Hui-Chao, LIU Ai-Ying, SONG Xiu-Kai, SUN Guo-Hua, LIU Li-Juan
2014, 38(2): 393-400. DOI: 10.7541/2014.56
Abstract PDF

Journal Introduction