column
FISH COMMUNITY PATTERN AND DIVERSITY AFFECTED BY WATER AND SEDIMENT REGULATION IN SHANDONG SECTION OF THE YELLOW RIVER
CONG Xu-Ri, LI Xiu-Qi, DONG Guan-Cang, SUN Lu-Feng, KE Han, REN Yi-Ping
2024, 48(6): 889-897. DOI: 10.7541/2024.2023.0148
Abstract FullText HTML PDF
COMMUNITY STRUCTURE AND CORRELATION OF DOMINANT SPECIES IN EARLYFISH RESOURCES IN THE OUJIANG ESTUARY
LI Shang-Qing, YE Shen, WANG Yu-Hang, TANG Wei, QIN Song, FAN Qing-Song, QIU Wen-Zhi, AI Long-Wei, ZHENG Chun-Fang, LIU Wei-Cheng
2024, 48(6): 898-909. DOI: 10.7541/2024.2023.0257
Abstract FullText HTML PDF
OTOLITH CHARACTERISTICS AND REPRODUCTIVE PERIOD ESTIMATION OF SCHIZOTHORAX O’CONNORI IN THE MIDDLE REACHES OF THE YARLUNG ZANGBO RIVER
LAI Bo-Lin, GU Zheng-Xuan, LI Lei, HE Zhi, GAO Kuo, PU Yong, TIAN Qin-Yao, XIONG Jin-Xin, LUO Wen-Jie, HUANG Jun-Jie, WEN Lin, XIONG Xu, TANG Zi-Ting, ZHANG Ming-Wang, YANG De-Ying, YAN Tai-Ming
2024, 48(6): 910-919. DOI: 10.7541/2024.2023.0316
Abstract FullText HTML PDF
TAXONOMIC REVISION OF THE SISORIDAE (OSTEICHTHYES: SILURIFORMES) FISHES OF THE LOWER YARLUNG TSANGPO RIVER, WITH DESCRIPTIONS OF THREE NEW SPECIES AND ONE NEW RECORD IN CHINA
CHEN Yong-Xia, TAN Hui-Min, LIN Peng-Cheng, ZHANG Chi, WANG Lin, HE De-Kui
2024, 48(6): 920-949. DOI: 10.7541/2024.2024.0002
Abstract FullText HTML PDF
APPLICATION OF ENVIRONMENTAL DNA TECHNOLOGY IN MONITORING THE BROODSTOCK RESOURCES OF ERIOCHEIR SINENSIS IN THE YANGTZE ESTUARY
ZHANG Fang-Yuan, WANG Ru-Xian, YANG Gang, QIN Ze, ZHAO Feng, ZHANG Tao, GENG Zhi
2024, 48(6): 950-957. DOI: 10.7541/2024.2023.0337
Abstract FullText HTML PDF
THREE DIFFERENT DIETS ON THE GROWTH, DIGESTIVE ENZYME ACTIVITY, NUTRITION AND QUALITY OF CHINESE MITTEN CRAB (ERIOCHEIR SINENSIS)
CHEN Ke-Ke, JIANG Guang-Zhen, HUA Hao-Kun, FANG Pei-Qiong, WANG Jian-Feng, LI Xiang-Fei, CHI Cheng, LIU Wen-Bin
2024, 48(6): 958-967. DOI: 10.7541/2024.2023.0294
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY PROTEIN AND LIPID LEVEL ON GROWTH, SERUM BIOCHEMICAL INDEX AND LIVER ANTIOXIDANT CAPACITY OF JUVENILE ASIAN RED-TAILED CATFISH (HEMIBAGRUS WYCKIOIDES)
ZHANG Yao-Zheng-Tai, XIE Kai, SHI Yong, LI Xin-Ping, XIAO Tiao-Yi, HU Yi, DAI Ji-Hong
2024, 48(6): 968-978. DOI: 10.7541/2024.2023.0348
Abstract FullText HTML PDF
STOCKING DENSITY ON WATER QUALITY AND NUTRITIONAL QUALITY OF ANGUILLA JAPONICA IN SUMMER AND AUTUMN
YANG Jia-Wen, GAO Min, CHEN Sen, ZHANG Hao-Tian, WU Kun, WEN Xiao-Bo, HU Xiong, SUN Yu-Ping, NING Li-Jun
2024, 48(6): 979-990. DOI: 10.7541/2024.2023.0336
Abstract FullText HTML PDF
DIFFERENCES IN DORSAL MUSCLE MORPHOLOGY AND ORGAN PHYSIOLOGY AMONG SUBGROUPS WITH DIFFERENT GROWTH PERFORMANCES WITHIN THE COHORT OF JUVENILE BLACK SEABREAM
RAN Duo-Ying, HUANG Lin, ZHANG Li-Jun, LIU Zhe-Yu, ZHENG Jia-Hao, JIANG Hong-Lei, WANG Zhi-Zheng
2024, 48(6): 991-999. DOI: 10.7541/2024.2023.0347
Abstract FullText HTML PDF
YEAST CULTURE ON THE GROWTH AND INTESTINAL HEALTH OF JUVENILE AMERICAN EEL (ANGUILLA ROSTRATA) FED DIETS WITH VARYING PROPORTIONS OF LOW-QUALITY BROWN FISHMEAL
WU Xin-Yi, XU Yi-Chuang, XI Feng, ZHANG Dian-Guang, ZHAI Shao-Wei
2024, 48(6): 1000-1010. DOI: 10.7541/2024.2023.0360
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR PHYLOGENETIC STUDIES ON NEW RECORD SPECIES OF EUGLENA IN CHINA
JIANG Xiao-Die, ZHU Wei-Ju, PANG Wan-Ting, WANG Quan-Xi
2024, 48(6): 1011-1018. DOI: 10.7541/2024.2023.0340
Abstract FullText HTML PDF
THE SYSTEMATIC STUDY OF COELASTRELLA FROM CHINA
WANG Qing-Hua, HOU Ying, LIU Mei, LIU Xu-Dong, LIU Guo-Xiang
2024, 48(6): 1019-1028. DOI: 10.7541/2024.2023.0359
Abstract FullText HTML PDF
OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR HETEROTROPHIC-LIGHT COUPLING HIGH-DENSITY CULTIVATION OF POTERIOOCHROMONAS MALHAMENSIS FOR FUCOXANTHIN PRODUCTION
GUO Yu-Fen, WANG Shi-Jie, CHEN Bao-Feng, WANG Si, MEN Jun, QIAO Zhi-Xian, LUO Hong-Zhen, JIN Hu
2024, 48(6): 1029-1039. DOI: 10.7541/2024.2023.0385
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE OF PHOTOSYNTHESIS OF DIFFERENT CHLAMYDOMONAS REINHARDTII IN RESPONSE TO MERCURY STRESS
XIA Yi-Xue, AI Xiao-Han, ZHU Fei-Xia, BI Yong-Hong
2024, 48(6): 1040-1050. DOI: 10.7541/2024.2023.0291
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS OF MICROALGAE EXTRACELLULAR VESICLES
HU Qun-Ju, WANG Chao-Gang, XIANG Wen-Zhou, WANG Yuan-Yuan, FAN Mei-Hua, ZHANG Xiao-Lin, LIAO Zhi, YAN Xiao-Jun
2024, 48(6): 1051-1064. DOI: 10.7541/2024.2023.0283
Abstract FullText HTML PDF
FURTHER SUGGESTIONS ON CONSERVATION OF THE YANGTZE FINLESS PORPOISE BASED ON RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE CURRENT PROGRESS
HAO Yu-Jiang, TANG Bin, MEI Zhi-Gang, ZHENG Jin-Song, WANG Ke-Xiong, WANG Ding
2024, 48(6): 1065-1072. DOI: 10.7541/2024.2024.0020
Abstract FullText HTML PDF
EVOLUTIONARY DISTINCTNESS OF YANGTZE FINLESS PORPOISES AND THEIR CONSERVATION
YANG Guang, TIAN Ran, LU Yi
2024, 48(6): 1073-1076. DOI: 10.7541/2024.2024.0054
Abstract FullText HTML PDF
PROGRESS AND PROSPECTS ON THE PROTECTION OF YANGTZE FINLESS PORPOISES
XU Pao, LIU Kai, YING Cong-Ping, YIN Deng-Hua, LIN Dan-Qing, ZHANG Jia-Lu
2024, 48(6): 1077-1084. DOI: 10.7541/2024.2024.0027
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction