column
TOP-DRESSING OF FISH STEARIN OIL BY STEP-COATING PROCESS ELEVATES THE WATER STABILITY OF HIGH-FAT FEED FOR LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
KE Tian-Hong, DONG Zhi-Yong, SHI Bo, CAI Lin-Wei, WU Bo-Wen, ZHANG Yue-Xing
2023, 47(11): 1725-1733. DOI: 10.7541/2023.2022.0488
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE STUDY ON INTESTINAL FLORA STRUCTURE OF WILD AND CULTURED SILURUS LANZHOUENSIS
RUAN Chao-Ling, LAI Zhang-Long, XIAO Wei, YU Zhao-Xi, LIU Kai, LIU Yan-Bin, SAI Qing-Yun, TIAN Yong-Hua, LI Min-Min, LIU Ting, YANG Li-Qiang, YANG Rui-Lan, LIAN Zong-Qiang, WANG Yu-Tao
2023, 47(11): 1734-1744. DOI: 10.7541/2023.2022.0479
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GROWTH AND FOOD COMPOSITION OF ODONTOBUTIS OBSCURA IN RICE-FISH AND POND CULTURE MODES
LI Li, XU Hong-Liang, LI Bo, GUO Hong-Xi, WANG Man, WANG Jie, ZHU Xiao-Ming, ZHANG Lei
2023, 47(11): 1745-1751. DOI: 10.7541/2023.2023.0007
Abstract FullText HTML PDF
MICROPLASTIC POLLUTION IN FISH FROM ARTIFICIAL BACKBONE RIVERS OF THE HUANGPU RIVER IN SHANGHAI
FU Cong-Cong, TANG Wen-Qiao, GUO Hong-Yi
2023, 47(11): 1752-1761. DOI: 10.7541/2023.2023.0053
Abstract FullText HTML PDF
GROWTH CHARACTERISTICS, CHANGES OF MORPHOLOGY AND BODY COMPOSITION OF HONGKONG OYSTERS DURING OFF-SITE FATTENING
TANG Bao-Gui, ZHOU Hui, ZHAO Li-Qiang, WU Xu-Min, PENG Zi-Feng, ZHONG Pei-Gui, YU Ge
2023, 47(11): 1762-1768. DOI: 10.7541/2023.2022.0344
Abstract FullText HTML PDF
IMPACTS OF EUTROPHICATION AND FISHERY PRODUCTION ON THE SUCCESSION OF SUBMERGED MACROPHYTES IN BAO’AN LAKE
LIU Meng-Mei, LI Yan, LI Wei, QU Xiao, SHEN Dong-Fang, LIU Jia-Hao, QIAO Rui-Ting, ZHAO Yong-Jing, XIONG Fang-Yuan, WANG Hong-Zhu
2023, 47(11): 1769-1777. DOI: 10.7541/2023.2022.0390
Abstract FullText HTML PDF
GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS OF SHEATHIA IN THE WORLD
GUO Wei-Nan, WANG Fei, NAN Fang-Ru, LIU Xu-Dong, LIU Qi, FENG Jia, XIE Shu-Lian
2023, 47(11): 1778-1786. DOI: 10.7541/2023.2022.0475
Abstract FullText HTML PDF
RESPONSE CHARACTERISTICS OF VALLISNERIA NATANS AND RHIZOSPHERE MICROBIAL COMMUNITY UNDER SEDIMENT-CADMIUM POLLUTION
YU Jun-Qi, XU Yi-Feng, GUO Yao, LIU Xiang-Fen, LI Ya-Hua, YAO Lu, WANG Pei, WU Zhen-Bin, ZHOU Qiao-Hong
2023, 47(11): 1787-1797. DOI: 10.7541/2023.2023.0034
Abstract FullText HTML PDF
APPLICATION STUDY OF SOLID-LIQUID SEPARATION TOWER COUPLED VERTICAL FLOW CONSTRUCTED WETLAND IN POND-CULTIVATED TAILWATER
ZHOU Xiao-Di, LI Jin-Neng, WANG Jie, JIA Zhi-Ming, HE Xu-Gang, HOU Jie
2023, 47(11): 1798-1806. DOI: 10.7541/2023.2023.0058
Abstract FullText HTML PDF
EVALUATION OF THE ARTIFICIAL OXYTOCIN EFFECT OF GNRH INJECTION AND ORAL ADMINISTRATION ON SMALL YELLOW CROAKER (LARIMICHTHYS POLYACTIS)
FANG Xin-Zheng, HU Wei-Hua, CHEN Rui-Yi, ZENG Yan-Qing, CHAI Xue-Jun, XU Dong-Dong
2023, 47(11): 1807-1815. DOI: 10.7541/2023.2022.0497
Abstract FullText HTML PDF
GENOMIC CHARACTERIZATION OF SUPERNUMERARY MICROCHROMOSOMES IN AMPHITRIPLOID GIBEL CARP
SHI Qian, DING Miao, WANG Yang, ZHOU Li, WANG Zhong-Wei, ZHANG Xiao-Juan, LI Zhi, LI Xi-Yin, GUI Jian-Fang
2023, 47(11): 1816-1826. DOI: 10.7541/2023.2023.0017
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF miRNA EXPRESSION PROFILES IN CTENOPHARYNGODON IDELLA KIDNEY CELLS INDUCED BY THE ANTIBACTERIAL PEPTIDE HEPCIDIN
YUE Xiao-Zhen, CHANG Jiao-Jiao, CHANG Xin-Yue, LI Jin-Nian
2023, 47(11): 1827-1837. DOI: 10.7541/2023.2023.0038
Abstract FullText HTML PDF
EXPRESSION PATTERN AND IMMUNE FUNCTION ANALYSIS OF ESCRUS3 AND ESCRUS4 FROM CHINESE MITTEN CRAB (ERIOCHEIR SINENSIS)
CHEN Jian-Ping, FENG Guang-Peng, LI Xin-Cang
2023, 47(11): 1838-1848. DOI: 10.7541/2023.2023.0076
Abstract FullText HTML PDF
ELIMINATION OF GERM CELLS ON GONADAL DIFFERENTIATION IN PELODICUS SINENSIS
WANG Jin-Ni, WU Yu, WANG Zi-Jia, HUANG An, LOU Ling-Yuan, ZHUANG Tian-Yi, SUN Wei, QIAN Guo-Ying, GUO Yin, GE Chu-Tian
2023, 47(11): 1849-1857. DOI: 10.7541/2023.2023.0073
Abstract FullText HTML PDF
FUNCTIONAL ANALYSIS OF AMH IN TEMPERATURE DEPENDENT SEX DETERMINATION IN TRACHEMYS SCRIPTA
CHEN Jia-Wen, SUN Wei, JIN Lin, HUI Hang-Bo, LEI Jian-Dong, HU Jia-Xuan, WANG Zong-Ji, GE Chu-Tian
2023, 47(11): 1858-1868. DOI: 10.7541/2023.2023.0033
Abstract FullText HTML PDF
OBSERVATION OF EMBRYONIC DEVELOPMENT OF THE ASIAN YELLOW POUND TURTLE (MAUREMYS MUTICA) BASED ON SHELLLESS INCUBATION
XU Hao-Yang, HONG Xiao-You, WEI Chen-Qing, LIU Yi-Hui, LI Wei, ZHU Xin-Ping, LIU Xiao-Li
2023, 47(11): 1869-1876. DOI: 10.7541/2023.2023.0066
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction