column
DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF MICROPLASTICS IN THE SEDIMENTARY ENVIRONMENT IN ADJACENT SEA AREAS OF CHANGSHAN ARCHIPELAGO
SUN Xue-Mei, MENG Di, ZHENG Yan-Xin, CHEN Bi-Juan, QU Ke-Ming, XIA Bin
2023, 47(4): 535-542. DOI: 10.7541/2023.2022.0170
Abstract FullText HTML PDF
PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN XI’AN URBAN RIVERS SYSTEM
SUN Lai-Kang, YANG Tao, WAN Xu-Hao, YAN Xue-Rong, HU Chang-Tong, ZHENG Yi-Wen
2023, 47(4): 543-555. DOI: 10.7541/2023.2021.0345
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE IN NEWLY-BUILT RESERVOIRS IN MOUNTAINOUS AREA GUIZHOU PROVINCE
ZHANG Chao-Shuo, LUO Bin, ZHOU Xian-Jun, LI Wei, LI Zhong-Jie, LIU Jia-Shou, YU Gong-Liang, DUAN Ming
2023, 47(4): 556-563. DOI: 10.7541/2023.2022.0108
Abstract FullText HTML PDF
RICE PLANTING ON NUTRIENTS AND AMMONIA-OXIDIZING ARCHAEA IN POND SEDIMENTS
YANG Zhen, PENG Liang, TAO Ling, SUN Meng, YAO Yan-Hong, LI Gu, ZHU Jian-Qiang
2023, 47(4): 564-571. DOI: 10.7541/2022.2021.0190
Abstract FullText HTML PDF
HYPOXIA STRESS ON THE ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES, NEURONAL APOPTOSIS AND EXPRESSION OF RELATED GENES OF TELENCEPHALON IN GYMNOCYPRIS PRZEWALSKII
CHEN Fu-Ju, FU Sheng-Yun, MA Min, CHANG Lan, LI Xue-Yuan
2023, 47(4): 572-580. DOI: 10.7541/2023.2021.085
Abstract FullText HTML PDF
TRANSCTIPTOMIC RESPONSES TO ACUTE LOW TEMPERATURE STRESS IN GIANT FRESHWATER PRAWN MACROBRACHIUM ROSENBERGII
YANG Min-Min, TU Hai-Hui, XING Qian-Qian, TANG Qiong-Ying, YI Shao-Kui, XIA Zheng-Long, CAI Miao-Ying, CHEN Guo-Zhu, LAN Xuan, ZHONG Zhen-Xiao, HUANG Xiao, GAO Quan-Xin, YANG Guo-Liang
2023, 47(4): 581-593. DOI: 10.7541/2022.2022.0033
Abstract FullText HTML PDF
ACUTE HYPOXIA/REOXYGENATION STRESS AFFECT ANTIOXIDANT AND ENERGY METABOLISM OF PROCAMBARUS CLARKII
XU Yu, XU Zhi-Qiang, YAN Wei-Hui, LI Jia-Jia, HUANG Hong-Bing, SUN Meng-Ling, TANG Jian-Qing, PAN Jian-Lin
2023, 47(4): 594-601. DOI: 10.7541/2022.2021.0390
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION OF HC-GSK3β GENE AND SCREENING OF SNPS RELATED TO INNER SHELL COLOR OF HYRIOPSIS CUMINGII
GUO Bai-Ying, LI Xing, WANG He, YAN Ling, LÜ Gao-Lun, BAI Zhi-Yi
2023, 47(4): 602-608. DOI: 10.7541/2023.2022.0107
Abstract FullText HTML PDF
EXPRESSION AND ANTI-BACTERIAL IMMUNITY OF CD8α AND CD207 IN GRASS CARP
TIAN Ding, JIANG Fei, CHEN Chun-Xiu, LI Ke-Ke, BIAN Bing-Jie, WU Zhi-Xin, CHEN Xiao-Xuan
2023, 47(4): 609-616. DOI: 10.7541/2022.2021.0246
Abstract FullText HTML PDF
TETRAPLOID INDUCTION OF THE PACIFIC OYSTER “HAIDA NO. 3” USING CYTOCHALASIN B AND LOW SALINITY
ZHOU Jian-Min, JIANG Gao-Wei, XU Cheng-Xun, LI Yong-Guo, LI Qi
2023, 47(4): 617-623. DOI: 10.7541/2023.2022.0044
Abstract FullText HTML PDF
VISUAL DETECTION OF POLY-L-LYSINE ON THE COVER GLASS
LIU Tao, ZHOU Fang, YE Ding
2023, 47(4): 624-627. DOI: 10.7541/2023.2022.0185
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR SYSTEMATICS OF XENOCYPRINAE (CYPRINIFORMES, CYPRINIDAE)
LI Lin, CHEN Wei-Tao, TANG Yong-Tao, ZHOU Chuan-Jiang, HE Shun-Ping, FENG Chen-Guang
2023, 47(4): 628-636. DOI: 10.7541/2023.2022.0085
Abstract FullText HTML PDF
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLUPANODON THRISSA IN PEARL RIVER ESTUARY
ZHANG Cui-Ping, YUAN Li-Mei, WU Yu-Xin, YE Zhi-Quan, CHEN Xiao-Ying, LAI Xing-Xing, LI Qiang, SHU Hu
2023, 47(4): 637-647. DOI: 10.7541/2023.2022.0036
Abstract FullText HTML PDF
EMBRYONIC AND LARVAL DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS OF THYMALLUS ARCTICUS GRUBEI
XING Jun-Xia, YANG Mao-Yuan, CHEN Peng, LI Li-Wei, ZHONG Xin, CHEN Li-Gang, WU Shi-Yan, HU Jun, GUO Yan
2023, 47(4): 648-656. DOI: 10.7541/2022.2021.0292
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE STUDY ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF TWO CO-INVASION TILAPIA SPECIES IN THE SHANMEI RESERVOIR
LI Jun-Feng, WANG Jiang-Bin, LIU Zhi-Yang, LIU Qiao, GUO Chao, LIAO Chuan-Song, LI Wei, GUO Chuan-Bo, ZHANG Tang-Lin, LIU Jia-Shou
2023, 47(4): 657-665. DOI: 10.7541/2023.2022.0089
Abstract FullText HTML PDF
A PILOT STUDY ON SPECIES IDENTIFICATION OF BRYDE’S WHALES INHABITING IN THE WEIZHOU ISLAND WATERS, BEIBU GULF
HE Rui-Lin, CHEN Mo, ZHANG Yao-Yao, MEI Zhi-Gang, FAN Fei, WANG Ding, ZHENG Jin-Song
2023, 47(4): 666-673. DOI: 10.7541/2023.2022.0105
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF FISH COMMUNITY STRUCTURE IN CORAL REEFS ADJACENT TO YONGXING ISLAND OF XISHA ISLANDS
WANG Teng, LIU Yong, LI Chun-Hou, XIAO Ya-Yuan, LIN Lin, LI Chun-Ran, XIE Yu-Fang, WU Peng
2023, 47(4): 674-683. DOI: 10.7541/2023.2022.0008
Abstract FullText HTML PDF
SPATIO-TEMPORAL NICHE CHARACTERISTICS AND INFLUENCING FACTORS OF MAJOR NEKTON SPECIES IN MINNAN FISHING GROUND
LI Yuan-Yuan, SONG Pu-Qing, FU Shu-Sen, XIE Shi-Jun, LI Yuan, LIN Long-Shan
2023, 47(4): 684-692. DOI: 10.7541/2022.2021.0364
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction