column
ROLE OF TREMATOMUS BERNACCHII DUSP1 GENE IN CELL COLD RESISTANCE
WANG Ying, HU Ling-Hong, WANG Hua-Min, CHEN Liang-Biao
2022, 46(8): 1105-1112. DOI: 10.7541/2022.2021.114
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING OF TRPV1 IN SPINIBARBUS SINENSIS AND THE RESPONSES TO STIMULATION OF HOT TEMPERATURE AND LPS
LIU Yao-Hui, XIE Yun-Long, ZHANG Zi-Heng, YANG Xing-Yue, LU Min-Fang, PU De-Yong, WANG Zhi-Jian, ZHANG Yao-Guang, LIU Xiao-Hong
2022, 46(8): 1113-1119. DOI: 10.7541/2022.2021.0177
Abstract FullText HTML PDF
CONSTRUCTION OF A SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM GENOTYPING SYSTEM FOR SALMONID SPECIES BASED ON MICROFLUIDIC CHIP
ZHAO Zi-Xia, XU Jian, WU Bi-Yin, CAO Ding-Chen, BAI Qing-Li, XU Peng, MA Zhuo-Jun
2022, 46(8): 1120-1129. DOI: 10.7541/2022.2021.118
Abstract FullText HTML PDF
WHOLE-GENOME SEQUENCING AND PHOSPHORUS UPTAKE AND TRANSPORT PATHWAY COMPARATIVE ANALYSIS OF CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII N8
CHEN Zhi-Jiang, RUAN Zi-Xi, CHENG Nan, XIAO Li-Juan, PENG Liang, HAN Bo-Ping, LEI La-Mei
2022, 46(8): 1130-1141. DOI: 10.7541/2022.2021.0197
Abstract FullText HTML PDF
THE CLONE OF FOXO1 GENE AND ITS SPATIOTEMPORAL EXPRESSION IN GONADAL COMPLEX OF NEWLY HATCHED ALLIGATOR SINENSIS
WEN Yue, HU Cheng-Cheng, WANG Ren-Ping, XIA Yong, XIA Tong-Sheng, HE Ming-Yue, ZHOU Yong-Kang, ZHANG Tong-Xin, ZHANG Jun, PANG Yu, WANG Hao, SHEN Xin-Yu, NIE Hai-Tao, WU Xiao-Bing
2022, 46(8): 1142-1149. DOI: 10.7541/2022.2021.122
Abstract FullText HTML PDF
SCREENING OF TRANSCRIPTOME SSR MARKER OF MACROBRACHIUM ROSENBERGII AND ANALYSIS OF ITS CORRELATION WITH BODY WEIGHT
CHEN Xue-Feng, WANG Chun-Lin, LI Rong-Hua, GU Zhi-Min, XU Bin-Peng, CHENG Hai-Hua, PENG Fei
2022, 46(8): 1150-1159. DOI: 10.7541/2022.2021.121
Abstract FullText HTML PDF
CLONING OF CDNA OF BCL-2 GENE OF MARSUPENAEUS JAPONICUS AND ITS ROLE IN COLD RESISTANCE
SHAO Hui-Xin, REN Xian-Yun, YU Zhen-Xing, LI Jian, LIU Ping
2022, 46(8): 1160-1167. DOI: 10.7541/2022.2021.131
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING OF MCCASPASE 3-4 AND ITS FUNCTIONS IN MYTILUS CORUSCUS LARVAL METAMORPHOSIS
LIU Zhi-Xian, LI Jia-Zheng, LIANG Lin-Li, FENG Dan-Dan, LIANG Xiao, YANG Jin-Long, ZHU You-Ting
2022, 46(8): 1168-1176. DOI: 10.7541/2022.2021.0179
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF SODIUM CHOLATE ON GROWTH AND GLUCOSE METABOLISM OF LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
DING Fei-Fei, ZHOU Nan-Nan, ZHANG Le, QIAO Fang, DU Zhen-Yu, ZHANG Mei-Ling
2022, 46(8): 1177-1186. DOI: 10.7541/2022.2021.043
Abstract FullText HTML PDF
APPARENT DIGESTIBILITY OF SIX NEW NON-GRAIN PROTEIN INGREDIENTS FOR LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
SHI Yu-Hui, ZHU Shu-Jie, TAN Bei-Ping, ZHANG Wen-Bing, ZHOU Xiao-Qiu, GAO Wei-Hua, CHI Shu-Yan
2022, 46(8): 1187-1196. DOI: 10.7541/2022.2021.0350
Abstract FullText HTML PDF
DIFFERENT EFFECTS OF VARIOUS DIETARY STARCHES ON THE GROWTH AND METABOLISM OF RAINBOW TROUT JUVENILES
DANG Jiang-Yu, CAI You-Wang, ZHANG Chun-Yan, CAO Kai-Lin, LI Xiao-Qin, LENG Xiang-Jun
2022, 46(8): 1197-1204. DOI: 10.7541/2022.2021.0150
Abstract FullText HTML PDF
REQUIREMENT LEVEL OF DIETARY PROTEIN FOR MONOPTERUS ALBUS
JIANG Wen-Hao, YANG Xin, ZHOU Qiu-Bai, WANG Zi-Rui, GAO Miao, WANG Ying, HU Zhong-Hua, ZHANG Wen-Ping
2022, 46(8): 1205-1214. DOI: 10.7541/2022.2020.238
Abstract FullText HTML PDF
OPTIMAL LEVEL OF FISH OIL SUPPLEMENTATION IN DIET OF JUVENILE AMERICAN EELS (ANGUILLA ROSTRATA)
QU Qian, ZHAO Pan-Yue, CAI Guo-He, ZHAI Shao-Wei
2022, 46(8): 1215-1222. DOI: 10.7541/2022.2021.0284
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF OVERWINTERING ON ANTIOXIDANT CAPACITY AND FATTY ACID COMPOSITION IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
WU Wen-Yi, JI Hong
2022, 46(8): 1223-1236. DOI: 10.7541/2022.2020.213
Abstract FullText HTML PDF
ANTIOXIDANT AND NON-SPECIFIC IMMUNE RESPONSES OF FOUR SPECIES OF FISH LARVAE UNDER AMMONIA STRESS
WU Xue-Yang, GUO Hong-Hui, KUANG Yu, ZHANG Ce, YANG Hui, TANG Rong, ZHANG Xi, LI Da-Peng, LI Li
2022, 46(8): 1237-1248. DOI: 10.7541/2022.2021.0180
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF HYPOXIA STRESS AND SPIROPLASMA ERIOCHEIRIS INFECTION ON THE SURVIVAL AND APOPTOSIS OF ERIOCHEIR SINENSIS
WANG Ya-Qin, HUANG Chen, GENG Chao, MIAO Yan-Yang, LU Yin-Yue, GU Wei, WANG Wen, MENG Qing-Guo
2022, 46(8): 1249-1255. DOI: 10.7541/2022.2021.0272
Abstract FullText HTML PDF
TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF TWO DIFFERENT MORPHOLOGICAL POPULATIONS OF SCYLLA PARAMAMOSAIN UNDER COLD STRESS
CHEN Jie, DONG Meng, CUI Yue, FANG Cui-Lian, CHEN Xu-Tang, LIU Zi-Ming
2022, 46(8): 1256-1264. DOI: 10.7541/2022.2021.129
Abstract FullText HTML PDF
THE CHARACTERISTICS, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE BIOACTIVE PRODUCT SQUALENE
CHENG Peng-Fei, WANG Hai-Xia, BO Ya-Hui, ZHOU Cheng-Xu, YAN Xiao-Jun
2022, 46(8): 1265-1276. DOI: 10.7541/2022.2021.0206
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction