column
EFFECTS OF DIETARY ARGININE LEVEL ON GROWTH PERFORMANCE AND INTESTINE MORPHOLOGY OF JUVENILE GROUPER EPINEPHELUS COIOIDES
CHI Shu-Yan, HAN Feng-Lu, TAN Bei-Ping, DONG Xiao-Hui, YANG Qi-Hui, LIU Hong-Yu, ZHANG Shuang
2016, 40(2): 388-394. DOI: 10.7541/2016.51
Abstract PDF
INFLUENCING FACTORS AND MECHANISMS ON COLONY FORMATION OF MICROCYSTIS: A REVIEW
DONG Jing, LI Gen-Bao
2016, 40(2): 378-387. DOI: 10.7541/2016.50
Abstract PDF
PATHOLOGICAL CHANGES AND ETIOLOGICAL DIAGNOSIS IN FARMED ADULT RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) ASSOCIATED WITH A LOW MORTALITY
FAN Wei, DUAN Ya-Jiao, HUANG Xiao-Li, DENG Yong-Qiang, DU Zong-Jun, GENG Yi, CHEN De-Fang, WANG Kai-Yu
2016, 40(2): 287-293. DOI: 10.7541/2016.39
Abstract PDF
EFFECTS OF DIFFERENT CO2 CONCENTRATION ON CO2 FIXATION AND LIPID ACCUMULATION OF TWO STRAINS OF SCENEDESMUS SP.
GUO Qi, ZHENG Ling-Ling, SHEN Wei, SONG Li-Rong
2016, 40(2): 414-418. DOI: 10.7541/2016.55
Abstract PDF
MOLECULAR CHARACTERIZATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF GTSF1 IN THE ORIENTAL RIVER PRAWN MACROBRACHIUM NIPPONENSE
LIANG Guo-Xia, FU Hong-Tuo, QIAO Hui, BAI Hong-Kun, ZHANG Wen-YI, LI Fa-Jun, JIANG Su-Fei, XIONG Yi-Wei, GONG Yong-Sheng, JIN Shu-Bo, WU Yan
2016, 40(2): 261-267. DOI: 10.7541/2016.36
Abstract PDF
REDESCRIPTION OF MYXOBOLUS HONGHUENSIS LIU ET AL. 2012 AND IDENTIFICATION ON ITS GENETIC RELATED SPECIES
LIU Xiao-Cong, YANG Cheng-Zhong, ZHAO Yuan-Jun
2016, 40(2): 350-357. DOI: 10.7541/2016.47
Abstract PDF
MOLECULAR PHYLOGENETIC EVIDENCES ON MOBILIDA BASED ON GENETIC DISTANCE AND GC CONTENT OF 18S rDNA USING BROAD TAXON SAMPLING
TANG Fa-Hui, ZHAO Yuan-Jun
2016, 40(2): 358-369. DOI: 10.7541/2016.48
Abstract PDF
SCREENING OF CELL WALL-DEFECTIVE MUTANTS AND CONSTRUCTION OF TRANSFORMATION SYSTEM IN CHLORELLA VULGARIS
WANG Ya-Li, XU Ze-Dong, JIANG Si-Jing, HUANG Kai-Yao
2016, 40(2): 370-377. DOI: 10.7541/2016.49
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY COPPER AND CALCIUM LEVELS ON GROWTH, ANTIOXIDANT ENZYME AND LIPID METABOLISM ENZYME ACTIVITIES OF JUVENILE LARGER YELLOW CROAKER LARIMICHTHYS CROCEA
LAI Hang, LI Ming, TAO Zhen, XIE Feng-Jun, LI Qing, GONG Shi-Yan, WANG Ri-Xin
2016, 40(2): 217-224. DOI: 10.7541/2016.31
Abstract PDF
EFFECT OF EXTRACTED AND DRIED MICROFUNGI SCHIZOCHYTRIUM IN THE DIET ON FAT DEPOSITION AND SERUM BIOCHEMICAL INDEXES OF LITOPENAEUS VANNAMEI
ZHONG Guo-Fang, JIAO Jian-Gang, HUA Xue-Ming, LI Ling-Yu, LIU Jia-Hang
2016, 40(2): 225-234. DOI: 10.7541/2016.32
Abstract PDF
CLONING AND EXPRESSION OF NPY IN THE SILVER CARP (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) DURING FASTING AND REFEEDING
YANG Zhen-Yu, WANG Dan, LI Zhong, LIANG Hong-Wei, ZHAO Jin-Kun, LUO Xiang-Zhong, ZOU Gui-Wei
2016, 40(2): 235-242. DOI: 10.7541/2016.33
Abstract PDF
CIRCADIAN RHYTHMICITY OF CLOCK GENES IN LIVER AND HEART OF MANDARIN FISH (SINIPERCA CHUATSI)
YAN Hui-Ling, CHU Wu-Ying, WU Ping, WANG Jian-Hua, LIU Xiao-Yan, ZHANG Jian-She
2016, 40(2): 243-251. DOI: 10.7541/2016.34
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF A LIVER EXPRESSED ANTIMICROBIAL PEPTIDE-2 IN JAPANESE EEL, ANGUILLA JAPONICA
DUAN Ming-Zhu, HUANG Bei, LIANG Ying, ZHANG Fang-Fang, NIE Pin, HUANG Wen-Shu
2016, 40(2): 252-260. DOI: 10.7541/2016.35
Abstract PDF
STUDIES ON THE ONTOGENY, GROWTH AND DAILY INCREMENT OF OTOLITHS IN LARVAE AND JUVENILES OF SCHIZOTHORAX PRENANTI
LIU Xiao-Shuai, HE Zhi, CAI Yue-Ping, HU Jia-Xiang, XIONG Sen, YAN Tai-Ming
2016, 40(2): 268-276. DOI: 10.7541/2016.37
Abstract PDF
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERMUSCULAR BONES IN HYBRID F1, F2 OF (C. ALBURNUS) (♀)(M. AMBLYCEPHALA) (♂) AND ITS PARENTS
JIANG Wen-Ping, JIA Yong-Yi, LIU Shi-LI, Li Qian, LI-Ting, GU Zhi-Min
2016, 40(2): 277-286. DOI: 10.7541/2016.38
Abstract PDF
EFFECTS OF OCEAN ACIDIFICATION ON THE ACUTE TOXICITY OF Cd2+ AND Hg2+ TO JUVENILE MERETRIX LAMARCKII
JIANG Guo-Ping, XIAO Guo-Qiang, ZHANG Jiong-Ming, LIU Guang-Xu, TENG Shuang-Shuang, FANG Jun, CHAI Xue-Liang
2016, 40(2): 294-300. DOI: 10.7541/2016.40
Abstract PDF
SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF PLANKTON AND DRIVING ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE TUOJIANG RIVER
TAO Min, WANG Yong-Ming, XIE Bi-Wen, QIN Chuan-Jie, QI Ze-Min, YUE Xing-Jian, ZOU Yuan-Chao, WANG Yu, LI Bin
2016, 40(2): 301-312. DOI: 10.7541/2016.41
Abstract PDF
THE CHARACTERISTIC OF THE FOOD WEB STRUCTURE AT AQUATIC ORGANISMS COMMUNITY IN SUMMER OVER ZOIGE APLINE WETLAND
LI Bin, CHEN Fa-Jun, TAO Min, YUE Xing-Jian, WANG Zhi-Jian, ZHANG Yao-Guang
2016, 40(2): 313-320. DOI: 10.7541/2016.42
Abstract PDF
EFFECT OF RESIDUAL ALUMINUM FLOCCULANT OF WEST LAKE DIVERSION PROJECT ON THE GROWTH OF SUBMERGED MACROPHYTE POTAMOGETON CRISPUS AND WATER QUALITY
ZHANG Yue, XU Dong, LIU Bi-Yun, ZENG Lei, DAI Zhi-Gang, GONG Cheng, HE Feng, WU Zhen-Bin
2016, 40(2): 321-326. DOI: 10.7541/2016.43
Abstract PDF
DECOMPOSITION OF TWO SUBMERGED MACROPHYTES AND THEIR MIXTURE: EFFECT OF SEDIMENT BURIAL
CAO Dan-Dan, WANG Dong, YANG Xue, GUO Xuan, NIU Hong-Yu
2016, 40(2): 327-336. DOI: 10.7541/2016.44
Abstract PDF
STUDY OF THE PHYTOPLANKTON GROWTH LIMITED BY N AND P IN A SMALL DOMESTIC SEWAGE-RECEIVING WATER BODY
LI Ze-Min, MA Jing, JING Lian-Dong
2016, 40(2): 337-342. DOI: 10.7541/2016.45
Abstract PDF
MORPHOLOGY OF SIX FRESHWATER CILIATES
WANG Li-Qing, HAO Rui-Juan, LI Xue-Qi, PAN Hong-Bo
2016, 40(2): 343-349. DOI: 10.7541/2016.46
Abstract PDF
OXIDATIVE DAMAGE RESPONSES ON GILL TISSUES OF ZEBRAFISH WITH EXPOSURE TO ZINC DIOXIDE NANOPARTICLES
LIU Lin, ZHAO Qun-Fen
2016, 40(2): 395-402. DOI: 10.7541/2016.52
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF SPO11 GENE AND EXPRESSION CHANGE UNDER RU486 TREATMENT IN NILE TILAPIA
SHANG Wan-Jing, LUO Feng, LUO Ting-Wen, MU Li-Rong, HU Chong-Jiang, WANG Zhi-Jian, ZHOU Lin-Yan
2016, 40(2): 403-407. DOI: 10.7541/2016.53
Abstract PDF
SELECTION AND IDENTIFICATION OF A NaHCO3-TOLERANT HIGH-OIL-CONTENT GREEN ALGAE
ZHOU Hong, GAO Hong, XU Xu-Dong, KONG Ren-Qiu
2016, 40(2): 408-413. DOI: 10.7541/2016.54
Abstract PDF
EFFECT OF COPPER STRESS ON PHYSIOLOGICAL METABOLISM IN STERILE SEEDLINGS OF HYDRILLA VERTICILLATA (L. F.) ROYLE
MU Dan-Dan, RU Shuang-Yan, LI Tao, ZHAO Jin-Dong
2016, 40(2): 419-424. DOI: 10.7541/2016.56
Abstract PDF
SPATIAL AND TEMPORAL DIFFERENCES OF ANAMMOX BACTERIAL DISTRIBUTION IN DIANCHI LAKE SEDIMENTS
CHEN Ze-Bin, XIA Ti-Yuan, WANG Ding-Kang, XU Sheng-Guang, HE Feng, REN Zhen
2016, 40(2): 425-430. DOI: 10.7541/2016.57
Abstract PDF

Journal Introduction