column
THE EFFECT OF MESENTERIC FAT DEPOSITION ON REPRODUCTION PERFORMANCE OF FEMALE PARENT FISH (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO)
HU Wei-Hua, XIONG Yang, GUO Wen-Jie, WANG Yu-Hong, ZHU Xiao-Ming, MEI Jie
2021, 45(6): 1181-1189. DOI: 10.7541/2021.2020.222
Abstract FullText HTML PDF
THE PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF HYBRID TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS ♀ × OREOCHROMIS AUREUS ♂) AND ITS PARENTS INFECTED WITH STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
ZHU Jing-Lin, LI Da-Yu, ZOU Zhi-Ying, XIAO Wei, YU Jie, YANG Hong, XUE Liang-Yi
2021, 45(6): 1190-1200. DOI: 10.7541/2021.2020.155
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A SCLEROSTIN HOMOLOGUE IN BARBEL STEED (HEMIBARBUS LABEO) AND ITS RELATIONSHIP WITH INTERMUSCULAR BONE DEVELOPMENT
CHEN Jie, LIU Zi-Ming, JIANG Wei, LÜ Yao-Ping
2021, 45(6): 1201-1206. DOI: 10.7541/2021.2020.294
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF HISTONE H2A VARIANT IN OOCYTES OF CHINESE SOFT-SHELLED TURTLE (PELODISCUS SINENSIS)
ZHU Jun-Xian, CHEN Chen, LIU Xiao-Li, WANG Ya-Kun, LEI Luo, HONG Xiao-You, YU Ling-Yun, XU Hong-Yan, LI Wei, ZHU Xin-Ping
2021, 45(6): 1207-1213. DOI: 10.7541/2021.2020.167
Abstract FullText HTML PDF
INCREASED FREE DNAA DECREASES THE FREQUENCY OF HETEROCYSTS IN ANABAENA SP. PCC 7120
LI Jing, YANG Yi-Ling, ZHANG Cheng-Cai
2021, 45(6): 1214-1221. DOI: 10.7541/2021.2020.161
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY EUCOMMIA ULMOIDES LEAF POWDER ON BODY COMPOSITION, MUSCLE AMINO ACID COMPOSITION, PHYSIOLOGICAL INDEXES OF YELLOW RIVER CARP
LI Hai-Jie, GUO Guo-Jun, GUO Chao-Hui, WANG Lin-Feng, WANG Chun-Xiu, LI Ming, LI Guo-Xi, LIU Bian-Zhi
2021, 45(6): 1222-1231. DOI: 10.7541/2021.2020.295
Abstract FullText HTML PDF
MICROBIAL COMMUNITY STRUCTURE OF HYBRID YELLOW CATFISH IN RICE-FISH CO-CULTURE SYSTEM IN HANI TERRACE
ZHU Hao-Jun, QIANG Jun, XU Gang-Chun, TAO Yi-Fan, BAO Jing-Wen, XU Pao
2021, 45(6): 1232-1242. DOI: 10.7541/2021.2020.179
Abstract FullText HTML PDF
THE INTESTINAL MICROBIOTA DIVERSITIES OF PROCAMBARUS CLARKIA AT DIFFERENT SEXES AND GROWTH STAGES
XIE Meng-Qi, ZHANG Shi-Yu, XU Li-Li, JIANG Fei, YUAN Jun-Fa, WU Zhi-Xin, CHEN Xiao-Xuan
2021, 45(6): 1243-1254. DOI: 10.7541/2021.2020.130
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF MICROBIAL COMMUNITIES STRUCTURE AND POTENTIAL PATHOGENS IN STURGEON CAGE CULTURE ENVIRONMENT
HUANG Wei, ZHOU Hua-Shu, LIU Lan-Ying, LUO Tu-Yan, SONG Yong-Kang
2021, 45(6): 1255-1263. DOI: 10.7541/2021.2020.072
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON INCREASE OF THE COLD RESISTANCE AND OVERWINTERING EFFECT OF CANNA INDICA LINN IN CONSTRUCTED WETLAND BY ABSCISIC ACID
CHEN Jin-Mei, CHU Yi-Fan, TAN Qi-Yang, LIU Wei, YANG Lin-Li, HUANG Tao, WU Zhen-Bin, HE Feng
2021, 45(6): 1264-1272. DOI: 10.7541/2021.2020.180
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECTS OF LEAD-ZINC STRESS ON ADSORPTION AND PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF HYDRILLA VERTICILLATE
ZHOU Yang, YU Dao-De, HU Xin, ZHENG Yong-Hua, TANG Hong-Yu
2021, 45(6): 1273-1280. DOI: 10.7541/2021.2020.270
Abstract FullText HTML PDF
ULTRAVIOLET-B RADIATION ENHANCES THE GROWTH AND ASTAXANTHIN PRODUCTION IN HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
XU Wen-Xin, ZHU Qin, ZHU Mei, JI Chun-Li, ZHANG Chun-Hui, QIN Song, LI Run-Zhi, CUI Hong-Li
2021, 45(6): 1281-1290. DOI: 10.7541/2021.2021.106
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIFFERENT EXTERNAL NUTRIENT LOADING ON CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE
LI Yan, Wang Hong-Zhu, MA Shuo-Nan, LIANG Xiao-Min, WANG Hai-Jun
2021, 45(6): 1291-1298. DOI: 10.7541/2021.2019.225
Abstract FullText HTML PDF
COMMUNITY STRUCTURES OF PHYTOPLANKTON AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE LIUJIAXIA RESERVOIR
DU Yan-Yan, LIAO Chuan-Song, YANG Zhuo-Yu, LOU Zhong-Yu, ZHANG Yan-Ping, WANG Hong, WANG Tai
2021, 45(6): 1299-1307. DOI: 10.7541/2021.2021.026
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON SPATIAL-TEMPORAL CHANGES OF LANDSCAPE PATTERN OF LAND USE IN YICHANG-WUHAN SECTION OF THE YANGTZE RIVER IN RECENT 20 YEARS
YI Si-Yi, LI Qian-Zheng, WU Jun-Mei, XU Dong, WU Zhen-Bin, ZHOU Qiao-Hong
2021, 45(6): 1308-1315. DOI: 10.7541/2021.2020.168
Abstract FullText HTML PDF
NEW HOST RECORD AND MOLECULAR PHYLOGENY OF MYXIDIUM SPINIBARBA CHEN ET AL., 2020
XIANG Yao, ZHANG Jin-Ye, ZHAO Yuan-Jun
2021, 45(6): 1316-1322. DOI: 10.7541/2021.2020.186
Abstract FullText HTML PDF
MESOSTIGMA, A NEW CHINESE RECORD GENUS OF STREPTOPHYTA
DONG Xiao-Qi, LIU Guo-Xiang, ZHU Huan
2021, 45(6): 1323-1330. DOI: 10.7541/2021.2020.303
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE REVISION OF G. SOROCARPUS LI ET DING BASED ON MORPHOLOGICAL OBSERVATIONS, EARLY DEVELOPMENT AND MOLECULAR ANALYSES
WEN Xin, BIAN Yao, ZHANG Xin-Tao, MA Yue, WANG Chen, WANG Hong-Wei
2021, 45(6): 1331-1340. DOI: 10.7541/2021.2020.157
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGY AND MOLECULAR PHYLOGENETIC ANALYSIS OF FRESHWATER HILDENBRANDIA IN CHINA
NAN Fang-Ru, LI Juan, LIU Xu-Dong, FENG Jia, LIU Qi, LÜ Jun-Ping, XIE Shu-Lian
2021, 45(6): 1341-1350. DOI: 10.7541/2021.2020.200
Abstract FullText HTML PDF
COELASTRELLA CHONGQINGENSIS SP. NOV., A NOVEL SPECIES OF THE SUBAERIAL COCCOID GREEN ALGAE WITHIN THE COELASTRELLA (SCENEDESMACEAE, SPHAEROPLEALES)
WANG Qing-Hua, SONG Hui-Yin, LIU Xu-Dong, HU Zheng-Yu, LIU Guo-Xiang
2021, 45(6): 1351-1360. DOI: 10.7541/2021.2021.030
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ON THE COMBINED SPECIES BETWEEN GRATELOUPIA CORYMBCLADIA LI ET DING AND G. SUBPECTINATA HOLMES BASED ON THE MORPHOLOGICAL OBSERVATIONS, EARLY DEVELOPMENT AND MOLECULAR ANALYSES
MA Yue, BIAN Yao, WEN Xin, ZHANG Xin-Tao, WANG Hong-Wei
2021, 45(6): 1361-1370. DOI: 10.7541/2021.2020.231
Abstract FullText HTML PDF
TRICHODINELLA MYAKKAE (MUELLER, 1937) ŠRÁMEK-HUŠEK, 1953 IN CHONGQING AREA AND COMPARAISON WITH ITS RELATED SPECIES
XIA Ping, TANG Fa-Hui, ZHAO Yuan-Jun
2021, 45(6): 1371-1380. DOI: 10.7541/2021.2020.289
Abstract FullText HTML PDF
A SIMPLE BUT RELIABLE ECOSYSTEM HEALTH INDICATOR: AQUATIC ANIMAL SPECIES INDEX (AASI)
JIANG Xiao-Die, WU Jun-Yan, CUI Yong-De, WANG Hong-Zhu
2021, 45(6): 1382-1384. DOI: 10.7541/2021.2021.0262
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE YANGTZE RIVER ENVIRONMENT BASED ON FISH SPECIES RICHNESS
LIN Peng-Cheng, GAO Xin, LIU Fei, LI Ming-Zheng, LIU Huan-Zhang
2021, 45(6): 1385-1389. DOI: 10.7541/2021.2021.0269
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL ASSESSMENT INDICATOR OF THE YANGTZE RIVER: PASSIVE ACOUSTIC MONITORING BASED POPULATION SIZE OF THE YANGTZE FINLESS PORPOISE
WANG Ke-Xiong, WANG Zhi-Tao, MEI Zhi-Gang, ZHENG Jin-Song, HAO Yu-Jiang, HAN Yi, DUAN Peng-Xiang, CHEN Yu-Wei, YANG Yi-Ning, QIU Jian-Song, FAN Fei, DENG Xiao-Jun, WANG Ding
2021, 45(6): 1390-1395. DOI: 10.7541/2021.2021.0263
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT INDEX IN THE MIDDLE-LOWER REACHES OF THE YANGTZE RIVER BASED ON THE SPAWNING POPULATION SIZE OF CHINESE STURGEON
GAO Xin, CHANG Tao, LIN Peng-Cheng, LIU Huan-Zhang
2021, 45(6): 1396-1399. DOI: 10.7541/2021.2021.0266
Abstract FullText HTML PDF
MICROBIAL COMMUNITY BIOMONITORING- eDNA-PFU METHOD
JIANG Chuan-Qi, XIONG Jie, HUANG Jie, FENG Wei-Song, GONG Ying-Chun, MIAO Wei
2021, 45(6): 1400-1404. DOI: 10.7541/2021.2021.0273
Abstract FullText HTML PDF
REGULATION MECHANISMS FOR COLD STRESS RESPONSES OF FISH
LONG Yong, GE Guo-Dong, LI Xi-Xi, CUI Zong-Bin
2021, 45(6): 1405-1414. DOI: 10.7541/2021.2020.191
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction