column
IDENTIFICATION OF MITE TRANSPOSONS IN 33 FISH GENOMES
HU Jing-Wen, SHAO Feng, ZHAO Lian-Peng, HAN Min-Jin, PENG Zuo-Gang
2020, 44(1): 1-9. DOI: 10.7541/2020.001
Abstract FullText HTML PDF
ROLE OF ENDOPLASMIC RETICULUM STRESS IRE1 PATHWAY IN HEPATOCYTE APOPTOSIS OF GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLA INDUCED BY SODIUM NITRITE
CHEN Si-Qi, XIE Li-Xia, YAO Chao-Rui, LI Da-Peng, TANG Rong
2020, 44(1): 10-19. DOI: 10.7541/2020.002
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING, EUKARYOTIC EXPRESSION AND FUNCTION STUDY OF FTR56 FROM DANIO RERIO
KUANG Ming, LIU Wan-Meng, YAO Jian, HUO Shi-Tian, LIU Xue-Qin
2020, 44(1): 20-25. DOI: 10.7541/2020.003
Abstract FullText HTML PDF
AN EFFECTIVE METHOD FOR CREATING ALLO-OCTOPLOIDS BY INTEGRATING EXOGENOUS SPERM GENOME INTO GIBEL CARP EGGS
LI Zhi, LU Meng, ZHOU Li, WANG Zhong-Wei, LI Xi-Yin, WANG Yang, ZHANG Xiao-Juan, GUI Jian-Fang
2020, 44(1): 26-35. DOI: 10.7541/2020.004
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGY AND COⅠGENES OF DIFFERENT SOURCES OF HUCHO TAIMEN IN THE IRTYSH RIVER BASIN
GUO Ai-Min, Kadirdin Alken, JIAO Li, HAO Cui-Lan, CHEN Lin, PAN Guo-Qiang, XIE Zhi-Sheng, ZHANG Wen-Run, RONG Meng-Jie, YUE Cheng
2020, 44(1): 36-43. DOI: 10.7541/2020.005
Abstract FullText HTML PDF
THE EXPRESSION OF MYOSTATIN PROPETIDE IN BACILLUS SUBTILIS AND ITS EFFECT ON THE GROWTH OF MACROBRACHIUM NIPPONENESE
ZHANG Xiao-Dong, SHEN Wen-Ying, REN Gang
2020, 44(1): 44-49. DOI: 10.7541/2020.006
Abstract FullText HTML PDF
THE EDNA COLLECTION METHOD OF ZHOUSHAN COASTAL WATERS
CHEN Zhi, SONG Na, MINAMOTO Toshifumi, WU Qian-Qian, GAO Tian-Xiang
2020, 44(1): 50-58. DOI: 10.7541/2020.007
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND DETOXIFICATION OF A TRICHLORPHON-TOLERANT RHODOBACTERSPHAEROIDES XR12
CAO Hai-Peng, ZHANG Shu-Meng, YU Jing-Jing, AN Jian
2020, 44(1): 59-66. DOI: 10.7541/2020.008
Abstract FullText HTML PDF
EVALUATION OF GENERAL GENETIC DIVERSITY OF FISHES FROM MIDDLE AND SMALL RIVERS ON THE EAST CHINA——TAKING CAO’E RIVER AS AN EXAMPLE
REN Gang, XUAN Xin-Ling, XIE Ya-Ting, LI Bi-Ying, CHEN Min, CAI Ya-Jun, SHEN Wen-Ying
2020, 44(1): 67-74. DOI: 10.7541/2020.009
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF FISH MEAL LEVELS ON GROWTH AND IMMUNITY OF BLACK CARP (MYLOPHARYNGODON PICEUS) IN DIFFERENT CULTURE DENSITIES
HU Yi, LIU Yan-Li, TIAN Qian-Qian, SHI Yong, ZHONG Lei, ZHOU Jian-Cheng
2020, 44(1): 75-84. DOI: 10.7541/2020.010
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY FISHMEAL REPLACEMENT WITH MEAT AND BONE MEAL ON THE GROWTH PERFORMANCE, BLOOD PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES, MUSCLE CHEMICAL COMPOSITION AND TEXTURE CHARACTERISTICS IN JUVENILE FURONG CRUCIAN CARP (FURONG CARP♀× RED CRUCIAN CARP♂)
CHENG Xiao-Fei, JIANG Guo-Min, XIANG Jin, SONG Rui, LI Shao-Ming, WU Yuan-An, LIU Li, WANG Zhi-Ming
2020, 44(1): 85-94. DOI: 10.7541/2020.011
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF COPPER/CADMIUM STRESSES ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDEXES AND FECUNDITY OF ORYZIAS MELASTIGMA
SUN Jin-Hui, PAN Xia, XU Yong-Jian, YAN Xin, XIE Shang-Duan
2020, 44(1): 95-103. DOI: 10.7541/2020.012
Abstract FullText HTML PDF
THE IDENTIFICATION OF NEW TYPES OF INTERMUSCULAR BONES IN COILIA NASUS
CHANG Yong-Jie, ZHOU Jia-Jia, ZHANG Li-Hong, MENG You-Lian, GAO Ze-Xia
2020, 44(1): 104-111. DOI: 10.7541/2020.013
Abstract FullText HTML PDF
HISTOLOGICAL ATLAS OF SINIBOTIA REEVESAE BRAIN
SHI Jin-Rong, ZHANG Qing-Lian, SHA Xiao-Yu, WANG Yong-Ming, XIE Bi-Wen
2020, 44(1): 112-121. DOI: 10.7541/2020.014
Abstract FullText HTML PDF
INTERANNUAL VARIATIONS OF FISH ASSEMBLAGE IN THE CHISHUI RIVER OVER THE LAST DECADE
LIU Fei, LIU Ding-Ming, YUAN Da-Chun, ZHANG Fu-Bin, WANG Xue, ZHANG Zhi, QIN Qiang, WANG Jian-Wei, LIU Huan-Zhang
2020, 44(1): 122-132. DOI: 10.7541/2020.015
Abstract FullText HTML PDF
FEEDING HABITS OF PROCAMBARUS CLARKIA AND FOOD WEB STRUCTURE IN TWO DIFFERENT AQUACULTURE SYSTEMS
ZHOU Zheng, MI Wu-Juan, XU Yuan-Zhao, SONG Qing-Yang, BI Yong-Hong
2020, 44(1): 133-142. DOI: 10.7541/2020.016
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND PATHOGENICITY OF THE PATHOGENIC BACTERIUM FROM CENTROPRISTIS STRIATA
WU Jing, WANG Geng-Shen, LIU Min-Hai, LI Wei-Ye, WANG Wei, SHI Hui, XU Wen-Jun, XIE Jian-Jun, HE Jie
2020, 44(1): 143-152. DOI: 10.7541/2020.017
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF AEROMONAS SALMONICIDA SUBSPECIES SALMONICIDA FROM LARGEMOUTH BRONZE GUDGEON (COREIUS GUICHENOTI) CAGE-CULTURED IN THE UPPER REACHES OF YANGTZE RIVER
LONG Meng, LI Tong-Tong, JIANG Yao, ZHANG Qian-Qian, ZHANG De-Feng, ZHANG Fu-Tie, WANG Jian-Wei, LI Ai-Hua
2020, 44(1): 153-161. DOI: 10.7541/2020.018
Abstract FullText HTML PDF
INDIVIDUAL BIOLOGY OF CHUM SALMON FROM SUIFEN RIVER
WANG Ji-Long, LIU Wei, WANG Wei-Kun, LI Pei-Lun, YANG Wen-Bo
2020, 44(1): 162-169. DOI: 10.7541/2020.019
Abstract FullText HTML PDF
POPULATION RESOURCES AND FISHERY MANAGEMENT POLICIES OF PTYCHOBARBUS DIPOGON IN THE YARLUNG ZANGBO RIVER
YANG Xin, LI Da-Peng, SHAO Jian, XIE Cong-Xin, LIU Xiang-Jiang, HUO Bin
2020, 44(1): 170-179. DOI: 10.7541/2020.020
Abstract FullText HTML PDF
REFERENCE GENE SELECTION FOR QUANTITATIVE REAL-TIME PCR NORMALIZATION IN MOINA MACROCOPA EXPOSED TO PHENOL
WANG Qian, LIU Wen-Xiu, GAO Fei, WANG Lan
2020, 44(1): 180-186. DOI: 10.7541/2020.021
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR DIVERSITIES OF PLANKOTIC MICROBIAL EUKARYOTES IN THE PEARL RIVER AND THEIR RELATIONSHIP WITH WATER ENVIRONMENT
ZHU Chang-Yu, LU Kai-Hui, YI Zhen-Zhen
2020, 44(1): 187-196. DOI: 10.7541/2020.022
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGY AND PHYLOGENY OF TWO NEWLY RECORDED CILIATES (PARAMECIUM PRIMAURELIA AND TETRAHYMENA MIMBRES) FROM TIBETAN HOT SPRINGS IN CHINA
JIANG Chuan-Qi, GU Si-Yu, AN Rui-Zhi, BA Sang, MIAO Wei
2020, 44(1): 197-205. DOI: 10.7541/2020.023
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF TEMPERATURES AND MICROCYSTIS AERUGINOSA TOXICITY ON LIFE-TABLE PARAMETERS OF BRACHIONUS CALYCIFLORUS
YAO Hui, ZHANG Huan, WANG Song-Bo, GENG Hong
2020, 44(1): 206-212. DOI: 10.7541/2020.024
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON PHYSIOLOGICAL REACTION OF CERATOPHYLLUM DEMERSUM TO SALINITY AND ALKALINITY STRESS
LONG Yi-Nian, LU Rui, WANG Pei, LIN Li-Li, CHEN Yu-Hua, XIAO En-Rong, WU Zhen-Bin
2020, 44(1): 213-221. DOI: 10.7541/2020.025
Abstract FullText HTML PDF
SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF FLOATING MAT IN LAKE ERHAI
ZHAO Ya-Xuan, QI Liang-Yu, HOU Ze-Ying, ZHONG Wen, LIU Li, WU Ai-Ping
2020, 44(1): 222-230. DOI: 10.7541/2020.026
Abstract FullText HTML PDF
APPLICATION OF LICORICE IN AQUACULTURE
WANG Wen-Bo, CHEN Peng, LIU Pin, HUI Rui-Min, ZHAO Qin, DOU Ling-Ling, WANG Ping, LI Ai-Hua, ZHANG Yi-Bing
2020, 44(1): 231-236. DOI: 10.7541/2020.027
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction