column
PRODUCTION OF XX MALE YELLOW CATFISH BY SEX-REVERSAL TECHNOLOGY
YANG Tian-Yi, XIONG Yang, DAN Cheng, Guo Wen-Jie, LIU Han-Qin, GUI Jian-Fang, MEI Jie
2018, 42(5): 871-878. DOI: 10.7541/2018.107
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF ISOLEUCINE ON mTOR SIGNALING PATHWAY AND NITROGEN METABOLISM OF CHINESE PERCH (SINIPERCA CHUATSI)
HUANG Kang, LIANG Xu-Fang, HE Shan, LI Jiao, TANG Shu-Lin, ZHANG Zhen
2018, 42(5): 879-886. DOI: 10.7541/2018.108
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY AND GENETIC STRUCTURE ANALYSIS OF DIFFERENT SELECTIVE BREEDING GENERATIONS IN CYPRINUS CARPIO RUBROFUSCUS USING MICROSATELLITE MARKERS
MA Dong-Mei, SU Huan-Huan, ZHU Hua-Ping, HUANG Zhang-Han
2018, 42(5): 887-895. DOI: 10.7541/2018.109
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING OF GPR54 GENES AND EFFECTS OF KISSPEPTIN INTRAPERITONEAL INJECTION ON ITS EXPRESSION IN ACIPENSER DABRYANUS
YUE Hua-Mei, YE Huan, RUAN Rui, LIU Zhi-Gang, LI Chuang-Ju
2018, 42(5): 896-902. DOI: 10.7541/2018.110
Abstract FullText HTML PDF
ASSOCIATION OF SNPs AND HAPLOTYPES OF β2mGENE IN NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) WITH ITS RESISTANCE TO STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
ZHANG Dong, GAO Feng-Ying, LU Mai-Xin, CAO Jian-Meng, LIU Zhi-Gang, KE Xiao-Li, WANG Miao
2018, 42(5): 903-912. DOI: 10.7541/2018.111
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY AND REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF CORBICULA FLUMINEA FROM THE LAODAO RIVER IN LIUYANG CITY
WANG Jian-Ping, LI De-Liang, ZENG Cong, ZHU Peng-Fei, ZHAN Jiang-Fan
2018, 42(5): 913-918. DOI: 10.7541/2018.112
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF FERMENTED SOYBEAN MEAL ON THE GROWTH AND INTESTINAL HISTOLOGY AND MICROBIOTA OF JUVENILE LARGE YELLOW CROAKER LARIMICHTHYS CROCEA
HE Jiao-Jiao, WANG Ping, FENG Jian, LOU Yu-Dong
2018, 42(5): 919-928. DOI: 10.7541/2018.113
Abstract FullText HTML PDF
DIAGNOSIS OF IRIDOVIRUS DISEASE IN SCIAENOP SOCELLATUS
XI Yun-Qing, QI Rui-Rong, TIAN Jia-Xin, ZHANG Hui-Jun, LEI Yan, TANG Shao-Lin, WANG Gui-Qin
2018, 42(5): 929-934. DOI: 10.7541/2018.114
Abstract FullText HTML PDF
EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION AND SURVEILLANCE ANALYSIS OF CARP EDEMA VIRUS SOURCED FROM NORTHERN OF CHINA
XU Li-Pu, WANG Xiao-Liang, LI Qing, WANG Li-Xin, CAO Huan, WANG Shu, ZHANG Wen, PAN Yong, WANG Jing-Bo
2018, 42(5): 935-941. DOI: 10.7541/2018.115
Abstract FullText HTML PDF
THE TAXONOMIC POSITION OF CAUSATIVE AGENT OF ENTERIC MICROSPORIDIOSIS OF HATCHERY-BRED JUVENILE GROUPER, EPINEPHELUS SPP., CULTURED IN THE AREA OFF COAST OF SOUTH CHINA SEA
YAN Yuan-Yi, LIU Xin-Hua, XU Li-Wen, ZHANG Jin-Yong
2018, 42(5): 942-949. DOI: 10.7541/2018.116
Abstract FullText HTML PDF
SUPPLEMENTAL DESCRIPTION OF MYXOBOLUS HAICHENGENSIS CHEN, 1958 (MYXOZOA: MYXOSPOREA) INFECTING THE GILLS OF ABBOTTINA RIVULARIS BASILEWAKY: MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR DATA
LI Peng, ZHAO Xin, XI Bing-Wen, XIE Jun
2018, 42(5): 950-955. DOI: 10.7541/2018.117
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF ARTIFICIAL SUBSTRATES ON THE CARP GROWTH PERFORMANCE AND WATER QUALITY IN PONDS EQUIPPED BY USING A POLY-CULTURE SYSTEM
ZHOU Ji-Shu, LIAN Qing-An, YU Er-Meng, XIE Jun, JI Hong, YU Hai-Bo
2018, 42(5): 956-964. DOI: 10.7541/2018.118
Abstract FullText HTML PDF
RESPONSE OF STREAM FISH ASSEMBLAGES TO THE SIZE AND FUNCTION OF LOW-HEAD DAMS: A CASE STUDY IN THE HEADWATER STREAMS OF THE WANNAN MOUNTAINS
LI Qiang, ZHANG Dong, WAN Feng-Ying, LI Yu-Ru, CHU Ling, YAN Yun-Zhi
2018, 42(5): 965-974. DOI: 10.7541/2018.119
Abstract FullText HTML PDF
EXPLOITATION STATUS OF MEGALOBRAMA TERMINALIS BASED ON ANALYSIS OF SBR AND YPR MODELS IN XIJIANG RIVER
LI Yue-Fei, LI Ce, ZHU Shu-Li, YANG Ji-Ping, XIA Yu-Guo, LI Xin-Hui
2018, 42(5): 975-983. DOI: 10.7541/2018.120
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON FISH RESOURCES AND COMMUNITY DIVERSITY DURING SPRING AND SUMMER IN THE COASTAL SPAWNING GROUND OF ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
HU Cui-Lin, ZHANG Ya-Zhou, LI De-Wei, ZHU Wen-Bin, JIANG Ri-Jin, LI Peng-Fei, Wang Yang, ZHOU Yong-Dong, ZHANG Hong-Liang
2018, 42(5): 984-995. DOI: 10.7541/2018.121
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF α-KETOGLUTARATE ON GILL NA+/K+-ATPASE ACTIVITY AND BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS OF GRASS CARP EXPOSURE TO AMMONIA
ZHAO Yu-Rong, FU Ying, WANG Hong-Quan
2018, 42(5): 996-1002. DOI: 10.7541/2018.122
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTS OF DIFFERENT DIETS ON THE GROWTH AND BREEDING OF GOBIOCYPRIS RARUS
ZHAO Yue-Yue, LIU Xiao-Hong, WANG Zhi-Jian
2018, 42(5): 1003-1009. DOI: 10.7541/2018.123
Abstract FullText HTML PDF
A PRELIMINARY STUDY ON THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF COREIUS GUICHENOTI (SAUVAGE & DABRY DE THIERSANT, 1874) IN THE MIDDLE AND LOWER STREAM OF JINSHA RIVER, CHINA
YANG Zhi, GONG Yun, ZHU Di, PAN Lei, DONG Chun, LIU Hong-Gao, CHEN Xiao-Juan, TANG Hui-Yuan
2018, 42(5): 1010-1018. DOI: 10.7541/2018.124
Abstract FullText HTML PDF
ULTRASTRUCTURE OF THE EMBRYONIC DEVELOPMENT AND METAMORPHOSIS OF RHOPILEMA ECULENTUM
LIU Chun-Sheng, WAN Yi, GAO Fei, CHEN Si-Qing, WANG Ai-Ming, GU Zhi-Feng
2018, 42(5): 1019-1026. DOI: 10.7541/2018.125
Abstract FullText HTML PDF
TINDINNID CILIATES (PROTOZOA, CILIOPHORA) FROM COASTAL WATERS OFF XIAMEN
LIAO Yu-Yu, LIU Zhao-Yuan, HE Ru-Yue, JIAO Nian-Zhi, XU Da-Peng
2018, 42(5): 1027-1036. DOI: 10.7541/2018.126
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF CD2+ STRESS ON THE GROWTH AND PHOTOCHEMICAL ACTIVITY OF PORPHYRIDIUM PURPUREUM
ZHANG Ren Xuan, JIANG Si, TONG Shao-Ming
2018, 42(5): 1037-1042. DOI: 10.7541/2018.127
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTS OF MELATONIN ON THE ACCUMULATION OF ASTAXANTHIN IN HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS LUGU UNDER ABIOTIC STRESS CONDITIONS
YUE Chen-Chen, DING Wei, LI Tao, ZHAO Peng, XU Jun-Wei, YU Xu-Ya
2018, 42(5): 1043-1049. DOI: 10.7541/2018.128
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON THE ABSORPTION EFFICIENCY OF NITROGEN AND PHOSPHORUS AND PHOTOSYNTHETIC PHYSIOLOGICAL CHARATERISTICS IN FOUR MACROALGAE SPECIES
LIU Qi-Qin, YANG Peng, MA Ming-Jie, ZHOU Li-Ya, LI Ya-He, YANG Rui
2018, 42(5): 1050-1056. DOI: 10.7541/2018.129
Abstract FullText HTML PDF
THREE NEW KINDS OF TOXIC PSEUDO-NITZSCHIA SPECIES DERIVED FROM CHINA’S COAST
DONG Huan-Chang, HUANG Chun-Xiu, LI Yang
2018, 42(5): 1057-1065. DOI: 10.7541/2018.130
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF MICROCYSTIS BLOOMS IN ERHAI LAKE
LIU Yi, YANG Shao, LIU Xiao-Feng
2018, 42(5): 1066-1074. DOI: 10.7541/2018.131
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction