column
POLYSACCHARIDES SYNCYTIC ELEMENT ON IMMUNITY OF GRASS CARP UNDER HEAT STRESS
LIU Hua, DENG Tao-Qiu, SHI Yin-Kui, YU Hui, YANG Ying, SHI Yi-Ru, CAI Ming-Hui, DUAN Yu-Wan
2022, 46(4): 439-447. DOI: 10.7541/2022.2020.182
Abstract FullText HTML PDF
AMMONIA NITROGEN AND CADMIUM STRESS ON ANTIOXIDANT SYSTEM AND IMMUNE FUNCTION OF FURONG CRUCIAN CARP (CYPRINUS CAPIO FURONG.♀×CARASSIUS AURATUS RED VAR.♂)
GAO Jin-Wei, WU Hao, LI Shao-Ming, XIE Min, LI Wen-Xiang, SONG Rui
2022, 46(4): 448-456. DOI: 10.7541/2021.2020.282
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY SCENEDESMUS OVALTERNUS ON THE DISEASE RESISTANCE OF OVERWINTERING GIBEL CARP (CARASSIUS GIBELIO VAR. CAS V)
XU Wen-Jie, XIA Yu, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, LIU Hao-Kun, YANG Yun-Xia, XIE Shou-Qi, GAO Hong, JIN Jun-Yan
2022, 46(4): 457-465. DOI: 10.7541/2021.2021.062
Abstract FullText HTML PDF
FERMENTED SOYBEAN MEAL INSTEAD OF FISH MEAL ON GROWTH, LIPID METABOLISM, SERUM NON-SPECIFIC IMMUNITY AND INTESTINAL FLORA OF JUVENILE LARGEMOUTH BASS
HUANG He, TIAN Xin-Xin, HUANG Xu-Xiong, CHEN Nai-Song, ZHONG Guo-Fang
2022, 46(4): 466-477. DOI: 10.7541/2021.2021.095
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY THREONINE IN LOW FISH MEAL DIET ON ANTIOXIDANT CAPACITY, DIGESTIVE PHYSIOLOGY AND INTESTINAL INFLAMMATORY FACTOR GENE EXPRESSION OF TRIPLOID ONCORHYNCHUS MYKISS
WANG Ya-Ling, WANG Chang-An, LIU Hong-Bai, HAN Shi-Cheng, LU Shao-Xia, ZHANG Yin
2022, 46(4): 478-487. DOI: 10.7541/2021.2021.088
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY ALFALFA MEAL ON THE GROWTH PERFORMANCE, MUSCLE QUALITY AND SERUM ANTIOXIDANT INDEXES OF GRASS CARP
TONG Fang-Le, TANG Tao, WEI Ze-Hong, HU Yi, LIU Shao-Jun
2022, 46(4): 488-497. DOI: 10.7541/2021.2021.047
Abstract FullText HTML PDF
HYPOXIA-REOXYGENATION STRESS ON ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITY AND EXPRESSION OF CU/ZN-SOD AND MN-SOD GENES IN SILVER CARP (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX)
ZHANG Mei-Dong, LING Chen, SHA Hang, CHEN Meng, WANG Dan, LUO Xiang-Zhong, ZOU Gui-Wei, LIANG Hong-Wei
2022, 46(4): 498-506. DOI: 10.7541/2022.2020.311
Abstract FullText HTML PDF
PERIODICAL STARVATION-REFEEDING ON GROWTH PERFORMANCE, HEPATIC ANTIOXIDANT INDICES, INTESTINAL DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES OF PARAMISGURNUS DABRYANUS
CAI Ming-Cheng, SUN Han-Chang, XIE Ming-Di, LI Chun-Hong-Tian, ZHAO Yin-Nian, FAN Wen-Qiao, YANG Fan
2022, 46(4): 507-513. DOI: 10.7541/2021.2021.067
Abstract FullText HTML PDF
LYMPHOCYTES AND BCL10 EXPRESSION IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA) AFTER THE INFECTION OF GCRV
JIANG Zhu-Xiang, GUO Zao-Zao, ZHENG Guo-Dong, ZOU Shu-Ming
2022, 46(4): 514-520. DOI: 10.7541/2021.2021.044
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CHARACTERISTICS AND ANTIVIRAL EFFECTS OF ATG10 IN LARGE YELLOW CROAKER (LARIMICHTHYS CROCEA)
WEI Zu-Yun, LU Li-Xia, REN Qiu-Lei, HE Tian-Liang, CHEN Xin-Hua
2022, 46(4): 521-528. DOI: 10.7541/2021.2021.024
Abstract FullText HTML PDF
PDCD6IP INHIBITED THE REPLICATION OF SPRING VIRAEMIA OF CARP VIRUS
SHAO Ling, ZHANG Ming-Hui, PENG Jun-Hui
2022, 46(4): 529-536. DOI: 10.7541/2021.2021.0222
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF siRNA TARGETING CYHV-2 ORF57 GENE ON REPLICATION OF CYHV-2 IN CSC CELLS
JIN Li-Ping, PAN Xiao-Yi, LIN Ling-Yun, YAO Jia-Yun, CAO Zheng, YIN Wen-Lin, LAI Ying-Tiao, TAO Jia-Fa, LIU Yi-Han, SHEN Jin-Yu
2022, 46(4): 537-544. DOI: 10.7541/2021.2020.296
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS ON MYXOBOLUS ACINOSU NIE & LI, 1973, MYXOBOLUS PSEUDOACINOSUS GUO, ET AL., 2018 AND MYXOBOLUS TOYAMAI KUDO, 1917
TAN Lu-Qi, ZHOU Yang, WANG Miao-Miao, YANG Cheng-Zhong, ZHAO Yuan-Jun
2022, 46(4): 545-554. DOI: 10.7541/2021.2021.087
Abstract FullText HTML PDF
REDESCRIPTION AND MOLECULAR PHYLOGENETIC ANALYSIS ON MYXOBOLUS ACUTUS WU AND CHEN, 1987 (MYXOZOA: MYXOBOLIDAE)
SHI Xiao-Wei, WANG Mao, CHEN Hong-Zhen, GAO Lei, LIU Xiao-Cong, YANG Cheng-Zhong, ZHAO Yuan-Jun
2022, 46(4): 555-562. DOI: 10.7541/2021.2021.0267
Abstract FullText HTML PDF
MIR-9 OVEREXPRESSION ON TRANSCRIPTOME LEVEL IN FERTILIZED EGGS OF MONOPTERUS ALBUS
XUE Ling-Zhan, YUAN Yin, BI Bao-Liang, KONG Ling-Fu, YAN Hui, LI Da-Peng, GAO Yu
2022, 46(4): 563-573. DOI: 10.7541/2021.2021.113
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE 6MA METHYLOME IN THREE TETRAHYMENA SPECIES
WANG Su, CHAI Xiao-Cui, ZHANG Jing, YANG Wen-Tao, YUAN Dong-Xia, XIONG Jie
2022, 46(4): 574-583. DOI: 10.7541/2021.2021.0387
Abstract FullText HTML PDF
CLONING OF GS GENE IN FENNEROPENAEUS CHINENSIS AND ITS FUNCTIONAL ANALYSIS UNDER ACUTE LOW SALT STRESS
ZHOU Yu-Xin, HE Yu-Ying, LI Jian, WEI Wei, WANG Qiong, XIE Yong-Jun
2022, 46(4): 584-591. DOI: 10.7541/2021.2021.007
Abstract FullText HTML PDF
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF SALT STRESS ON LARGE-FRAGMENT DELETION MUTANTS OF SYNECHOCOCCUS ELONGATUS PCC 7942
XU Yi, XU Xu-Dong
2022, 46(4): 592-597. DOI: 10.7541/2021.2020.262
Abstract FullText HTML PDF
METAZOAN PARASITES OF ANTARCTIC FISHES: A REVIEW ON NEMATODE, CESTODE AND COPEPOD
ZHU Guo-Ping, NING Jing
2022, 46(4): 598-610. DOI: 10.7541/2022.2021.009
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction