column
SPATIO-TEMPORAL PATTERN OF ODOROUS COMPOUNDS AND ITS INFLUENCING FACTORS IN THE CANAL OF THE MIDLE-ROUTE OF SOUTH-TO-NORTH WATER DIVERSION PROJECT
WANG Yuan-Zhu, ZHANG Chun-Mei, BI Yong-Hong, ZHU Yu-Xuan, SONG Gao-Fei, WANG Shu-Lei, LIANG Jian-Kui, MI Wu-Juan
2022, 46(2): 149-159. DOI: 10.7541/2022.2020.206
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON ECOLOGICAL RESTORATION TECHNOLOGY OF MACROALGAE BASED ON SPORE ADHESION FUNCTION
BI Yuan-Xin, MIAO Hang, WANG Hui-Jie, YANG Qi-Fan
2022, 46(2): 160-167. DOI: 10.7541/2021.2020.233
Abstract FullText HTML PDF
THE INHIBITION OF PHOTOSYNTHESIS IN HETEROSIGMA AKASHIWO BY DRIED MACROALGA ULVA FASCIATA POWDER
YU Jiao-Jiao, LIU Hong, ZHANG Chao-Wen, ZHAO Jian-Gang, YE Chang-Peng
2022, 46(2): 168-175. DOI: 10.7541/2021.2020.272
Abstract FullText HTML PDF
HEALTH RISK OF NEUROTOXIN β-N-METHYLAMINO-L-ALANINE(BMAA)IN FRESHWATER AQUACULTURE PONDS AND ITS CONTROL TECHNOLOGY
GU Xiao-Xiao, WU Xiang, ZHANG Ai, YU Cheng-Qiang, YANG Lin-Hao, SUN Yi, LI Zhen-Zhen
2022, 46(2): 176-183. DOI: 10.7541/2021.2021.012
Abstract FullText HTML PDF
THE ROLE OF ABSCISIC ACID AND COLD ADAPTATION IN IMPROVING THE CRYOPRESERVATION EFFICIENCY OF PYROPIA HAITANENSIS CONCHOCELIS
MA Ming-Jie, WEI Cai-Ling, ZHU Jun-Kai, LIU Qi-Qin, LUO Qi-Jun, CHEN Hai-Min, YANG Rui
2022, 46(2): 184-193. DOI: 10.7541/2021.2020.235
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIURNAL TEMPERATURE DIFFERENCE ON GROWTH AND CHLOROPHYLL FLUORESCENCE OF PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM AND HETEROSIGMA AKASHIWO
LI Jian-An, WANG Jia-Yu, MEI Yi-Hui, CHEN Mei-Ling, ZHOU Cheng-Xu, LI Ya-He
2022, 46(2): 194-202. DOI: 10.7541/2021.2021.005
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF NUTRIENT DEFICIENCY ON THE PARTITION PATTERN OF EPS AND GLYCOGEN IN MICROCOLEUS VAGINATUS
GE Hong-Mei, ZHOU Ya-Ru, LIU Shi-Ying, WANG Xian-Zhe, HAN Xing-Ye, WANG Shu-Lian, HU Chun-Xiang
2022, 46(2): 203-209. DOI: 10.7541/2021.2020.297
Abstract FullText HTML PDF
THE ALLELOPATHY OF BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ON PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM
REN Guo-Liang, DONG Zhi-Guo, LI De-Sheng, XIA Qing, LIU Jia-Ling, CUI Zhen-Quan, LIANG Xia-Fei
2022, 46(2): 210-215. DOI: 10.7541/2021.2020.287
Abstract FullText HTML PDF
ALLELOPATHIC EFFECTS OF PROROCENTRUM DONGHAIENSE ON GROWTH AND PHOTOSYNTHESIS OF SARGASSUM FUSIFORMIS ZYGOTES
WANG Cai-Xia, JIA Yang, QIN Wen-Li, CHEN Bin-Bin, WANG Min, MA Zeng-Ling
2022, 46(2): 216-225. DOI: 10.7541/2021.2020.257
Abstract FullText HTML PDF
ESTABLISHING THE ZEBRAFISH MODEL OF FOODBORNE-ENTERITIS AND IMAGING THE INVOLVED IMMUNE CELLS’ RESPONSE
LI Ming, XIE Jia-Yuan, ZHAO Xu-Yang, LI Xiao-Min, WANG Rui, SHAN Jun-Wei, CHENG Ying-Yin, ZHANG Wan-Ting, WU Nan, XIA Xiao-Qin
2022, 46(2): 226-237. DOI: 10.7541/2021.2021.104
Abstract FullText HTML PDF
SEQUENCING AND ANALYSIS OF MIRNAS OF GRASS CARP AFTER GCRV CHANLLENGE
XIAO Tiao-Yi, LONG Zhe, LI Bin, ZHANG Qiu-Shi, QIN Ling, XIONG Shu-Ting
2022, 46(2): 238-247. DOI: 10.7541/2021.2021.070
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION OF A NEW CRUSTIN AND STUDY OF ITS ANTIBACTERIAL FUNCTION FROM PROCAMBARUS CLARKII
JIAO Hou-Qi, HUO Shi-Tian, YAN Li-Ming, LI Yan-He, LIU Xue-Qin
2022, 46(2): 248-256. DOI: 10.7541/2021.2019.280
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF CHINESE HERBAL MEDICINE ON THE GROWTH PERFORMANCE, FEED UTILIZATION AND NON-SPECIFIC IMMUNITY OF JUVENILE TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS L.)
GAO Xue-Zheng, ZHANG Pei-Yu, SHI Xue-Ying, BEN Ling-Zhi, GUO Qing-Qing, LIU Hai-Yan
2022, 46(2): 257-264. DOI: 10.7541/2021.2020.174
Abstract FullText HTML PDF
THE SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION IN EARLY LIFE HISTORY STAGES OF GYMNOCYPRIS PRZEWALSKII IN SHALIU RIVER
TAN Long-Fei, XU Dong-Po, QI Hon-Fang, FANG Di-An, DING Long-Qiang, A Huai-Yun, LI Yuan-Dong, WU Yan-Hon, MAO Cheng-Cheng
2022, 46(2): 265-272. DOI: 10.7541/2021.2020.126
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction