column
A LIGHTWEITGH CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK-BASED METHOD FOR LOSSLESS IDENTIFICATION OF INDIVIDUAL TAKIFUGU RUBRIPES
ZHOU Jia-Long, JI Bai-Min, NI Wei-Qiang, ZHU Song-Ming, ZHAO Jian, YE Zhang-Ying
2023, 47(10): 1545-1552. DOI: 10.7541/2023.2022.0422
Abstract FullText HTML PDF
ESTABLISHMENT OF QPCR DETECTION ASSAY AND PHYLOGENETIC ANALYSIS BASED ON NOCARDIA SERIOLAE SECA GENE
ZHOU Ke-Xin, PAN Xiao-Yi, LIN Ling-Yun, HUANG Lei, MU Xue-Jiao, WANG Cong-Xu, YAO Jia-Yun, LAO Shun-Jian, SHEN Jin-Yu
2023, 47(10): 1553-1560. DOI: 10.7541/2023.2022.0380
Abstract FullText HTML PDF
GnIH/GnIHR REGULATES THE EXPRESSION OF GENES RELATED TO MATING BEHAVIOR IN OVOVIVIPAROUS BLACK ROCKFISH (SEBASTES SCHLEGELII)
YAO Yi-Jia, WEN Hai-Shen, LÜ Li-Kang, WANG Xiao-Jie, LI Jian-Shuang, XIE Song-Yang, ZUO Chen-Peng, YAN Shao-Jing, WANG Zhi-Jun, QI Xin
2023, 47(10): 1561-1575. DOI: 10.7541/2023.2022.0431
Abstract FullText HTML PDF
THE ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF A FAST PHENOTYPIC DETERMINATION TECHNIQUE BASED ON FASTER R-CNN FOR GROWTH TRAITS IN SHRIMP
BAO Zhen-Ning, YU Yang, LI FU-Hua
2023, 47(10): 1576-1584. DOI: 10.7541/2023.2022.0490
Abstract FullText HTML PDF
SEMEN SUPPLEMENTED WITH ARGININE AND LEUCINE ON FERTILIZATION AND HATCHING OF HYBRID YELLOW CATFISH (TACHYSURUS FULVIDRACO)
ZHOU Quan, WANG Jia-Qi, YU Gui-Jie, WU Jian-Kai, WANG De-Zhong, XIONG Yang, GUO Wen-Jie, ZHANG Mao-Sen, TANG Qin, MEI Jie
2023, 47(10): 1585-1594. DOI: 10.7541/2023.2023.0027
Abstract FullText HTML PDF
LEVONORGESTREL ON THE MASCULINIZATION OF XX GENOTYPE IN YELLOW CATFISH TACHYSURUS FULVIDRACO
LU Zi-Yi, DING Yang, LIU Ya, HU Chen-Hao, REN Jing-Lei, LIANG Hao-Wen, CHEN Ke-Yun, HU Jun-Hao, FAN Qi-Xue, SHEN Zhi-Gang
2023, 47(10): 1595-1608. DOI: 10.7541/2023.2023.0030
Abstract FullText HTML PDF
PROKARYOTIC EXPRESSION AND POLYCLONAL ANTIBODY PREPARATION OF CU HOMEOSTASIS-RELATED GENES CCS AND COX17 IN YELLOW CATFISH TACHYSURUS FULVIDRACO
YANG Hong, WEI Xiao-Lei, TAN Xiao-Ying, LUO Zhi
2023, 47(10): 1609-1616. DOI: 10.7541/2023.2022.0441
Abstract FullText HTML PDF
EVOLUTIONARY ANALYSES AND SEQUENCE FEATURE OF HOX GENES IN TURTLES
HUANG Bao-You, LOU Ling-Yuan, FAN Jia-Wei, SUN Wei, QIAN Guo-Ying, GE Chu-Tian, WANG Zong-Ji
2023, 47(10): 1617-1627. DOI: 10.7541/2023.2022.0465
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS ON CULTURABLE FILAMENTOUS FUNGI DOMINANT SPECIES NICHE IN NAM CO LAKE IN SPRING
XUE Wen-Kai, ZHU Pan, GUO Xiao-Fang, DE Ji
2023, 47(10): 1628-1639. DOI: 10.7541/2023.2022.0214
Abstract FullText HTML PDF
FIRST RECORD OF MONGOLODIAPTOMUS MEKONGENSIS IN CHINA AND ITS PHYLOGENETIC ANALYSIS
WEI Chao-Jun, XIONG Dan-Ni, WANG Yu-Lu, FENG Wei-Song, MIAO Rong-Li, GONG Ying-Chun
2023, 47(10): 1640-1648. DOI: 10.7541/2023.2022.0309
Abstract FullText HTML PDF
INTRASPECIFIC STUDY OF TRICHODINELLA MYAKKAE (MUELLER, 1937) ŠRÁMEK-HUŠEK, 1953 BASED ON THE CHARACTERISTICS QUANTIZATION OF ADHESIVE DISC
TANG Fa-Hui, LIU Mei, XIA Ping, ZHAO Yuan-Jun
2023, 47(10): 1649-1658. DOI: 10.7541/2023.2022.0423
Abstract FullText HTML PDF
STABILITY OF DIAGNOSTIC MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN CERIAGRION LARVAE (ODONATA: ZYGOPTERA)
ZENG Zheng, CHEN Xue-Yi, YU Xin
2023, 47(10): 1659-1668. DOI: 10.7541/2023.2022.0077
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF SKELETAL SYSTEM AND SKELETON DEVELOPMENT SEQUENCE IN RANODON SIBIRICUS
ZHANG Xiao-Qing, QU Xuan-Cheng, LIU Hua-Xiang, WANG Xiu-Ling, YUAN Liang
2023, 47(10): 1669-1680. DOI: 10.7541/2023.2022.0499
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL-TEMPORAL PATTERNS OF FISH TAXONOMICAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY IN XILIANG LAKE AND THEIR RELATIONSHIP WITH WATER ENVIRONMENTAL FACTORS AFTER FISHING BAN
DENG Wen-Bo, FENG Kai, LIN Gang, GUO Qian-Qian, YUAN Jing, LIU Jia-Shou, LI Guang-Yu, LI Zhong-Jie, WANG Qi-Dong
2023, 47(10): 1681-1692. DOI: 10.7541/2023.2022.0370
Abstract FullText HTML PDF
MICROSATELLITE GENETIC DIVERSITY EVALUATION AND DEVELOPMENT PREDICTION OF THE YANGTZE FINLESS PORPOISE POPULATION IN THE POYANG LAKE
WANG Ren-Yong, CHEN Min-Min, WAN Xiao-Ling, TANG Bin, HAO Yu-Jiang, MEI Zhi-Gang, FAN Fei, WANG Ke-Xiong, WANG Ding, ZHENG Jin-Song
2023, 47(10): 1693-1700. DOI: 10.7541/2023.2022.0345
Abstract FullText HTML PDF
POPULATION AND DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF YANGTZE FINLESS PORPOISE IN JIANGXI WATERS DURING DRY SEASON
QUE Jiang-Long, RAO Rong-Cheng, YANG Ying, MIN Jia-Ling, TIAN Zhen, YU Zhi-Jie, YU Jin-Xiang, DAI Yin-Gen, MEI Zhi-Gang
2023, 47(10): 1701-1708. DOI: 10.7541/2023.2022.0503
Abstract FullText HTML PDF
THE FIRST CASE OF REINTRODUCTION AND BEHAVIORAL ADAPTABILITY OF YANGTZE FINLESS PORPOISE
QIU Jian-Song, SUN Xiao-Dong, WANG Ding, HAO Yu-Jiang, ZHENG Jing-Song, LI Wei-Lun, FAN Fei, DENG Xiao-Jun, MAO Jun-Feng, ZENG Qiang, JIANG Hua-Yan, DENG Zai-Gui, GONG Cheng, XU Chun-Yong, WANG Ke-Xiong, MEI Zhi-Gang
2023, 47(10): 1709-1718. DOI: 10.7541/2023.2023.0064
Abstract FullText HTML PDF
SCIENCE DATA CENTER OF INSTITUTE OF HYDROBIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES: PROMOTING THE NEW DEVELOPMENT OF HYDROBIOLOGY RESEARCH IN THE ERA OF BIG DATA
MIAO Rong-Li, WEI Chao-Jun, WANG Bao-Qiang, PENG Xin-Kui, CHEN Kai, XIONG Fan, FANG Cheng-Chi, GAN Xiao-Ni, ZENG Hong-Hui
2023, 47(10): 1719-1724. DOI: 10.7541/2023.2023.0050
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction