column
GENETIC DIVERSITY AND STRUCTURE OF CRUCIAN CARP (CARASSIUS AURATUS) BASED ON G-SSR AND EST-SSR MARKERS
GAN Bao-Jiang, PANG Mei-Xia, YU Xiao-Mu, TONG Jin-Gou
2018, 42(3): 451-462. DOI: 10.7541/2018.057
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND TISSUE EXPRESSION OF FOUR WNT GENES IN YELLOW CATFISH PELTEOBAGRUS FULVIDRACO AND THEIR RESPONSE TO COPPER EXPOSURE
ZHANG Li-Han, LUO Zhi, YOU Wen-Jing, LI Dan-Dan, WU Kun, XU Yi-Huan
2018, 42(3): 463-472. DOI: 10.7541/2018.058
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND FUNCTIONAL STUDY OF PGRP-S IN CHINESE GIANT SALAMANDER ANDRIAS DAVIDIANUS
REN Shi-Si, QI Zhi-Tao, CHANG Ming-Xian
2018, 42(3): 473-479. DOI: 10.7541/2018.059
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION AND IDENTIFICATION OF T-LYMPHOCYTES FROM PERIPHERAL BLOOD AND IMMUNE RESPONSE ANALYSIS OF TCRβ CHAIN GENE IN CYNOGLOSSUS SEMILAEVIS
WANG Lin-Qing, WANG Hang, CHEN Ya-Dong, YANG Guang, BAI Li, SUN Lu-Ming, SHA Zhen-Xia
2018, 42(3): 480-487. DOI: 10.7541/2018.060
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF SRBI GENE IN DIFFERENT SHELL-COLOR STRAINS OF MERETRIX MERETRIX
CUI Bao-Yue, DONG Ying-Hui, ZHAO Jia-Xi, HU Ling-Wei, LI Xiao-Ying, YAO Han-Han, LIN Zhi-Hua
2018, 42(3): 488-493. DOI: 10.7541/2018.061
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC VARIATION AND RELATIONSHIP ANALYSIS OF SCALLOPS BASED ON THE SEQUENCES OF ITS1 AND 5S rDNA
LIAO De-Jie, CAO Shan-Mao, TONG Jin-Gou, ZHOU Ying, YU Xiao-Mu, LIU Yang, WANG Xiao
2018, 42(3): 494-502. DOI: 10.7541/2018.062
Abstract FullText HTML PDF
THE FUNCTION AND MECHANISM OF BURSICON GENE IN CARIDINA
REN Li-Qi, WENG Jie-Yang, WANG Xin, SUN Jin-Sheng, LI Ran
2018, 42(3): 503-511. DOI: 10.7541/2018.063
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR PHYLOGENY OF ONYCHOSTOMA (CYPRINIDAE) BASED ON MITOCHONDRIAL GENOMES
ZHANG Chen, CHENG Qi, GENG Hong, LIN Ai-Hua, WANG Hong-Ying
2018, 42(3): 512-516. DOI: 10.7541/2018.064
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF EXOGENOUS FATTY ACID ON THE PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION OF NILE TILAPIA PREADIPOCYTES
WANG Ya-Wen, QIAO Fang, ZHANG Mei-Ling, JIA Yong-Yi, DU Zhen-Yu
2018, 42(3): 517-524. DOI: 10.7541/2018.065
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF α-KETOGLUTARATE SUPPLEMENTATION IN LOW-PHOSPHOROUS DIETS ON GROWTH PERFORMANCE, BODY COMPOSITION AND SERUM BIOCHEMICAL INDEXES OF SONGPU MIRROR CARP
AI Feng, WANG Lian-Sheng, LI Jin-Nan, WANG Chang-An, ZHAO Zhi-Gang, LUO Liang, DU Xue, XU Qi-You
2018, 42(3): 525-532. DOI: 10.7541/2018.066
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIFFERENT LIPID SOURCES ON THE GROWTH, LIPID METABOLISM AND ANTIOXIDANT ABILITY OF BRACHYMYSTAX LENOK
LIU Yang, GAO Jian, CAO Xiao-Juan, YIN Jia-Sheng, LIU Hong-Bai
2018, 42(3): 533-541. DOI: 10.7541/2018.067
Abstract FullText HTML PDF
NUTRITIONAL COMPOSITION OF MUSCLE IN CULTURED SINIBOTIA REEVESAE POPULATION AT DIFFERENT AGES
WANG Yong-Ming, SHI Jin-Rong, XIE Bi-Wen, TANG Rui, WANG Yu, QI Ze-Min
2018, 42(3): 542-549. DOI: 10.7541/2018.068
Abstract FullText HTML PDF
THE VALIDITY OF SUBSPECIES OF BRACHYMYSTAX LENOK TSINLINGENSIS LI BASED ON MORPHOLOGICAL DIFFERENCE ANALYSIS
MENG Yan-Xiao, WANG Gui-Hua, XIONG Dong-Mei, LIU Hai-Xia, ZHANG Jian-Lu, WANG Ji-Long, WANG Li-Xin, LIU Xiao-Lin
2018, 42(3): 550-560. DOI: 10.7541/2018.069
Abstract FullText HTML PDF
INDIVIDUAL VARIATION AND PHENOTYPIC CORRELATIONS IN SWIMMING PERFORMANCE OF JUVENILE CRUCIAN CARP
ZENG Ling-Qing, FU Cheng, FU Shi-Jian
2018, 42(3): 561-570. DOI: 10.7541/2018.070
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECT OF ACCELERATING FLOW ON SWIMMING BEHAVIOR OF JUVENILE ARISTICHTHYS NOBILIS AND HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX DURING DOWNSTREAM MIGRATION
LI Min-Ne, ZHU Hai-Feng, JIN Zhi-Jun, LUO Jia, XU Jia-Wei, LI Zhi-Min, MA Wei-Zhong, SHI Xiao-Tao
2018, 42(3): 571-577. DOI: 10.7541/2018.071
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF TEMPERATURE, pH AND SALINITY ON THE SURVIVAL OF JUVENILE PERCOCYPRIS PINGI RETRODORSLIS
JIN Fang-Peng, LI Guang-Hua, LI Lin, QIN Xin, LI Kun, WU Jun-Jie, GAO Hai-Tao, XIA Yi-Dan, LIU Feng
2018, 42(3): 578-583. DOI: 10.7541/2018.072
Abstract FullText HTML PDF
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE BACTERIAL DISEASES IN THE YANGTZE FINLESS PORPOISE
LIU Zhi-Gang, ZHENG Ai-Fang, CHEN Min-Min, LIAN Yu-Xi, JIANG Hu-Yan, YU Dao-Ping
2018, 42(3): 584-592. DOI: 10.7541/2018.073
Abstract FullText HTML PDF
THRESHOLDS FOR THE HEARING OF MARBLED ROCKFISH SEBASTICUS MARMORATUS
ZHANG Xu-Guang, GUO Hong-Yi, SONG Jia-Kun
2018, 42(3): 593-598. DOI: 10.7541/2018.074
Abstract FullText HTML PDF
STUDIES ON CRYOPRESERVATION AND TRANSPLANTATION OF THE MALE GERM CELL IN AMERICAN SHAD (ALOSA SAPIDISSIMA)
WU Xu-Ling, HONG Xiao-You, LI Kai-Bin, ZHU Xin-Ping, XU Hong-Yan
2018, 42(3): 599-605. DOI: 10.7541/2018.075
Abstract FullText HTML PDF
COMMUNITY STRUCTURE OF SNAILS AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS ALONG ZHEJIANG COAST IN SPRING
LU Zhan-Hui, ZHU Wen-Bin, XU Kai-Da, ZHOU Yong-Dong, DAI Qian, LU Kan-Er
2018, 42(3): 606-615. DOI: 10.7541/2018.076
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF CADMIUM ON THE FEEDING CAPACITY AND PHYSIOLOGICAL STATUS OF DAPHNIA MAGNA
WANG Qian, GUO Hu-Fei, WANG Lan
2018, 42(3): 616-621. DOI: 10.7541/2018.077
Abstract FullText HTML PDF
RELATIONSHIP BETWEEN PHYTOPLANKTON MORPHOLOGY-BASED FUNCTIONAL GROUPS AND ENVIRONMENTAL FACTORS OF DIFFERENT HABITAT IN THE LAKE XIANNÜ AND INFLOW RIVERS
YU Chen, ZHANG Meng, CHEN Hong-Wen, ZHOU Min, WANG Tao, LI Chao, ZHANG Min
2018, 42(3): 622-634. DOI: 10.7541/2018.078
Abstract FullText HTML PDF
CREATION OF HIGH ARGININE PRODUCING STRAIN OF SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803 BY UV MUTAGENESIS
JI Shui-Ling, GAO Hong
2018, 42(3): 635-640. DOI: 10.7541/2018.079
Abstract FullText HTML PDF
THE RECENT DIATOM FLORA IN LAKE KANAS, XINJIANG: UNUSUAL SPECIES AND NEW RECORDS IN CHINA
LIN Xue-Ru, Patrick Rioual, BAI Zhi-Juan, PENG Wei, Sun Ming-Jie, HUANG Xiao-Zhong
2018, 42(3): 641-654. DOI: 10.7541/2018.080
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS ON GENETIC TRANSFORMATION TECHNOLOGY OF EUGLENA
SHAO Qing, JIANG Yong-Guang, LEI An-Ping, HU Zhang-Li, WANG Jiang-Xin
2018, 42(3): 655-662. DOI: 10.7541/2018.081
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction