column
THE SPATIAL-TEMPORAL DISTRIBUTION OF FISH IN LAKE USING ACOUSTIC TAGGING AND TRACKING METHOD
SHI Lei, YE Shao-Wen, ZHU Hao, JI Xiang, WANG Jia-Cheng, LIU Chuan-Ang, LIU Jia-Shou, LIU Xing-Guo
2022, 46(5): 611-620. DOI: 10.7541/2022.2021.004
Abstract FullText HTML PDF
SPECIES DIVERSITY AND ZOOGEOGRAPHICAL ANALYSIS OF FRESHWATER FISHES IN CENTRAL AND SOUTHERN MOUNTAINOUS AREA OF EAST CHINA
TANG Wen-Qiao, SONG Xiao-Jing, ZHANG Ya
2022, 46(5): 621-629. DOI: 10.7541/2022.2021.017
Abstract FullText HTML PDF
FUNCTIONAL DIVERSITIES OF FISH COUMMUNITY IN PENG’AN SECTION OF THE MIDDLE REACH OF JIALING RIVER
ZHANG Qian, ZENG Yu, XIAO Jin, XIANG Ling-Li, BAO Jiang-Hui, ZHANG Chao-Shuo, MI Xiang-Yuan, DUAN Ming
2022, 46(5): 630-642. DOI: 10.7541/2022.2020.258
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGY, HISTOLOGICAL STRUCTURE CHARACTERISTICS AND DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES OF THE DIGESTIVE TRACT OF PAMPUS ARGENTEUS
TANG Dao-Jun, LIU Yang, ZHENG Xue-Bin, NI Jun-Jie, HOU Cong-Cong, WANG Ya-Jun, XU Shang-Liang, ZHANG Chun-Dan, JIN Shan, XU Wan-Tu, ZHU Jun-Quan
2022, 46(5): 643-653. DOI: 10.7541/2022.2021.0380
Abstract FullText HTML PDF
SKELETAL SYSTEM ANALYSIS OF ASIAN GIANT SOFT-SHELLED TURTLES AND COMPARISON WITH CHINESE SOFT-SHELL TURTLE
XIE Min-Min, HONG Xiao-You, LI Wei, LIU Xiao-Li, CHEN Chen, ZHU Xin-Ping
2022, 46(5): 654-663. DOI: 10.7541/2021.2021.074
Abstract FullText HTML PDF
VARIOUS PHOTOPERIODS ON GROWTH, ENERGY BUDGETS AND GENE EXPRESSION OF CIRCADIAN CLOCK IN KOI CARP (CYPRINUS CARPIO)
SHI Dong-Jie, WANG Wen-Feng, LI Wen-Tong, WEI Dong, WANG Sai-Sai, JIANG Ju-Feng
2022, 46(5): 664-670. DOI: 10.7541/2021.2021.019
Abstract FullText HTML PDF
CAPTIVE DENSITY ON GROWTH PERFORMANCE AND HEALTH STATUS OF LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
ZHANG Qi, HOU Jie, YANG Jun, LIAO Wei-Jian, LU Jian-Chao, HE Xu-Gang
2022, 46(5): 671-678. DOI: 10.7541/2021.2021.025
Abstract FullText HTML PDF
DISSOLVED OXYGEN LEVEL ON THE BODY KIDNEY STRUCTURE AND ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITIES OF QINGHAI LAKE SCALELESS CARP, GYMNOCYPRIS PRZEWALSKII
CHEN Fu-Ju, ZHAO Yu-Tian, FU Sheng-Yun, LI Xue-Yuan
2022, 46(5): 679-686. DOI: 10.7541/2021.2021.011
Abstract FullText HTML PDF
ENRICHMENT AND OXIDATIVE STRESS CHARACTERISTICS OF CD2+ IN LITOPENAEUS VANNAMEI IN AQUEOUS ENVIRONMENT
MEI Guang-Ming, ZHU Yu-Zhuang, YANG Ying-Yue, GU Jie, ZHANG Xiao-Jun, YANG Wen-Ge
2022, 46(5): 687-698. DOI: 10.7541/2021.2021.010
Abstract FullText HTML PDF
FOOD WEB STRUCTURE OF THE BAO’AN LAKE BASED ON STABLE CARBON AND NITROGEN ISOTOPES ANALYSIS
CHEN Jun-Yi, WANG Kang, GUO Yu-Lun, ZHU Kong-Hao, BA Ai-Rong, LIU Yun, ZHAO Kang-Shun
2022, 46(5): 699-706. DOI: 10.7541/2021.2021.057
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS AND MAIN INFLUENCING FACTORS OF PLANKTON FUNCTIONAL GROUPS IN SUMMER AND AUTUMN OF CHANGHU LAKE
GONG Sen-Sen, LI Xue-Mei, WU Jia-Wei, CHAI Yi, YANG De-Guo, TAN Feng-Xia, ZHU Ting-Bing
2022, 46(5): 707-717. DOI: 10.7541/2021.2020.310
Abstract FullText HTML PDF
THE SPATIO TEMPORAL EXPRESSION OF EMBRYO/LARVAL HEMOGLOBIN GENE IN GYMNOCYPRIS ECKLONI
WANG Fa-Yan, LIU Dan, GAO Qiang, CHAO Yan, NIE Miao-Miao, YANG Chao-Jie, NI Wei-Lin, WANG Li-Han, QI De-Lin
2022, 46(5): 718-724. DOI: 10.7541/2022.2021.0394
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC MONITORING OF CHANGFENG SILVER CARP BASE ON MICROSATELLITE
LUO Xiang-Zhong, QIN Wei-Min, LIANG Hong-Wei, SHA Hang, ZOU Gui-Wei
2022, 46(5): 725-734. DOI: 10.7541/2021.2021.033
Abstract FullText HTML PDF
PRELIMINARY STUDY ON GYNOGENESIS OF SINIPERCA CHUATSI INDUCED BY HYDROSTATIC PRESSURE
LI Yong-Ming, GUI Bin, LI Yang-Yu, LI Yang-Yang, CHEN Liang-Ming, HUANG Rong, LIAO Lan-Jie, WANG Ya-Ping
2022, 46(5): 735-740. DOI: 10.7541/2021.2021.072
Abstract FullText HTML PDF
TEMPERATURE ON HERMAPHRODITISM AND SEX REVERSAL IN FRESHWATER PEAL MUSSEL, HYRIOPSIS SCHLEGELII
XU Hong-Qin, MA Hui-Mei, ZENG Qi, HU Bei-Juan, SHENG Jun-Qing, HONG Yi-Jiang
2022, 46(5): 741-753. DOI: 10.7541/2021.2021.058
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND SEQUENCE ANALYSIS OF STYLONYCHIA LEMNAE ADSS GENE AND CONSTRUCTION OF EXPRESSION VECTOR
WANG Ying, FAN Jin-Feng, ZHANG Qing, CHEN Ying
2022, 46(5): 754-760. DOI: 10.7541/2022.2021.0204
Abstract FullText HTML PDF
THE HETEROLOGICAL EXPRESSION AND PROTEIN ADVANCED STRUCTURE MODEL OF THE HEME OXYGENASE GENE NS-HO1 IN NOSTOC SPHAEROIDES
HUANG Hui, CHEN Li, WANG Hai-Yang, FANG Qing, CHENG Chao
2022, 46(5): 761-766. DOI: 10.7541/2021.2021.064
Abstract FullText HTML PDF
RECONSTRUCTION OF CONSUMER DIETARY SOURCES BASED ON STABLE ISOTOPES
WANG Kang, ZHU Kong-Hao, Guo Yu-lun, XU Jun
2022, 46(5): 767-777. DOI: 10.7541/2021.2021.042
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction