column
EFFECTS OF DIETARY SELENIUM ON LIPID METABOLISM AND MIRNAS EXPRESSION IN MESENTERIC ADIPOSE TISSUE OF YELLOW CATFISH PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
CUI Heng-Yang, ZHANG Dian-Guang, LING Shi-Cheng, CHEN Guang-Hui, TAN Xiao-Ying
2020, 44(4): 685-692. DOI: 10.7541/2020.083
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF FEED PROTEIN LEVELS ON GROWTH, DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES, NON-SPECIFIC IMMUNITY AND PROTEIN METABOLISM OF SCHIZOTHORAX O’CONNORI
WANG Xian-Xian, ZENG Ben-He, LIU Le-Le, YANG Rui-Bin, LIU Hai-Ping
2020, 44(4): 693-706. DOI: 10.7541/2020.084
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY CHITOSAN OLIGOSACCHARIDE ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY OF HYBRID YELLOW CATFISH “HUANGYOU NO. 1” TACHYSURUS FULVIDRACO♀×TACHYSURUS VACHELLI
LI Ming-Bo, SHEN Fan, CUI Qing-Kui, QI Piao-Piao, WANG Yin-Hai, ZHANG Hai-Long, DING Yun-Min, SHEN Zhi-Gang
2020, 44(4): 707-716. DOI: 10.7541/2020.085
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY SOYBEAN OIL REPLACED WITH BLACK SOLDIER FLY LARVAE OIL ON GROWTH PERFORMANCE, PLASMA BIOCHEMICAL INDEXES AND LIVER LIPID DROPLETS OF JUVENILE YELLOW CATFISH
HU Jun-Ru, YI Chang-Jin, WANG Guo-Xia, MO Wen-Yan, HUANG Yan-Hua
2020, 44(4): 717-727. DOI: 10.7541/2020.086
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF GROWTH, SURVIVAL, GONADAL DEVELOPMENT AND BIOCHEMICAL COMPONENT BETWEEN THE GOLDEN SHELL AND BLACK SHELL LINES OF CRASSOSTREA SIKAMEA
WU Xiang-Wei, ZHANG Yue-Huan, XIAO Shu, QIN Yan-Ping, MA Hai-Tao, YU Zi-Niu
2020, 44(4): 728-735. DOI: 10.7541/2020.087
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECT OF DIFFERENT BICARBONATE ALKALINITY ON THE GILL STRUCTURE OF AMUR IDE (LEUCISCUS WALECKII)
GAO Shan, CHANG Yu-Mei, ZHAO Xue-Fei, SUN Bo, ZHANG Li-Min, LIANG Li-Qun, DONG Zhi-Guo
2020, 44(4): 736-743. DOI: 10.7541/2020.088
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF FIH-1 GENE IN SILLAGO SIHAMA UNDER HYPOXIA STRESS
HUANG Zhi-Peng, LIN Xing-Hua, WANG Yao-Rong, JIANG Dong-Neng, CHEN Hua-Pu, DENG Si-Ping, ZHU Chun-Hua, LI Guang-Li, HUANG Yang, TIAN Chang-Xu
2020, 44(4): 744-748. DOI: 10.7541/2020.089
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION CHARACTERISTICS OF DMRT1 GENE OF MAUREMYS MUTICA
OUYANG Shu, LIU Xiao-Li, WANG Ya-Kun, LI Wei, ZHU Xin-Ping
2020, 44(4): 749-755. DOI: 10.7541/2020.090
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION CHARACTERISTICS OF MX1 GENE IN SQUALIOBARBUS CURRICULUS
WANG Jing-An, LI Yao-Guo, ZHAO Xin, JIN Sheng-Zhen, CHEN Kai-Jian, XIAO Tiao-Yi
2020, 44(4): 756-763. DOI: 10.7541/2020.091
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON OF DIESEL GENOTOXICITY ON ZEBRAFISH GENOMIC DNA AND ENVIRONMENTAL DNA FROM WATER ENVIRONMENT OF ZEBRAFISH BY RAPD
ZHANG Xue, ZHANG Hai-Bo, SU Rong-Guo, WANG Jing-Chao, SHE Ding-Yi, SONG Xiu-Han, SHA Zhen-Xia
2020, 44(4): 764-773. DOI: 10.7541/2020.092
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE ANALYSIS OF LIVER TRANSCRIPTOME OF PARENT AND OFFSPRING COREIUS GUICHENOTI
LI Xue-Mei, WU Xing-Bing, GONG Jin-Ling, ZHU Yong-Jiu, YANG De-Guo
2020, 44(4): 774-780. DOI: 10.7541/2020.093
Abstract FullText HTML PDF
BACTERIAL DIVERSITY OF POND WATER AND SEDIMENT IN DIFFERENT CULTURE SYSTEMS OF YELLOW CATFISH (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO) REVEALED BY MISEQ SEQUENCING
WANG Yi-Ting, LI Bo, WANG Hou-Hong, WU Fa-Long, ZHANG Lei
2020, 44(4): 781-789. DOI: 10.7541/2020.094
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF PROLIFERATING CELL NUCLEAR ANTIGEN GENE DURING REGENERATION IN HYDRA MAGNIPAPILLATA
WU Xiang-Heng, CHENG Xiu-Zhen, WANG Ru-Meng, DUAN Li-Li, PAN Hong-Chun
2020, 44(4): 790-798. DOI: 10.7541/2020.095
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION, VIRULENCE-RELATED FACTORS, AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF VIBRIO MIMICUS FROM YELLOW CATFISH, PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
LIN Ling-Yun, FENG Dong-Yue, PAN Xiao-Yi, YAO Jia-Yun, YIN Wen-Lin, CAO Zheng, LIU Yi-Han, XIA Yan-Chun, SEHN Jin-Yu
2020, 44(4): 799-810. DOI: 10.7541/2020.096
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND PATHOHISTOLOGICAL OBSERVATION OF AEROMONAS VERONII FROM PROCAMBARUS CLARKII
HU Qian, HU Rui-Xue, JIN Yu-Li, GU Ze-Mao
2020, 44(4): 811-818. DOI: 10.7541/2020.097
Abstract FullText HTML PDF
FISH DIVERSITY AND DISTRIBUTION PATTERN OF THE PEARL RIVER SYSTEM IN GUANGXI
SHUAI Fang-Min, LI Xin-Hui, HE An-You, LIU Qian-Fu, ZHANG Ying-Qiu, WU Zhi, ZHU Shu-Li
2020, 44(4): 819-828. DOI: 10.7541/2020.098
Abstract FullText HTML PDF
FISH COMMUNITY STRUCTURE AND GROWTH CHARACTERISTICS IN THE FUHEYUAN NATURE RESERVE, JIANGXI PROVINCE
CHEN Xu, LIU Xiong-Jun, SUN Wei-Wei, XU Yang, YANG Li-Min, WU Xiao-Ping, OUYANG Shan
2020, 44(4): 829-837. DOI: 10.7541/2020.099
Abstract FullText HTML PDF
ARE THERE STILL ANADROMOUS THE ESTUARINE TAPERTAIL ANCHOVIES COILIA NASUS IN DONGTING LAKE?
XUAN Zhong-Ya, JIANG Tao, LIU Hong-Bo, QIU Chen, CHEN Xiu-Bao, YANG Jian
2020, 44(4): 838-843. DOI: 10.7541/2020.100
Abstract FullText HTML PDF
ONTOGENETIC ALLOMETRY IN LARVAL AND JUVENILE CLOWN ANEMONEFISH AMPHIPRION OCELLARIS
HU Jing, ZHOU Sheng-Jie, YANG Rui, CHEN Xu, YANG Qi-Bin, MA Zhen-Hua
2020, 44(4): 844-852. DOI: 10.7541/2020.101
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL ANALYSIS USED BY GEOMETRIC MORPHOMETRICS COMBINED WITH MICRO CT AMONG GYMNOCYPRIS ECKLONI IN TWO DRAINAGE (TELEOSTEI: CYPRINIDAE)
LI Xiao-Hui, TANG Yong-Tao, TIAN Fei, ZHAO Kai
2020, 44(4): 853-861. DOI: 10.7541/2020.102
Abstract FullText HTML PDF
SEASONAL VARIATION OF AMMONIA-OXIDIZING MICROORGANISMS IN SINONOVACULA CONSTRICTA POND
WANG Xin-Yi, ZHAO Jing, JIN Shan, ZHAO Qing-Song, ZHOU Su-Ming, ZHU Jun-Quan
2020, 44(4): 862-868. DOI: 10.7541/2020.103
Abstract FullText HTML PDF
AQUATIC PLANT DIVERSITY AND COMMUNITY SUCCESSION IN CAOHAI WETLAND, GUIZHOU PROVINCE
DAI Liang-Liang, CHEN Xiang, LI Li-Jie, LIU Chang-Hong, YUAN Guo
2020, 44(4): 869-876. DOI: 10.7541/2020.104
Abstract FullText HTML PDF
SPECIES DIVERSITY AND COMMUNITY STRUCTURE OF ZOOPLANKTON IN SUMMER AND WINTER IN THE EAST LAKE, WUHAN
WANG Yu-Lu, YUAN Dan-Ni, YUAN Guo-Qing, FENG Wei-Song, GONG Ying-Chun
2020, 44(4): 877-894. DOI: 10.7541/2020.105
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION AND DENITRIFICATION CHARACTERISTICS OF THE AEROBIC DENITRIFYING BACTERIA PSEUDOMONAS FURUKAWAII ZS1
ZHU Yun, GONG Wang-Bao, XIE Jun, WANG Guang-Jun, YU De-Guang, LI Zhi-Fei, ZHANG Kai, TIAN Jing-Jing
2020, 44(4): 895-903. DOI: 10.7541/2020.106
Abstract FullText HTML PDF
REDESCRIPTION AND PHYLOGENY OF MYXOBOLUS TANAKAI KATO ET AL., 2017
ZHANG Jin-Ye, LIU Xiao-Hua, WU Ming-Qiu, ZHAO Yuan-Jun
2020, 44(4): 904-911. DOI: 10.7541/2020.107
Abstract FullText HTML PDF
STRAIN AND LIGHT SELECTION IMPROVED FUCOXANTHIN CONTENT IN THE DIATOM
HOU Hong-Yan, XIANG Wei-Peng, ZHANG Jin-Rong, CHENG Peng-Fei, ZHOU Cheng-Xun
2020, 44(4): 912-919. DOI: 10.7541/2020.108
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF OCEAN ACIDIFICATION ON CRABS
YE Yang-Fang, LIN Wei-Chuan, REN Zhi-Ming, MU Chang-Kao, WANG Chun-Lin
2020, 44(4): 920-928. DOI: 10.7541/2020.109
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction