column
THE DRIVING FORCES FOR DOMINANT GENUS SUCCESSION OF PHYTOPLANKTON AND PROLIFERATION OF FILAMENTOUS CYANOBACTERIA: A CASE STUDY OF QIANDAOHU RESERVOIR
CHEN Yu-Ru, LIU Jia-Rui, ZHENG Wen-Ting, YUE Zhi-Ying, SHEN Hong, CHENG Xin-Liang, WU Zhi-Xu, XIE Ping
2023, 47(12): 1877-1888. DOI: 10.7541/2023.2023.0089
Abstract FullText HTML PDF
INHIBITORY EFFECT AND MECHANISM OF BACILLUS SUBTILIS FERMENTATION BROTH ON CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII
LIU Xiang, XU Lei, WANG Chun-Bo, XIAO Bang-Ding
2023, 47(12): 1889-1898. DOI: 10.7541/2023.2023.0092
Abstract FullText HTML PDF
DETECTION OF NUTRIENT BIOAVAILABILITY IN WATER BODIES BASED ON SYNECHOCOCCUS REPORTER GENES
LIU Hao, WEI Jia-Ning, WANG Xin-Wei, JIANG Hai-Bo
2023, 47(12): 1899-1908. DOI: 10.7541/2023.2023.0086
Abstract FullText HTML PDF
BREEDING PROCAMBARUS CLARKII SEEDLINGS IN GREENHOUSE ON NUTRIENTS IN AQUACULTURE WATER
LIU Guo-Feng, XU Zeng-Hong, ZHU Guang-Yan, SHUI Yan, HE Jun, ZHANG Xian-Zhong
2023, 47(12): 1909-1917. DOI: 10.7541/2023.2021.0144
Abstract FullText HTML PDF
REPLACING FISH MEAL WITH RAPESEED MEAL ON GROWTH PERFORMANCE, ANTIOXIDANT CAPACITY AND DIGESTIVE SYSTEM MORPHOLOGY OF JUVENILE PROCAMBARUS CLARKII
HUANG Ying, LOU Ge-Ge, LIU Xuan-Yu, MAN Zhou, JIANG Neng-Zuo, GUO Ya-Zhe, ZHU Xiao-Ming, GE Ru-Xiang, LIU Hao-Kun, CHEN Xin-Hua, TONG Meng-Qi
2023, 47(12): 1918-1931. DOI: 10.7541/2023.2022.0458
Abstract FullText HTML PDF
EVOLUTIONARY PATTERN AND ADAPTIVE STRATEGIES OF KEY MORPHOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERS IN THE ACIPENSERIFORMES
JIANG Ming, LIU Huan-Zhang
2023, 47(12): 1932-1947. DOI: 10.7541/2023.2023.0067
Abstract FullText HTML PDF
EARLY COVER OF SQUAMATION AND THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCALES FOR PAMPUS ARGENTEUS
TANG Jie, ZHOU Shuo, WANG Ya-Jun, HU Jia-Bao, WANG Xiang-Bing, WANG Guan-Lin, JIANG Huan, YAN Xiao-Jun
2023, 47(12): 1948-1953. DOI: 10.7541/2023.2022.0469
Abstract FullText HTML PDF
INTESTINAL MICROSTRUCTURE AND DIETARY ANALYSIS BASED ON MACROBARCODE OF GYMNOCYPRIS PRZEWALSKII
CAI Wei-Jie, ZHANG Cun-Fang, LI Ke-Mao, HAO Jia-Hui, QIN Min-Xin, GUAN Hong-Tao, GAO Qiang, LIU Dan, NIE Miao-Miao, JIA Jun-Mei, QI De-Lin
2023, 47(12): 1954-1964. DOI: 10.7541/2023.2023.0047
Abstract FullText HTML PDF
ECOLOGICAL CORRIDOR CONSTRUCTION ON THE DISTRIBUTION AND DIVERSITY OF FISH COMMUNITIES IN DIFFERENT TYPES OF BAYS IN ERHAI LAKE
HE Wan-Chao, YIN Cheng-Jie, YUAN Jing, CHU Zhao-Sheng, ZHANG Ai, GUO Long-Gen
2023, 47(12): 1965-1975. DOI: 10.7541/2023.2023.0091
Abstract FullText HTML PDF
TAXONOMIC NOTES ON COLEOFASCICULACEAE (OSCILLATORIALES, CYANOBACTERIA), A NEWLY RECORDED CYANOBACTERIA FAMILY IN CHINA
HU Chao-Wen, ZHANG Rong-Zhen, ZHANG He, XIAO Peng, LI Ren-Hui, GENG Ruo-Zhen, CHENG Yao
2023, 47(12): 1976-1985. DOI: 10.7541/2023.2023.0029
Abstract FullText HTML PDF
EXHAUSTION EXERCISE STRESS ON HYPOXIA AND THERMAL TOLERANCES OF THREE CYPRINID SPECIES
ZHANG Yong-Fei, HUANG Ke-Ren, LUO Yu-Lian, LIU Qian-Ying, PANG Xu, FU Shi-Jian
2023, 47(12): 1986-1992. DOI: 10.7541/2023.2022.0193
Abstract FullText HTML PDF
FLOW VELOCITY EFFECTS ON SWIMMING BEHAVIOR AND EXERCISE PHYSIOLOGY OF JUVENILE ACANTHOPAGRUS SCHLEGELII
TANG Bao-Gui, CHEN Xiu-Can, HU Chang-Sheng, DAI Jia-Yue, WANG Xue-Feng, ZHANG Jing
2023, 47(12): 1993-2002. DOI: 10.7541/2023.2022.0387
Abstract FullText HTML PDF
OBSTRUCTING EFFECT OF BUBBLE CURTAIN ON RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)
ZHOU Mo, HUANG Liu-Yi, YOU Xin-Xing, LAN Gong-Hai, LI Yu-Yan, LIU Xiao
2023, 47(12): 2003-2010. DOI: 10.7541/2023.2022.0403
Abstract FullText HTML PDF
EXERCISE TRAINING ON THE SWIMMING PERFORMANCE AND RESPIRATION METABOLISM OF TAKIFUGU OBSCURUS
GU Ling-Ling, FENG Guang-Peng, HAN Zhi-Qiang
2023, 47(12): 2011-2017. DOI: 10.7541/2023.2023.0031
Abstract FullText HTML PDF
EARLY STAGE STARVATION ON SURVIVAL AND GROWTH OF THE LARVAL SILVER CARP, HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX
WANG Min, ZHU Feng-Yue, YANG Hao, PU Yan, YANG Jin-Yi, GAO Lei, WANG Deng-Qiang, DUAN Xin-Bin, CHEN Da-Qing
2023, 47(12): 2018-2027. DOI: 10.7541/2023.2023.0044
Abstract FullText HTML PDF
MEAL SIZE ON SWIMMING PERFORMANCE AND EXCESS POST-EXERCISE OXYGEN CONSUMPTION IN JUVENILE ANDRIAS DAVIDIANUS
HOU Qi-Miao, FU Shi-Jian, HUANG Ti-Ji, LI Xiu-Ming
2023, 47(12): 2028-2036. DOI: 10.7541/2023.2023.0037
Abstract FullText HTML PDF
PHYSIOLOGICAL DYNAMICS OF SHORT-TERM STARVATION IN MANDARIN FISH (SINIPERCA CHUATSI) AT LOW WATER TEMPERATURE
YU Jun-Qi, TAO Peng, ZHANG Hao-Di, LI Hong, LI Hong-Qin, LUO Hao, LIU Tian-Ji, LIU Cong, ZHENG Ke, LUO Li
2023, 47(12): 2037-2044. DOI: 10.7541/2023.2023.0020
Abstract FullText HTML PDF
SHORT-TERM SALINITY CHANGES ON THE PHYSIOLOGY, BIOCHEMISTRY AND FEEDING BEHAVIOR OF THE JUVENILE YELLOW SEAHORSE, HIPPOCAMPUS KUDA BLEEKER
XU Yong-Jian, BO Yang, PAN Xia, ZHANG Wen-Xin
2023, 47(12): 2045-2055. DOI: 10.7541/2023.2023.0008
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction