column
THE ESTABLISHED KIDNEY CELL LINE FROM EUROPEAN EEL ANGUILLA ANGUILLA AND ITS SUSCEPTIBILITY TO ANGUILLID HERPESVIRUS
LI Miao-Miao, WU Bin, LIN Nan, WANG Xiao-Wei, JIANG Xiao-Bin, LIN Guo-Qin, FAN Han-Ping
2020, 44(2): 237-244. DOI: 10.7541/2020.028
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION OF GRASS CARP DENDRITIC CELLS (CTENOPHARYNGODON IDELLUS) AND REGULATORY EFFECTS OF BACILLUS SUBTILIS ON THE IMMUNE FUNCTIONS
LI Si-Si, ZHOU Cheng-Chong, WANG Huan, XU Li-Li, ZHANG Shi-Yu, XIE Meng-Qi, CHEN Xiao-Xuan, WU Zhi-Xin
2020, 44(2): 245-251. DOI: 10.7541/2020.029
Abstract FullText HTML PDF
SCREEN OF DISINFECTANT AGAINST VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS AND THE APPLICABLE EVALUATION OF PHMG IN PREVENTING LITOPENAEUS VANNAMEI AHPNS
CHEN Hong-Ju, ZHANG Xuan, XU Gao-Peng, YAO Zhi-Lei, ZHAO Yan, WANG Hui, JI Xiang-Shan
2020, 44(2): 252-260. DOI: 10.7541/2020.030
Abstract FullText HTML PDF
WHOLE GENOME SEQUENCING AND COMPARATIVE ANALYSIS OF BACILLUS PARALICHENIFORMIS FA6 STRAIN
ZHAO Di, WU Shan-Gong, FENG Wen-Wen
2020, 44(2): 261-267. DOI: 10.7541/2020.031
Abstract FullText HTML PDF
DEVELOPMENT OF A SYBR GREEN REAL-TIME PCR ASSAY FOR DETECTION OF MYXOBOLUS HONGHUENSIS AND ITS APPLICATION
LUO Dan, ZHAO Yuan-Li, LIU Xin-Hua, ZHANG Jin-Yong
2020, 44(2): 268-274. DOI: 10.7541/2020.032
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION OF THYROID HORMONE/THYROID HORMONE RECEPTOR TRαA-MEDIATED TARGET GENES IN PARALICHTHYS OLIVACEUS
XIE Yan, FU Yuan-Shuai, SHI Zhi-Yi, JI Wen-Yao, TAO Jia-Kang
2020, 44(2): 275-282. DOI: 10.7541/2020.033
Abstract FullText HTML PDF
TISSUE DISTRIBUTION OF TWO SUPPRESSOR OF CYTOKINE SIGNALING 3 (SOCS3) GENES AND THEIR ROLE IN BACTERIA-INDUCED INNATE IMMUNE RESPONSE IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)
ZHAO Shan-Shan, SUN Yuan, ZHENG Guo-Dong, CHEN Jie, ZOU Shu-Ming
2020, 44(2): 283-288. DOI: 10.7541/2020.034
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF CATHEPSIN B GENE OF GOLDEN POMPANO (TRACHINOTUS OVATUS)
ZHU Peng, HU Shu, QIAO Rui-Feng, LIAO Yong-Yan, WANG Shu-Yi, PENG Jin-Xia, LU Zhuan-Ling, WEI You-Chuan
2020, 44(2): 289-295. DOI: 10.7541/2020.035
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CHARACTERIZATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF HIF- IN LARGE YELLOW CROAKER (LARIMICHTHYS CROCEA)
MU Yin-Nan, LI Wan-Ru, HE Liang-Hua, CHEN Jiong, CHEN Xin-Hua
2020, 44(2): 296-302. DOI: 10.7541/2020.036
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF L-AMINO ACID OXIDASE IN GROUPER (EPINEPHELUS COIOIDES)
DU Jia-Jia, JIANG Biao, TANG Jia-Jia, LI An-Xing
2020, 44(2): 303-309. DOI: 10.7541/2020.037
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF THE GONADAL TRANSCRIPTOME OF AMUR STURGEON (ACIPENSER SCHRENCKII) UNDER ARTIFICIAL CULTURE
LI Ying, RUAN Rui, AI Cheng, YUE Hua-Mei, YE Huan, DU Hao, LI Chuang-Ju
2020, 44(2): 310-318. DOI: 10.7541/2020.038
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF PHOTOPERIOD ON MORPHOLOGY, SEX HORMONE LEVELS AND GENE EXPRESSION OF GONADAL DIFFERENTIATION OF BLACK ROCKFISH (SEBASTES SCHLEGELII)
LÜ Li-Kang, ZHANG Si-Min, LI Ji-Fang, WEN Hai-Shen
2020, 44(2): 319-329. DOI: 10.7541/2020.039
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON GENETIC DIVERSITY AND POPULATION HISTORICAL DYNAMICS OF PROCYPRIS RABAUDI (TCHANG) ENDEMIC IN THE UPPER YANGTZE RIVER
ZHANG Xiao-Yu, ZHANG Fu-Tie, YAO Fu-Cheng, WANG Jian-Wei
2020, 44(2): 330-338. DOI: 10.7541/2020.040
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERGENCE AND POPULATION DIFFERENTIATION ANALYSIS OF OPSARIICHTHYS BIDENS FROM YILUO HE
DENG Yan, WANG Xue, LIN Peng-Cheng, LIU Huan-Zhang, WANG Xu-Zhen
2020, 44(2): 339-345. DOI: 10.7541/2020.041
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY PROTEIN LEVELS ON GROWTH PERFORMANCE, BODY COMPOSITION AND SERUM BIOCHEMICAL INDICES OF JUVENILE SINILABEO DECORUS TUNGTING (NICHOLS)
CHENG Xiao-Fei, LI Chuan-Wu, ZOU Li, JIANG Guo-Min, ZENG Guo-Qing, LI Jin-Long, LIU Ming-Qiu, LIANG Zhi-Qiang, XU Yuan-Qin
2020, 44(2): 346-356. DOI: 10.7541/2020.042
Abstract FullText HTML PDF
APPARENT DIGESTIBILITY COEFFICIENTS OF SEVERAL FEED INGREDIENTS AND THEIR EFFECT ON DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES OF JUVENILE YELLOW CATFISH (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO)
FEI Shu-Zhan, LIU Hao-Kun, HAN Dong, JIN Jun-Yan, YANG Yun-Xia, ZHU Xiao-Ming, XIE Shou-Qi
2020, 44(2): 357-363. DOI: 10.7541/2020.043
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE STUDY OF THE DIFFERENCE IN GLUCOSE AND DEXTRIN UTILIZATION IN THE CHINESE PERCH (SINIPERCA CHUATSI)
REN Ping, LIANG Xu-Fang, FANG Liu, HE Shan, XIAO Qian-Qian, SHI Deng-Yong
2020, 44(2): 364-371. DOI: 10.7541/2020.044
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF CYCLICAL STARVATION-REFEEDING ON SURVIVAL, GROWTH, AND MUSCLE FATTY ACIDS, AMINO ACIDS OF OCTOPUS MINOR
SONG Min-Peng, WANG Jin-Hai, CHEN Zhi-Wei, LI Xi-Bao, ZHENG Xiao-Dong
2020, 44(2): 372-378. DOI: 10.7541/2020.045
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF SEX STEROID HORMONES ON SEXUAL SIZE DIMORPHISM IN YELLOW CATFISH (TACHYSURUS FULVIDRACO)
WANG Ling-Yu, QI Piao-Piao, CHEN Min, YUAN Yong-Chao, SHEN Zhi-Gang, FAN Qi-Xue
2020, 44(2): 379-388. DOI: 10.7541/2020.046
Abstract FullText HTML PDF
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF CARASSIUS AURATUS GIBELIO IN THE IRTYSH RIVER, CHINA
ZHANG Zhi-Ming, LIU Cheng-Jie, DING Hui-Ping, XIE Cong-Xin, MA Xu-Fa
2020, 44(2): 389-398. DOI: 10.7541/2020.047
Abstract FullText HTML PDF
STUDY OF WATER QUALITY AND SEDIMENT PURIFICATION BY NITRIFYING BACTERIA IN A CALIFORNIA PERCH (MICROPTERUS SALMOIDES) POND
CHEN Xu, LIANG Xu-Fang, LI Jiao, FANG Liu, SUN Long-Fang, CHENG Xiao-Yan, YU De-Guang, XIE Jun, BAI Jun-Jie, SHI Deng-Yong
2020, 44(2): 399-406. DOI: 10.7541/2020.048
Abstract FullText HTML PDF
STUDY OF THE EFFECT OF CLOVE OIL ON THE SIMULATED TRANSPORT OF LIVE BREAM
DING Ya-Tao, YANG Feng, WANG Lin-Lin, SHI Wen-Zheng, WANG Zhi-He
2020, 44(2): 407-414. DOI: 10.7541/2020.049
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF TRANSPORTATION DENSITY AND TIME ON CORTISOL, LACTATE AND GLYCOGEN OF ANCHERYTHROCULTER NIGROCAUDA
LI Pei, CHEN Jian, YU Deng-Hang, LI Qing, WANG Gui-Ying, WEI Hui-Jie, SUN Ren-Li, WANG Shou-Rong, SUN Yan-Hong
2020, 44(2): 415-422. DOI: 10.7541/2020.050
Abstract FullText HTML PDF
NEWLY RECORDED SPECIES OF BDELLOID ROTIFER IN CHINA AND RESEARCH PROSPECTS
LI Ying, WANG Qing, WEI Nan, ZENG Yue, CUI Zong-Bin, YANG Yu-Feng
2020, 44(2): 423-428. DOI: 10.7541/2020.051
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF A RHODOPSEUDOMONAS SP. STRAIN
TIAN Ying-Ying, WU Xin-Qiang, JI Yan-Pei, FENG Xiu-Fang, XIAO Bang-Ding
2020, 44(2): 429-437. DOI: 10.7541/2020.052
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF FLUCTUATING LIGHT ON THE GROWTH OF MICROCYSTIS AERUGINOSA UNDER LOW LIGHT AVERAGE INTENSITY
SUN Xin, TANG Jia-Gang, LI Peng-Fei, SUN Jie, HE Fei-Fei, YOU Li, HE Jian-Cheng
2020, 44(2): 438-444. DOI: 10.7541/2020.053
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF INORGANIC TRIVALENT ARSENIC STRESS ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN STERILE IMMATURE PLANT OF JUSSIAEA STIPULACEA OHWI
LV Jin-Ping, ZHANG Shi-Wen, LI Tao, ZHAO Jin-Dong
2020, 44(2): 445-452. DOI: 10.7541/2020.054
Abstract FullText HTML PDF
ROOT EXUDATES MEDIATED RHIZOSPHERIC EFFECT AND ITS POTENTIAL APPLICATION IN WATERBODY ECOLOGICAL REHABILITATION
WANG Hui-Hui, LI Qian-Zheng, WANG Chuan, ZHOU Qiao-Hong, WU Zhen-Bin
2020, 44(2): 453-460. DOI: 10.7541/2020.055
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction