column
PHYSIOLOGICAL RESPONSES TO HEAT STRESS IN THE GILL OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) REVEALED BASED ON UPLC-Q-TOF/MS METABOLOMICS
GENG Chuan-Ye, SUN Yan-Chun, LI Bo-Lun, DING Lu, LIU Ying-Jie, WEI Xiao-Feng, LIU Wen-Zhi, HAN Lin, YUAN Fang-Ying, WANG Peng, HAN Shi-Cheng
2023, 47(8): 1185-1194. DOI: 10.7541/2023.2022.0447
Abstract FullText HTML PDF
TRANSCRIPTOME ANALYSIS OF HYPOTHALAMUS IN MALE AND FEMALE SPOTTED SCAT (SCATOPHAGUS ARGUS) AND DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION IN 17Β-ESTRADIOL INJECTED MALES
PAN Shu-Hui, ZHOU Tong, YUAN Jia-Hui, LUO Qiong, QIN Ruo-Tong, RU Xiao-Ying, HUANG Yang, SHI Hong-Juan, LI Guang-Li
2023, 47(8): 1195-1210. DOI: 10.7541/2023.2022.0286
Abstract FullText HTML PDF
METABOLOME ANALYSIS ON HEPATOPANCREAS OF PROCAMBARUS CLARKII WITH DIFFERENT STRESS RESISTANCES
LI Dong, MAO Bin, WANG Yu-Feng
2023, 47(8): 1211-1219. DOI: 10.7541/2023.2022.0348
Abstract FullText HTML PDF
FASTING AND REFEEDING ON THE EXPRESSION OF CHOLECYSTOKININ AND ITS RECEPTOR GENE IN LARGEMOUTH BASS
SHAO Jia-Qi, LI Sheng-Jie, DU Jin-Xing, DONG Chuan-Ju, LEI Cai-Xia, SONG Hong-Mei, JIANG Peng
2023, 47(8): 1220-1227. DOI: 10.7541/2023.2022.0175
Abstract FullText HTML PDF
EXPRESSION ANALYSES OF NPY AND POMC GENES IN EXTREME GROWTH AND STARVATION-REFEEDING BIGHEAD CARP (HYPOPHTHALMICHTHYS NOBILIS)
ZHANG Yi-Fan, GAO Yi-Fan, WANG Jun-Ru, YU Xiao-Mu, ZHANG Zheng, TONG Jin-Gou
2023, 47(8): 1228-1236. DOI: 10.7541/2023.2022.0481
Abstract FullText HTML PDF
THE COMPLETE MITOCHONDRIAL GENOME OF GRAPSUS ALBOLINEATUS LATREILLE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF GRAPSOIDEA
WEI Li-Ming, CHEN Jian, ZHANG Ying, LÜ Zhen-Ming, GONG Li
2023, 47(8): 1237-1247. DOI: 10.7541/2023.2022.0259
Abstract FullText HTML PDF
COMPLETE MITOCHONDRIAL GENOME SEQUENCING OF LOTTIA LUCHUANA AND PHYLOGENTIC ANALYSIS OF THE FAMILY LOTTIIDAE
MIAO Jing, LI Ji-Ji, YE Ying-Ying, GUO Bao-Ying, XU Kai-Da
2023, 47(8): 1248-1260. DOI: 10.7541/2023.2022.0316
Abstract FullText HTML PDF
ESTABLISHMENT AND CHARACTERIZATION OF A TESTICULAR CELL LINE FROM CHINESE STURGEON (ACIPENSER SINENSIS)
YE Huan, WANG Yi-Zhou, DU Hao, YUE Hua-Mei, RUAN Rui, LUO Jiang, LI Chuang-Ju
2023, 47(8): 1261-1268. DOI: 10.7541/2023.2022.0139
Abstract FullText HTML PDF
THE MOLECULAR CHARACTERISTICS AND REGULATORY FUNCTION OF COMPLEMENT ACTIVATION REGULATOR CD46 IN RAINBOW TROUT
LIANG Jia-Xin, MA Zi-You, LI Wen-Shuo, WANG Peng, TIAN Ding, LIU An-Qi, ZHANG Yong-An, ZHANG Xu-Jie
2023, 47(8): 1269-1277. DOI: 10.7541/2023.2022.0234
Abstract FullText HTML PDF
SEQUENCE ANALYSIS AND NUTRITIONAL REGULATION OF ISTHMIN-1 IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)
YANG Lu-Lu, ZHAO Wei-Fang, XU Xin-Xin, ZHANG Yu-Ru, CAO Xiang-Lin, NIE Guo-Xing, LU Rong-Hua
2023, 47(8): 1278-1283. DOI: 10.7541/2023.2022.0195
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION AND INDUCED EXPRESSION OF THE METALLOTHIONEIN GENE OF A HIGH CD-TOLERANCE COLPODA INFLATA POPULATION
HOU Sen, ZHAO Xue, GAO Rong, WANG Ying, ZHENG Wei-Bin, WANG Li, PAN Xu-Ming, REN Nan-Qi, CHEN Ying
2023, 47(8): 1284-1292. DOI: 10.7541/2023.2022.0165
Abstract FullText HTML PDF
REMOVAL EFFICIENCY AND MECHANISM OF BDE-47 BY THE ZN-FE LDHS MODIFIED QUARTZ SAND-BIOFILM SYSTEM
CAI Qin, LI Yan-Ni, WANG Chang, WANG Ya-Fen
2023, 47(8): 1293-1300. DOI: 10.7541/2023.2022.0158
Abstract FullText HTML PDF
IMPACT OF TYPHOON LEKIMA ON PLANKTON COMMUNITY IN SHELLFISH MARICULTURE POND
WEI Jun-Cheng, ZHANG Xiang, CAI Yi-Long, CAI Jing-Bo, XIAO Guo-Qiang
2023, 47(8): 1301-1312. DOI: 10.7541/2023.2022.0257
Abstract FullText HTML PDF
CORRELATION BETWEEN THE INTESTINAL MICROBIOTA OF LARVAL AND JUVENILE ACROSSOCHEILUS FASCIATUS AND BACTERIAL COMMUNITY OF CULTURE WATER
LI Shan-Shan, ZHANG Wei-Jia, GAO Yang, CHU Zhang-Jie, LI Hai-Dong
2023, 47(8): 1313-1322. DOI: 10.7541/2023.2022.0330
Abstract FullText HTML PDF
THE DYNAMICS OF BACTERIOPLANKTON COMMUNITIES ASSOCIATED WITH MACROBRACHIUM ROSENBERGII ACROSS WHOLE LARVAL DEVELOPMENT: SUCCESSIONAL PROCESSES, ENVIRONMENTAL DRIVERS, AND DEVELOPMENTAL BIOMARKERS
ZOU Song-Bao, YUAN Ju-Lin, CHENG Hai-Hua, NI Meng, LIU Mei, GAO Qiang
2023, 47(8): 1323-1334. DOI: 10.7541/2023.2022.0220
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON OF IMMUNE CHARACTERISTICS OF CHINESE STURGEON CULTURED IN SEA AND FRESH WATER
CHEN Xue-Hui, LENG Xiao-Qian, LUO Jiang, DU Hao, LIU Zhi-Gang, QIAO Xin-Mei, XIONG Wei, WEI Qi-Wei
2023, 47(8): 1335-1341. DOI: 10.7541/2023.2022.0129
Abstract FullText HTML PDF
PURGING TIME ON MUSCLE QUALITY AND NUTRITIONAL VALUE OF YELLOW CATFISH (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO) UNDER OPEN FLOWING WATER MODE
FU Yun-Yin, ZHENG Wei-You, ZHANG Heng, RUAN Guo-Liang, LIU Yu-Lin, CHAI Yi, FANG Liu
2023, 47(8): 1342-1352. DOI: 10.7541/2023.2022.0075
Abstract FullText HTML PDF
RECIRCULATING AQUACULTURE POND ON EDIBLE QUALITY OF POLYCULTURE GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
WEN Li, LI Wen-Rong, TAO Ling, AN Yue-Qi, LIU Ru, LI Gu, XIONG Shan-Bai
2023, 47(8): 1353-1362. DOI: 10.7541/2023.2022.0177
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction