column
SCREENING OF PEPTIDES INTERACTING WITH GRASS CARP REOVIRUS VP39 PROTEIN BY PHAGE DISPLAY TECHNOLOGY
LONG Chen, XU Ning, XIE Ya-Qing, LÜ Li-Qun
2023, 47(6): 859-865. DOI: 10.7541/2023.2022.0179
Abstract FullText HTML PDF
RAPID VISUAL DETECTION OF KHV BY RECOMBINASE POLYMERASE AMPLIFICATION (RPA) COMBINED WITH A LATERAL FLOW DIPSTICK (LFD)
CHU Xin, FENG Zi-Zhao, JIANG You-Sheng, WANG Hao, LÜ Li-Qun, XU Dan
2023, 47(6): 866-873. DOI: 10.7541/2023.2022.0226
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND IMMUNE FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE X-TYPE LECTIN GENE (OMITLN) FROM ONYCHOSTOMA MACROLEPIS
XU Hong-Zhou, PAN Kui-Quan, HAN Xi-Pan, CAI Ying-Jie, YAN Chen-Yang, LIU Cheng-Rong, WANG Li-Xin, LIU Hai-Xia
2023, 47(6): 874-882. DOI: 10.7541/2023.2022.0395
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND VIRULENCE GENE ANALYSIS OF PATHOGENIC AEROMONAS VERONII IN MACROBRACHIUM ROSENBERGII AND ITS HISTOPATHOLOGICAL OBSERVATION
PENG Xin, TU Hai-Hui, LUO Jin-Ping, ZHONG Zhen-Xiao, LAN Xuan, TANG Qiong-Ying, YI Shao-Kui, XIA Zheng-Long, CAI Miao-Ying, YANG Guo-Liang
2023, 47(6): 883-894. DOI: 10.7541/2023.2022.0335
Abstract FullText HTML PDF
EPITOPE TAGGING OF CHROMOSOMAL GENE IN EDWARDSIELLA PISCICIDA
ZHANG Shu Ya, LI Duan You, LIU Ying Li, HE Tian Tian, NIE Pin, XIE Hai Xia
2023, 47(6): 895-902. DOI: 10.7541/2023.2022.0461
Abstract FullText HTML PDF
COMMUNITY ECOLOGY OF INTESTINAL HELMINTHS IN GYMNOCYPRIS WADDELLII FROM YAMDROK LAKE, TIBET AUTONOMOUS REGION, CHINA
PAN Ying-Zi, TASHILHAMO
2023, 47(6): 903-909. DOI: 10.7541/2023.2022.0144
Abstract FullText HTML PDF
THE HOST EFFICIENCY OF DIFFERENT SIZE FOR GLOCHIDIA OF POTAMILUS ALATUS AND IMPACT ON NUTRITIONAL INDEXES OF HOST FISH
MA Xue-Yan, LIANG Jian-Chao, JIN Wu, LÜ Guo-Hua, GU Ruo-Bo, XU Pao, HUA Dan, WEN Hai-Bo
2023, 47(6): 910-916. DOI: 10.7541/2023.2022.0049
Abstract FullText HTML PDF
COMMUNITY STRUCTURE AND INFECTION CHARACTERISTICS OF NEMATODES IN THE COILIA NASUS IN ANQING SECTION OF THE YANGTZE RIVER
DAI Pei, MA Feng-Jiao, TIAN Jia-Li, WANG Yin-Ping, YANG Yan-Ping, LIU Kai
2023, 47(6): 917-923. DOI: 10.7541/2023.2022.0099
Abstract FullText HTML PDF
POPULATION DYNAMICS OF DIPLOSTOMUM SPATHACEUM AND ITS PREFERENCE IN INFECTING GYMNOCYPRIS SELINCUOENSIS FROM SILING LAKE, TIBET AUTONOMOUS REGION, CHINA
PAN Ying-Zi
2023, 47(6): 924-930. DOI: 10.7541/2023.2022.0143
Abstract FullText HTML PDF
UNDERWATER NOISE ON THE BEHAVIOR AND GUT MICROBIAL COMPOSITION OF HYBRID STURGEON
GAO Yue, LIU Chun-Hua, JIANG Ze-Jian, ZHENG Yue-Ping, XU Jia-Nan, FAN Hou-Yong, WANG You-Ji, HU Meng-Hong
2023, 47(6): 931-939. DOI: 10.7541/2023.2022.0106
Abstract FullText HTML PDF
SWIMMING ABILITY OF JUVENILE TIGER PUFFER, TAKIFUGU RUBRIPES WITH DIFFERENT BODY MASSES AND STARVATION LEVELS
XIONG Yu-Yu, CHEN Lei, LI Ying, WEI Tao, FANG Ding-Hang, WANG Su-Yun, YU Xiao-Ming
2023, 47(6): 940-949. DOI: 10.7541/2023.2022.0276
Abstract FullText HTML PDF
FASTING ON SWIMMING PERFORMANCE, THERMAL TOLERANCE AND SPONTANEOUS ACTIVITY JUVENILE MYXOCYPRINUS ASIATICUS
HUANG Ti-Ji, LI Xiu-Ming, FAN Mei-Xia, FU Shi-Jian
2023, 47(6): 950-957. DOI: 10.7541/2023.2022.0307
Abstract FullText HTML PDF
NUTRITIONAL STATUS AND AEROBIC SCOPE ON GROUP BEHAVIOUR OF JUVENILE GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS)
LING Hong, WANG Chun-Hua, FU Shi-Jian, ZENG Ling-Qing
2023, 47(6): 958-972. DOI: 10.7541/2023.2022.0339
Abstract FullText HTML PDF
FLOW VELOCITY ON GROWTH AND BEHAVIOR IN BLACK ROCKFISH (SEBASTES SCHLEGELII)
WANG Jie, ZHANG Jia, ZHANG Xu, LI Hai-Xia, HU Yu, MA Zhen
2023, 47(6): 973-981. DOI: 10.7541/2023.2022.0363
Abstract FullText HTML PDF
FOOD COMPOSITION OF RICE FIELD EELS AND PREDATION INTENSITY ON CRAYFISH
HUANG Lu-Quan, XU Ju-Chen, FAN Ze-Yu, HUANG Tao, LÜ Ya-Bing, HOU Jie, HE Xu-Gang
2023, 47(6): 982-988. DOI: 10.7541/2023.2022.0285
Abstract FullText HTML PDF
PERCENTAGE OF STARVED INDIVIDUALS IN A GROUP AND SIMULATED PREDATION RISK ON THE COLLECTIVE BEHAVIOR OF CHINDONGO DEMASONI
ZHANG Na, LI Jia-Qian, FU Cheng, FU Shi-Jian
2023, 47(6): 989-996. DOI: 10.7541/2023.2022.0378
Abstract FullText HTML PDF
ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF FAST SWIMMING AND ITS INFORMATION UTILIZATION FOR LITOPENAEUS VANNAMEI
LI Zhao-Cheng, XIANG Sheng-Yu, SHEN Meng-Ting, WANG Xiu-Xiu, ZHANG Ri-Xin, CAO Zheng-Liang
2023, 47(6): 997-1006. DOI: 10.7541/2023.2022.0303
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH PROGRESS AND SEVERAL KEY SCIENTIFIC QUESTIONS IN STUDIES OF FISH EGG QUALITY
JIAO Sheng-Bo, HE Mu-Dan, SUN Yong-Hua
2023, 47(6): 1007-1024. DOI: 10.7541/2023.2022.0454
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction