column
GLOBAL TRANSCRIPTIONAL REGULATION IN CHLORELLA SOROKINIANA DURING TROPHIC TRANSITION FROM HETEROTROPHIC CONDITIONS TO PHOTOAUTOTROPHIC CONDITIONS
ZHU Mian-Mian, ZHAO Liang, ZHANG Hu, WANG Hong-Xia, HU Qiang, HAN Dan-Xiang
2021, 45(3): 473-486. DOI: 10.7541/2021.2020.066
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR PHYLOGENY OF ACIPENSERIFORMES BASED ON COMPLETE MITOCHONDRIAL GENOME SEQUENCE
CHENG Pei-Lin, YU Dan, LIU Huan-Zhang, DU Hao, WEI Qi-Wei
2021, 45(3): 487-494. DOI: 10.7541/2021.2020.050
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS OF BRAIN AND SPLEEN IN TRIM47 KNOCKOUT ZEBRAFISH (DANIO RERIO)
YAO Jian, WANG Ye-Da, WANG Fang, LIU Li-Yue, LU Yuan-An, LIU Xue-Qin
2021, 45(3): 495-506. DOI: 10.7541/2021.2020.036
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE INTERGENE SEQUENCE ACTIVITY AND REGULATION OF MIR-1-2/133A-1 IN ZEBRAFISH AND CARP
GONG Jia-Wei, HE Mei, YAN Xue-Chun, KONG De-Lin, LIANG Yang
2021, 45(3): 507-513. DOI: 10.7541/2021.2020.040
Abstract FullText HTML PDF
THE PHYLOGENY AND GENETIC ANALYSIS OF THE HYRIOPSIS SCHLEGELII BASED ON TRANSCRIPTOME
ZHOU Wei, ZHANG Wan-Chang, ZHOU Ye, WANG Xiao-Min, HU Bei-Juan, WANG Jun-Hua, HONG Yi-Jiang
2021, 45(3): 514-522. DOI: 10.7541/2021.2019.208
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND TISSUE DISTRIBUTION OF ADIPONECTIN RECEPTOR AND IT’S RESPONSE ON FASTING/REFEEDING IN SIBERIAN STURGEON (ACIPENSER BAERI)
TANG Ni, TIAN Zheng-Zhi, LI Ya, WANG Bin, XU Shao-Qi, WANG Mei, CHEN Hu, QI Jin-Wen, WANG Shu-Yao, ZHAO Liu-Lan, CHEN De-Fang, LI Zhi-Qiong
2021, 45(3): 523-529. DOI: 10.7541/2021.2020.057
Abstract FullText HTML PDF
PARENTAGE ASSIGNMENT OF SILURUS LANZHOUENSIS USING MULTIPLEX PCR OF MICROSATELLITES
LI Lan-Lan, XING Lu-Mei, YU Zhao-Xi, XIAO Wei, SAI Qing-Yun, LIU Yan-Bin, TIAN Yong-Hua, WANG Yan, LIU Zhe, LIAN Zong-Qiang
2021, 45(3): 530-540. DOI: 10.7541/2021.2020.030
Abstract FullText HTML PDF
REAL-TIME FLUORESCENT LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION FOR DETECTION OF CHANNEL CATFISH VIRUS
HAO Kai, LIU Hong-Yan, CHEN Xiao-Hui, YUAN Jun-Fa, LI Li-Juan, BIAN Wen-Ji, ZHAO Zhe
2021, 45(3): 541-546. DOI: 10.7541/2021.2020.038
Abstract FullText HTML PDF
STUDY OF SPERM CRYOPRESERVATION IN SILURUS LANZHOUENSIS AND DETECTION OF CELL DAMAGES AFTER CRYOPRESERVATION
XING Lu-Mei, XIAO Wei, LI Lan-Lan, ZHANG Li-Ping, SAI Qing-Yun, YU Zhao-Xi, WU Xu-Dong, LIAN Zong-Qiang
2021, 45(3): 547-556. DOI: 10.7541/2021.2020.020
Abstract FullText HTML PDF
A LONG-TERM CULTURE OF GIBEL CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO) IN NET CAGES FOR 340 DAYS: EFFECTS OF DIETARY STARCH ON GROWTH AND GLUCOSE METABOLISM
MEI Ling-Yu, HAN Dong, WU Li-Yun, GUO Wei, LIU Hao-Kun, JIN Jun-Yan, YANG Yun-Xia, ZHU Xiao-Ming, XIE Shou-Qi
2021, 45(3): 557-565. DOI: 10.7541/2021.2020.051
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY AFLATOXIN B1 ON GROWTH, ANTIOXIDANT CAPACITY AND TISSUE ACCUMULATION OF JUVENILE MARBLED EEL (ANGUILLA MARMORATA)
HUANG Ying, HAN Jin-Gao, ZHU Xiao-Ming, ZHAO Yi-Xin, WANG Shou-Kun, HU Zhi-Hao, CHEN Xin-Hua
2021, 45(3): 566-572. DOI: 10.7541/2021.2020.136
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF SUBSTITUTION OF FISH MEAL WITH MAGGOT MEAL ON GROWTH PERFORMANCE, BODY COMPOSITION AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF HYBRID YELLOW CATFISH
YANG He-Shu, SUN Jun-Xiao, YUAN Yong-Chao, FAN Qi-Xue, LI Ming-Bo, MO Ai-Jie
2021, 45(3): 573-581. DOI: 10.7541/2021.2020.012
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY MULBERRY LEAF EXTRACT AND 1-DEOXYNOJIRIMYCIN ON GROWTH, DIGESTION AND IMMUNITY CAPACITY, AND INTESTINAL MICROORGANISM OF CHINESE GIANT SALAMANDER (ANDRIAS DAVIDIANUS)
FENG Qi-Feng, LI Zhan-Fu, HUANG Xian-Zhi, LI Hong, ZHAI Xu-Liang, XUE Yang, LIN Shi-Mei, CHEN Yong-Jun, LUO Li
2021, 45(3): 582-592. DOI: 10.7541/2021.2020.116
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY β-1,3-GLUCAN ON GROWTH PERFORMANCE, SERUM METABOLITE, IMMUNE-RELATED GENE EXPRESSION AND RESISTANCE TO NITRITE STRESS IN LITOPENAEUS VANNAMEI
ZHAO Hong-Xia, CHEN Bing, MO Wen-Yan, HUANG Wen, HUANG Yan-Hua, CAO Jun-Ming
2021, 45(3): 593-600. DOI: 10.7541/2021.2020.047
Abstract FullText HTML PDF
PROTECTIVE EFFECTS OF DIFFERENT C/N RATIOS FORMED BIOFLOCS ON ACUTE COPPER EXPOSURE OF RHYNCHOCYPRIS LAGOWSKII DYBOWSKI
YU Zhe, WU Li-Fang, LI Liang, ZHU Rui
2021, 45(3): 601-608. DOI: 10.7541/2021.2020.046
Abstract FullText HTML PDF
VARIATIONS OF ALGAL AND NON-ALGAL TURBIDITY IN A LARGE SHALLOW LAKE——TAIHU LAKE
MA Yu, LI Yan, BIAN Shi-Jun, CUI Yong-De, WANG Hai-Jun
2021, 45(3): 609-616. DOI: 10.7541/2021.2020.187
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF CHLOROCOCCUM SPHACOSUM GD WITH DIFFERENT INOCULATION CONCENTRATIONS ON THE PURIFICATION OF AQUACULTURE WASTEWATER
LÜ Jun-Ping, ZHE Yu-Ting, LIU Yang, LIU Xu-Dong, FENG Jia, XIE Shu-Lian
2021, 45(3): 617-624. DOI: 10.7541/2021.2020.241
Abstract FullText HTML PDF
EFFECT OF CLIMATE WARMING AND EUTROPHICATION ON N2O FLUX AT WATER-AIR INTERFACE OF SHALLOW LAKES
HU Bo-Wen, PAN Meng, SHI Peng-Lan, XU Jun, ZHANG Min
2021, 45(3): 625-635. DOI: 10.7541/2021.2020.027
Abstract FullText HTML PDF
EMBRYONIC AND LARVAL-JUVENILE DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF PSEUDASPIUS LEPTOCEPHALUS
YANG Jian, GENG Long-Wu, WANG Yu, ZHANG Yu-Ting, ZHANG Ying, MA Bo, LI Chen-Yu, XU Wei
2021, 45(3): 636-644. DOI: 10.7541/2021.2020.017
Abstract FullText HTML PDF
DISTRIBUTION AND THE INFLUENCE OF SUBSTRATE ON ITS MANTLE COLOR OF GIANT CLAM TRIDACNA NOAE IN COASTAL WATERS OF SANYA
LIU Chun-Sheng, WU Chuan-Liang, LI Xiu-Bao, LIU Chuang, WANG Ai-Min, GU Zhi-Feng, LÜ Bu
2021, 45(3): 645-651. DOI: 10.7541/2021.2020.045
Abstract FullText HTML PDF
GROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF VALLISNERIA NATANS UNDER EXTREME LOW LIGHT AND TWO SUBSTRATE CONDITIONS
ZHANG Zhong-Hai, YANG Tong, WEN Zi-Hao, ZHANG Xiao-Lin, CAO Te, NI Le-Yi, YUAN Chang-Bo
2021, 45(3): 652-662. DOI: 10.7541/2021.2020.178
Abstract FullText HTML PDF
THE IDENTIFICATION OF CLADOPHORA QINGHAIENSIS SP. NOV., WITHIN THE GENUS CLADOPHORA COLLECTED FROM QINGHAI LAKE, CHINA
ZHAO Zhi-Juan, ZHU Huan, XIONG Xiong, HE Yu-Bang, AO Hong-Yi, WU Chen-Xi, HU Yu-Xin, LIU Guo-Xiang
2021, 45(3): 663-669. DOI: 10.7541/2021.2020.113
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE REVISION OF GRATELOUPIA CONSTRICATA LI ET DING BASED ON MORPHOLOGICAL OBSERVATIONS AND EARLY DEVELOPMENT OF SPORES AND MOLECULAR ANALYSES
WANG Hui-Na, BIAN Yao, DING Yuan-Yuan, LI Jing-Rui, LIU Jing, WANG Hong-Wei
2021, 45(3): 670-679. DOI: 10.7541/2020.2019.272
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS ON MOLECULAR REGULATION MECHANISM AND GENETIC SELECTION OF INTERMUSCULAR BONES IN TELEOSTS
WANG Xu-Dong, NIE Chun-Hong, GAO Ze-Xia
2021, 45(3): 680-691. DOI: 10.7541/2021.2020.092
Abstract FullText HTML PDF
THE MAIN TARGET OF CONNECTION OF LAKES WITH RIVERS IS NOT TO DILUTE POLLUTANTS, BUT TO REHABILITATE NATURAL HYDROLOGICAL REGIMES AND SELF-PURIFICATION FUNCTION
WANG Hong-Zhu
2021, 45(3): 692-699. DOI: 10.7541/2021.2020.286
Abstract FullText HTML PDF
THE RESEARCH AND APPLICATION PROGRESS OF PLANT GROWTH REGULATORS
ZHANG Yi, LIU Yun-Li, LIU Zi-Sen, HAN Fan, YAN Pan, HE Feng, WU Zhen-Bin
2021, 45(3): 700-708. DOI: 10.7541/2021.2019.035
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction