column
BIOINFORMATICS AND EXPRESSION ANALYSIS OF PLIN2 IN CHINESE PERCH (SINIPERCA CHUATSI) AND ITS ROLE IN LIVER FAT ACCUMULATION
GAO Jun-Jie, LIANG Xu-Fang, CAI Wen-Jing, ZHUANG Wu-Yuan
2022, 46(3): 273-281. DOI: 10.7541/2022.2020.288
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF TYR AND SLC24A5 IN ORYZIAS CELEBENSIS
MA Yuan, ZHONG Ying, GUO Jing, LI Ming-You
2022, 46(3): 282-291. DOI: 10.7541/2022.2020.304
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION OF PROXIMAL CIS-REGULATORY ELEMENT FOR MUSCLE HIGHLY EXPRESSED GENES IN ZEBRAFISH
LU Cheng-Cheng, ZHAO Yi-Fan, FAN Chun-Xin, WANG Jian
2022, 46(3): 292-302. DOI: 10.7541/2022.2020.290
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF ELOVL8 DELETION ON SURVIVAL AND LIPID METABOLISM UNDER COLD STRESS OF ZEBRAFISH
WANG Yu-Mei, SUN Shou-Xiang, HE Jia-Xin, YANG Gang, GAO Jian
2022, 46(3): 303-315. DOI: 10.7541/2022.2021.063
Abstract FullText HTML PDF
THE ROLE OF MIR-139555 AND ITS TARGET GENE PtNBC IN PORTUNUS TRITUBERCULATUS IN SALINITY STRESS
ZHAO Xiao-Yan, LÜ Jian-Jian, ZHANG Wen, WU Jie, JIN Ling, LIU Ping
2022, 46(3): 316-323. DOI: 10.7541/2022.2020.292
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF STING IN CHINESE SOFT-SHELLED TURTLE (PELODISCUS SINENSIS)
CHEN Ming, ZHOU Xie-Fei, GAO Jian-Jun, ZHU Ting-Yao, PENG Jia-Cheng, XU Hai-Sheng
2022, 46(3): 324-331. DOI: 10.7541/2022.2021.133
Abstract FullText HTML PDF
OPTIMIZATION OF FISH ENVIRONMENTAL DNA SAMPLE PROCESSING AND PRESERVATION TECHNOLOGY BASED ON DROPLET DIGITAL PCR
WANG Yue, LIU Huan-Zhang, LI Sha, YU Dan
2022, 46(3): 332-341. DOI: 10.7541/2022.2021.281
Abstract FullText HTML PDF
UNMARKED LARGE FRAGMENT DELETIONS IN THE GENOME OF SYNECHOCOCCUS ELONGATUS PCC 7942 BASED ON HOMOLOGOUS DOUBLE-CROSSOVER RECOMBINATION
KE Zhu-Fang, XU Xu-Dong, GAO Hong
2022, 46(3): 342-347. DOI: 10.7541/2022.2020.217
Abstract FullText HTML PDF
POPULATION GROWTH CHARACTERISTICS AND STOCK ASSESSMENT OF PARACANTHOBRAMA GUICHENOTI (BLEEKER, 1864) IN KUILEI LAKE, JIANGSU PROVINCE, CHINA
CAI Xing-Wei, GUO Chao, LIAO Chuan-Song, LI Wei, FAN Hou-Rui, LIU Jia-Shou
2022, 46(3): 348-354. DOI: 10.7541/2022.2020.029
Abstract FullText HTML PDF
SPECIES IDENTIFICATION AND POPULATION GENETIC DIVERSITY OF NON-NATIVE APPLE SNAILS (AMPULLARIIDEA: POMACEA) IN THE WEST LAKE
LI Jia-Nan, ZHAO Xing-Xing, WANG En, WANG Dao, QIAN Zhou-Xing, ZHANG Yang, YANG Qian-Qian, YU Xiao-Ping
2022, 46(3): 355-363. DOI: 10.7541/2022.2020.280
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY OF TRIPLOPHYSA YARKANDENSIS POPULATIONS IN TARIM RIVER BASIN IN XINJIANG
ZHAO Wen-Hao, YI Shao-Kui, SU Jun-Xiao, ZHOU Qiong, SHEN Jian-Zhong, LI Da-Peng, ZHOU Xiao-Yun
2022, 46(3): 364-374. DOI: 10.7541/2022.2021.006
Abstract FullText HTML PDF
PATTERN OF FISH ASSEMBLAGE STRUCTURE AND DIVERSITY IN LIUJIANG RIVER
ZHU Shu-Li, CHEN Wei-Tao, LI Xin-Hui, LI Jie, LI Yue-Fei
2022, 46(3): 375-384. DOI: 10.7541/2022.2021.013
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF MITOCHONDRIAL D-LOOP REGION OF ANABARILIUS GRAHAM IN FUXIAN LAKE
WU Jun-Jie, LI Gaung-Hua, JIN Fang-Peng, ZHAO Jing-Xia, LEI Chun-Yun, GAO Hai-Tao, FU Shi-Wei, ZHOU Rui, LUO Yong-Xin, XUE Shao-Wei, ZHANG Wen-Kui, LENG Yun, LIANG Yong-Ben, MA Chun-Ming, WANG Yan
2022, 46(3): 385-394. DOI: 10.7541/2022.2020.250
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF SUSTAINED HIGH-TEMPERATURE STRESS ON GROWTH PERFORMANCE, DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES AND IMMUNE INDEXES OF CRAYFISH, PROCAMBARUS CLARKII
HE Nai-Juan, RUAN Guo-Liang, LIU Yu-Lin, FANG Liu, WANG Qian, FU Yun-Yin, LI Sheng-Xuan, LI Qing-Song
2022, 46(3): 395-402. DOI: 10.7541/2022.2021.0207
Abstract FullText HTML PDF
THE ROLE OF UPPER TROPHIC LEVEL PREDATORS IN MAINTAINING THE PELAGIC AND LITTORAL HABITAT ENERGY COUPLING IN SHALLOW LAKES
XU Ying, ZHU Kong-Hao, GUO Yu-Lun, WANG Kang, WANG Tao
2022, 46(3): 403-409. DOI: 10.7541/2022.2021.037
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIFFERENT FERTILIZATION PATTERNS ON PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE IN PADDY FIELDS WITH PROCAMBARUS CLARKII
WANG Hai-Yan, MAO Wen-Jing, DONG Ze-Tao, YANG Jun, ZHU Jian-Qiang
2022, 46(3): 410-418. DOI: 10.7541/2022.2021.020
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON THE ALUMINIUM SALTS RECOVERY AND RECYCLING DURING MICROCYSTIS FLOS-AQUAE REMOVAL USING COAGULATION SEDIMENTATION
YU Tong-Bo, LI Li-Li, CHENG Shao-Zhe, ZHANG Hai-Yang, ZHANG Xue-Zhi
2022, 46(3): 419-426. DOI: 10.7541/2022.2021.0316
Abstract FullText HTML PDF
STABLE ISOTOPE MIXING MODEL EVALUATION: QUANTIFYING THE QUALITY OF PREDICTIONS
ZHU Kong-Hao, LI Bin, WANG Kang, GUO Yu-Lun, WANG Wei-Kang, XU Jun
2022, 46(3): 427-438. DOI: 10.7541/2022.2020.253
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction