column
VITAMIN D3 ON POLARIZATION PHENOTYPE OF HEAD KIDNEY MACROPHAGES IN PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
WANG Meng, CHENG Ke, MA Chun-Song, WANG Chun-Fang
2023, 47(5): 693-701. DOI: 10.7541/2023.2022.0037
Abstract FullText HTML PDF
HIGH DIETARY DOSES OF ORGANIC AND INORGANIC SELENIUM ON GROWTH PERFORMANCE, TISSUE SELENIUM ACCUMULATION AND BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS OF GIBEL CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO VAR. CAS V)
LI Yuan-Ze, LIU Hao-Kun, GONG Yu-Long, GAO Wei-Ye, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia, JIN Jun-Yan, ZHANG Zhi-Min, XIE Shou-Qi
2023, 47(5): 702-712. DOI: 10.7541/2023.2022.0208
Abstract FullText HTML PDF
CHANGES IN CAROTENOID COMPOSITION AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF PORTUNUS TRITUBERCULATUS DURING OVARIAN DEVELOPMENT
SUN Qiu-Feng, LIU Mei-Mei, HE Jie, ZHANG Min, TAO Xian-Ji, WU Xu-Gan
2023, 47(5): 713-722. DOI: 10.7541/2023.2022.0152
Abstract FullText HTML PDF
SUSTAINED SWIMMING ON THE ENDURANCE TIME AND PHYSIOLOGICAL METABOLISM OF ACANTHOPAGRUS SCHLEGELI AND SCIAENOPS OCELLATUS
CHAI Ruo-Yu, YIN Heng, HUO Run-Ming, WANG Han-Ying, HUANG Ling, WANG Ping
2023, 47(5): 723-731. DOI: 10.7541/2023.2022.0186
Abstract FullText HTML PDF
GROWTH AND BIOENERGETICS OF THE SEA CUCUMBER APOSTICHOPUS JAPONICUS (ECHINODERMATA: HOLOTHUROIDEA) IN RESPONSE TO SEAWATER ACIDIFICATION AND WARMING
QU Liang, XIE Xi, LU Yu-Jie, YANG Xiao-Long, ZHANG An-Guo, WANG Qing-Zhi, YUAN Xiu-Tang
2023, 47(5): 732-738. DOI: 10.7541/2023.2022.0073
Abstract FullText HTML PDF
RESPONSE OF PERIPHYTON IN AQUACULTURE WATER TO SULFAMETHOXAZOLE STRESS AND ITS DEGRADATION
ZHANG Xin-Yi, MIN Fen-Li, ZHANG Shu-Xian, ZHANG Hao-Kun, LI Zhu-Xi, PENG Xue, WU Zhen-Bin, LIU Bi-Yun
2023, 47(5): 739-746. DOI: 10.7541/2023.2022.0171
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND FUNCTION ANALYSIS OF TACHYSURUS FULVIDRACO FTR67
GUO Wen-Hao, DAN Cheng, MEI Jie, ZHANG Yi-Bing
2023, 47(5): 747-755. DOI: 10.7541/2023.2022.0109
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF COLD-TOLERANCE RELATED GENES CIRBP, HMGB1, AFP- FROM TAKIFUGU OBSCURUS AND THEIR RESPONSE TO LOW TEMPERATURE STRESS
GAO Yang, WANG Chao-Yu, LIU Xin, LIANG Xia-Ying, ZHAO Zhe, SHI Yan
2023, 47(5): 756-766. DOI: 10.7541/2023.2022.0239
Abstract FullText HTML PDF
PRIMARY ANALYSIS OF PHD2 FROM THREE DIFFERENT CETACEANS IN HYPOXIA SIGNAL PATHWAY
LI Ying, BI Jian-Ling, WANG Ding, XIAO Wu-Han
2023, 47(5): 767-774. DOI: 10.7541/2023.2019.261
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING, EXPRESSION ANALYSIS AND POLYCLONAL ANTIBODY PREPARATION OF ANTI-MÜLLERIAN HORMONE (amh) GENE IN LARGEMOUTH BASS MICROPTERUS SALMOIDES
LI Bing-Bu, CAO Zhe-Ming, TAO Yi-Fan, XU Gang-Chun, XU Ai-Guo, LI Ming-Xiao, ZHANG Hong-Ying, CHEN Shi-Yang, QIANG Jun, XU Pao
2023, 47(5): 775-785. DOI: 10.7541/2022.2021.0343
Abstract FullText HTML PDF
STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF IΚBΑ AND C-REL AND EXPRESSION ANALYSIS UNDER LPS STIMULATION IN HYRIOPSIS SCHLEGELII
WANG Xiao-Min, ZHOU Ye, MA Hui-Mei, ZAHID Anwar, HU Bei-Juan, PENG Kou, HONG Yi-Jiang
2023, 47(5): 786-795. DOI: 10.7541/2023.2020.063
Abstract FullText HTML PDF
PREPARATION OF POLYCLONAL ANTIBODIES TO CYHV-2 ORF66 TRUNCATED PROTEIN AND SCREENING OF INTERCALATING PEPTIDES
ZHANG Xiao-Mi, QUE Shun-Zheng, LONG Chen, WANG Hao, LÜ Li-Qun
2023, 47(5): 796-802. DOI: 10.7541/2023.2022.0269
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIFFERENCES OF TWO DIFFERENT SOMATOTYPES SINILABEO DECORUS TUNGTING (NICHOLS) BASED ON CYTB AND ITS1 GENE
FU Wen, CHU Xian-Bin, LIU Wen-Bin, PENG Liang-Yue, LIANG Zhi-Qiang, LI Chuan-Wu, XIAO Ya-Mei
2023, 47(5): 803-808. DOI: 10.7541/2022.2021.0382
Abstract FullText HTML PDF
THE VALIDITY OF SPECIES OF BRACHYMYSTAX TSINLINGENSIS LI BASED ON MITOCHONDRIA CONTROL REGION AND MICROSATELLITE
XIONG Dong-Mei, MENG Yan-Xiao, ZHANG Xin-Miao, WANG Ji-Long, FENG Guang-Peng, SHAO Jian, WANG Li-Xin
2023, 47(5): 809-818. DOI: 10.7541/2022.2022.0418
Abstract FullText HTML PDF
GEOMETRIC MORPHOMETRIC ANALYSIS OF SILVER CARP LARVAE AFTER EXPOSURE TO TDCIPP
YANG Hao, PU Yan, GAO Lei, DUAN Xin-Bin, LIU Shao-Ping, CHEN Da-Qing, LI Yun
2023, 47(5): 819-826. DOI: 10.7541/2023.2022.0162
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON OF FISHERIES BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF STHENOTEUTHIS OUALANIENSIS IN THE NORTHWEST INDIAN OCEAN IN DIFFERENT CLIMATIC YEARS
LU Hua-Jie, HE Jing-Ru, WANG Hong-Hao, CHEN Xuan-Yu, CHEN Xin-Jun
2023, 47(5): 827-835. DOI: 10.7541/2023.2022.0159
Abstract FullText HTML PDF
FISH COMMUNITY STRUCTURE AND ITS RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN JUMA RIVER IN HAIHE RIVER BASIN
WANG Meng, WANG Yin-Xiao, TAN Hui-Min, WANG Min, MU Shu-Mei, Kang Xian-Jiang, CHEN Yong-Xia
2023, 47(5): 836-850. DOI: 10.7541/2023.2022.0034
Abstract FullText HTML PDF
MAJOR PREDATORS AND PREDATION PRESSURE OF FIVE KEYSTONE PREY SPECIES IN HAIZHOU BAY
GAO Ming-Wei, LIU Shu-De, XU Cong-Jun, XU Bin-Duo, ZHANG Chong-Liang, JI Yu-Peng, REN Yi-Ping, XUE Ying
2023, 47(5): 851-858. DOI: 10.7541/2023.2022.0020
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction