column
GENE CLONING OF GPR43 AND ITS DISTRIBUTION IN THE TISSUE OF BLUNT SNOUT BREAM AND THE EFFECT OF BERBERINE ON ITS MRNA EXPRESSION
CHEN Dan-Hong, CHEN Qing-Qing, LIU Wen-Bin, ZHANG Ding-Dong, XU Wei-Na
2018, 42(4): 663-672. DOI: 10.7541/2018.082
Abstract FullText HTML PDF
CLONE AND EXPRESSION ANALYSIS OF TRANSCRIPTION COFACTOR LBH-B in GIBEL CARP
LI Wen-Hua, WANG Yang, LI Zhi, GUI Jian-Fang, ZHOU Li
2018, 42(4): 673-680. DOI: 10.7541/2018.083
Abstract FullText HTML PDF
MICROSATELLITE ANALYSIS OF GENETIC VARIATION IN THE FAST GROWTH FAMILIES OF THE 2nd GENERATION OF TEGILLARCA GRANOSA AND CORRELATION WITH GROWTH TRAITS
TENG Shuang-Shuang, FANG Jun, SHAO Yan-Qing, LIN Xing-Guan, CHAI Xue-Liang, XIAO Guo-Qiang
2018, 42(4): 681-689. DOI: 10.7541/2018.084
Abstract FullText HTML PDF
THE CLONING AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MYD88 IN LAMPREY AND THE EXPRESSION PATTERN OF ITS DOWNSTREAM PROTEINS
ZHAO Chun-Hui, ZHAO Pei-Zhe, LIU Xin, LI Qing-Wei
2018, 42(4): 690-697. DOI: 10.7541/2018.085
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION WITH HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS POWDER ON OVARIAN DEVELOPMENT, COLORATION, ANTIOXIDANT CAPACITY AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF ADULT FEMALE SWIMMING CRAB, PORTUNUSTRITUBERCULATUS
WU Ren-Fu, LONG Xiao-Wen, HOU Wen-Jie, PAN Gui-Ping, LIU Jian-Guo, CHENG Yong-Xu, WU Xu-Gan
2018, 42(4): 698-708. DOI: 10.7541/2018.086
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY PROTEIN LEVELS ON THE GROWTH PERFORMANCE, ACTIVITY OF NON-SPECIFIC IMMUNITY AND PROTEIN SYNTHESIS CAPACITY OF RHYNCHOCYPRIS LAGOWSKII DYBOWSKI
YANG Lan, WU Li-Fang, QU Zi-Hui, ZHOU Kai, DUAN Jing, WANG Jing-Yao, ZU Xiu-Jie
2018, 42(4): 709-718. DOI: 10.7541/2018.087
Abstract FullText HTML PDF
THE REPLACEMENT OF FISH MEAL AND SOYBEAN MEAL TO FERMENTED SOYBEAN MEAL AND ITS EFFECTS ON THE GROWTH PERFORMANCE, SERUM BIOCHEMICAL INDICES, AND IMMUNE GENE EXPRESSION IN GIANT RIVER PRAWN, MACROBRACHIUM ROSENBERGII
YANG Jing-Feng, HUA Xue-Ming, GUO Zi-Hao, LIU Tao, KONG Chun, FENG Yue, WANG Gang
2018, 42(4): 719-727. DOI: 10.7541/2018.088
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION WITH GLUTATHIONE ON TISSUE GSH LEVEL, IMMUNITY, AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF JUVENILE YELLOW CATFISH (PELTEOBAGURS FULVIDRACO)
ZHOU Yan-Ling, SUN Yu-Ping, HUANG Yan-Hua, WANG Guo-Xia, CHEN Bin, WANG Wei-Min, CAO Jun-Ming, YI Chang-Jin
2018, 42(4): 728-735. DOI: 10.7541/2018.089
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY PROTEIN LEVELS ON GROWTH PERFORMANCE, BODY COMPOSITION, LIVER BIOCHEMICAL INDICES, AND DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES OF JUVENILE CHINESE CRUCIAN CARP
SANG Yong-Ming, YANG Yao, YIN Hang, WU Yu-Ru, YIN Hai-Fu
2018, 42(4): 736-743. DOI: 10.7541/2018.090
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECT OF DHA FORTIFICATION ON BODY WEIGHT LOSS AND LIPID METABOLISM OF STARVED COMMON CARP (CYPRINUS CARPIOL.) IN TWO DIETARY LIPID LEVELS
ZHOU Ji-Shu, CAO Yan-Zi, JI Hong, YU Hai-Bo
2018, 42(4): 744-750. DOI: 10.7541/2018.091
Abstract FullText HTML PDF
THE PHENOTYPIC BASIS, ECOLOGICAL CONSEQUENCES AND FASTING RESPONSES TO ANGLING OF JUVENILE GIBEL CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO)
ZENG Ling-Qing, LI Meng-Lu, XIA Mao-Qin, GU Fang-Hui, FU Shi-Jian
2018, 42(4): 751-761. DOI: 10.7541/2018.092
Abstract FullText HTML PDF
AGE STRUCTURE AND GROWTH CHARACTERISTICS OF CULTER ALBURNUS FROM DIANSHAN LAKE
LÜ Da-Wei, ZHOU Yan-Feng, GE You, WANG Chen-He, YOU Yang
2018, 42(4): 762-769. DOI: 10.7541/2018.093
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS ON NUTRIENT COMPOSITIONS IN THE MUSCLES OF FOUR STRAINS OF PELODISCUS SINENSIS
ZHANG Jun, CHEN Lu, YU Peng, ZHOU Qing-Yan, YANG Xiao-Li, ZHOU Wei-Shang, SHEN Bao-Ping, SU Shi-Ping, WAN Quan, GUI Jian-Fang
2018, 42(4): 770-778. DOI: 10.7541/2018.094
Abstract FullText HTML PDF
ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF AN ELISA TECHNIQUE FOR DETECTING CHINESE STURGEON VITELLOGENIN
LENG Xiao-Qian, YE Huan, DU Hao, LI Chuang-Ju, WEI Qi-Wei
2018, 42(4): 779-785. DOI: 10.7541/2018.095
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF CHRYSEOBACTERIUM INDOLOGENES FROM TRIONYX SINENSIS
YANG Yi-Bin, AI Xiao-Hui, SONG Yi, CAO Hai-Peng, YANG Xian-Le, YAO Jia-Yun, SHEN Jin-Yu
2018, 42(4): 786-793. DOI: 10.7541/2018.096
Abstract FullText HTML PDF
REPRODUCTION TRAITS OF CAPTIVE ASIAN GIANT SOFTSHELL TURTLES, PELOCHELYS CANTORII
HONG Xiao-You, ZHU Xin-Ping, CHEN Chen, ZHAO Jian, YE Zhao-Yang, QIU Quan-Bo
2018, 42(4): 794-799. DOI: 10.7541/2018.097
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTIVE FECUNDITY IN MALE ILLEX ARGENTINUS IN SOUTHWEST ATLANTIC OCEAN
XUAN Si-Peng, CHEN Xin-Jun, LIN Dong-Ming, CHEN Zi-Mo
2018, 42(4): 800-810. DOI: 10.7541/2018.098
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION AND LIPID ANALYSIS OF AN OIL-PRODUCINGCHLORELLA STRAIN FROM SOIL
SU Hang, LÜ Jun-Ping, LIU Qi, XIE Shu-Lian, FENG Jia
2018, 42(4): 811-818. DOI: 10.7541/2018.099
Abstract FullText HTML PDF
OPTIMIZATION OF HETEROTROPHIC GROWTH CONDITIONS FOR A SCENEDESMUS STRAIN WITH HIGH CONTENT OF α-LINOLENIC ACID
MENG Xia, GAO Hong, KONG Ren-Qiu, XU Xu-Dong
2018, 42(4): 819-823. DOI: 10.7541/2018.100
Abstract FullText HTML PDF
THALASSIOSIRA ALLENII VAR. STRIATA AS A NEW VARIETY IN THE GENUS THALASSIOSIRA CLEVE
GUO Xiao-Hui, GUO Ya-Qiong, LI Yang
2018, 42(4): 824-831. DOI: 10.7541/2018.101
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF IAA ON THE PHYSIOLOGICAL AND TOXIN-PRODUCING CHARACTERISTICS OF MICROCYSTIS AERUGINOSA
QING Chun, ZHANG Hui-Ling, LIN Yi-Qing, LI Jun, HU Ting, SHAO Ji-Hai
2018, 42(4): 832-838. DOI: 10.7541/2018.102
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF METSULFURON-METHYL ON THE GROWTH AND PHOTOSYNTHETIC SYSTEM OF MICROCYSTIS
MA Xiao-Jie, WANG Yu-Liang, LU Han-Yang, LIU Yang, LI Xiao-Yu, LI Ren-Hui
2018, 42(4): 839-845. DOI: 10.7541/2018.103
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF LIGHT INTENSITY ON GROWTH AND ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY OF POTAMOGETON CRISPUS
CAO Yun, LUO Shan-Shan, CHEN Bin-Xiang
2018, 42(4): 846-853. DOI: 10.7541/2018.104
Abstract FullText HTML PDF
THE EUTROPHICATION AND ITS REGIONAL HETEROGENEITY IN TYPICAL LAKES OF CHINA
LI Na, LI Jia-Xi, LI Guo-Wen, LI Ye, XI Bei-Dou, WU Yi-Wen, LI Cao-Le, LI Wei, ZHANG Lie-Yu
2018, 42(4): 854-864. DOI: 10.7541/2018.105
Abstract FullText HTML PDF
INVESTIGATING THE STOICHIOMETRIC COUPLING BETWEEN MESOZOOPLANKTON ASSEMBLAGE AND SESTON IN FRESHWATERS
GENG Hong, CHENG Feng, WANG Song-Bo, DU Hong, WU Lai-Yan
2018, 42(4): 865-870. DOI: 10.7541/2018.106
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction