column
REPLACING FISH MEAL WITH HERMETIA ILLUCENS LARVAE MEAL ON GROWTH PERFORMANCE, DIGESTIVE CAPACITY, PLASMA BIOCHEMICAL INDEXES AND RELATED GENES EXPRESSION IN HEFANG CRUCIAN CARP
XIAO Yang-Bo, CAO Shen-Ping, AO Qing, HUANG Kang, MO Yu-Jian, ZHANG Xin-Ran, ZHENG Xin-Yi, TONG Xiao-Nian, MAO Zhuang-Wen, FAN Jun-De, LIU Zhen, TANG Jian-Zhou
2023, 47(9): 1363-1373. DOI: 10.7541/2023.2022.0476
Abstract FullText HTML PDF
FERMENTED SOYBEAN MEAL AND SOYBEAN MEAL REPLACE PARTIAL FISH MEAL ON THE GROWTH PERFORMANCE, HEMATOLOGY, LIVER ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND IMMUNE RELATED GENES mRNA EXPRESSION OF JUVENILE COHO SALMON
XU Li-Xiao, HE Chu-Jing, LIU Yong-Qiang, XU Jian, TONG Tong, YANG Qiu-Yue, WANG Jia-Jing, ZHANG Qin
2023, 47(9): 1374-1385. DOI: 10.7541/2023.2022.0493
Abstract FullText HTML PDF
SOYA SAPONINS ON GROWTH, IMMUNITY AND INTESTINAL HEALTH OF YELLOW CATFISH HYBRID (PELTEOBAGRUS FULVIDRACO♀×PELTEOBAGRUS VACHELLI♂)
WANG Yue-Song, LI Hong, YI Lin-Yuan, LIU Jing-Wen, SHEN Zhi-Gang, YANG Hui-Jun, YUAN Yong-Chao
2023, 47(9): 1386-1395. DOI: 10.7541/2023.2022.0414
Abstract FullText HTML PDF
FAT DEPOSITION, ANTIOXIDANT CAPACITY, DIGESTIVE ENZYMES AND GUT MICROBIOME ASSOCIATED WITH DIETS CONTAINING SIBERIAN GINSENG IN GENETICALLY IMPROVED FARMED TILAPIA (GIFT, OREOCHROMIS NILOTICUS)
LI Quan-Jie, ZHU Hao-Jun, QIANG Jun, NIE Zhi-Juan, GAO Jian-Cao, SUN Yi, XU Gang-Chun
2023, 47(9): 1396-1407. DOI: 10.7541/2023.2022.0281
Abstract FullText HTML PDF
YEAST SELENIUM ADDED TO COTTONSEED PROTEIN CONCENTRATE DIET ON GROWTH PERFORMANCE AND FLESH QUALITY OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)
LI Han-Dong, LI Xu-Qiao, JI Hong, SUN Jian, HU Ze-Chao, LIU Sha
2023, 47(9): 1408-1415. DOI: 10.7541/2022.2022.0361
Abstract FullText HTML PDF
APPARENT DIGESTIBILITY OF FIVE NEW NON-GRAIN PROTEIN INGREDIENTS FOR LARGE YELLOW CROAKERS (LARIMICHTHYS CROCEA)
ZHANG Jian, LI Lei, DONG Yan-Zou, LI Xue-Shan, WANG Ling, SONG Kai, TAN Bei-Ping, LU Kang-Le, ZHANG Chun-Xiao
2023, 47(9): 1416-1424. DOI: 10.7541/2022.2022.0405
Abstract FullText HTML PDF
THE ANALYSIS OF MUSCLE NUTRIENT COMPOSITION OF SIX REPRESENTATIVE BREEDING POPULATION OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)
LI Wen-Wen, HUANG Tian-Qing, GU Wei, LIU En-Hui, WANG Gao-Chao, ZHOU Jin-Xin, DONG Fu-Lin, JI Kai, LIU Xue-Feng, WANG Xian-Ce, JIAO Wen-Long, WANG Bing-Qian, XU Ge-Feng
2023, 47(9): 1425-1434. DOI: 10.7541/2023.2022.0381
Abstract FullText HTML PDF
FERMENTED FEED ON GROWTH PERFORMANCE, ANTIOXIDANT CAPACITY AND INTESTINAL MICROORGANISMS OF MACROBRACHIUM NIPPONENSE
LI Zheng-Zhong, LIU Bo, LIU Zhi-Hua, SUN Cun-Xin, ZHOU Qun-Lan, ZHENG Xiao-Chuan, SUN Mei, GAO Liang
2023, 47(9): 1435-1445. DOI: 10.7541/2023.2022.0496
Abstract FullText HTML PDF
TWO DIETARY BETAINE SUPPLEMENTATIONS ON GROWTH, FEED UTILIZATION, LIPID METABOLISM, AND IMMUNE RESPONSE OF WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) FED TWO LEVELS OF COMPOUND ATTRACTANTS
HE Gui-Lun, XIE Ming-Sheng, QU Kang-Yuan, CHEN Xin, ZHU Wen-Bo, CHEN Zheng-Bang, TAN Bei-Ping, XIE Shi-Wei
2023, 47(9): 1446-1455. DOI: 10.7541/2023.2022.0464
Abstract FullText HTML PDF
THE CHARACTERISTICS OF SPECIES COMPOSITION AND SUCCESSION OF CORAL REEF FISHES IN XISHA EAST ISLAND
WANG Teng, LI Chun-Hou, ZHAO Jin-Fa, SHI Juan, YU Yang-Fei, XIAO Ya-Yuan, LIU Yong
2023, 47(9): 1456-1463. DOI: 10.7541/2023.2022.0448
Abstract FullText HTML PDF
TOPOLOGICAL STRUCTURE AND KEYSTONE SPECIES OF BOTTOM FISHERY COMMUNITIES IN THE SEA ADJACENT TO MIAODAO ARCHIPELAGO
ZHAO Yong-Song, SHAN Xiu-Juan, SU Cheng-Cheng, YANG Tao, JIN Xian-shi, WEI Chao
2023, 47(9): 1464-1475. DOI: 10.7541/2023.2022.0427
Abstract FullText HTML PDF
CONNECTIVITY LOSS IN LAKE ON FISH COMMUNITIES ——A CASE STUDY OF BAO’AN LAKE
QU Xiao, GAO Wen-Qi, LU Ying, LIU Han, XIONG Fang-Yuan, CHEN Yu-Shun
2023, 47(9): 1476-1487. DOI: 10.7541/2023.2022.0117
Abstract FullText HTML PDF
ESTIMATION OF POTENTIAL BAIT RESOURCES AND CARRYING CAPACITY OF JUVENILE CHINESE STURGEON (ACIPENSER SINENSIS) IN BAILONG ISLAND MARINE RANCH
LIU Huang-Xin, LENG Xiao-Qian, WANG Pu-Yuan, LUO Jiang, ZHONG Jia, LI Jun-Yi, XIONG Wei, ZHANG Li-Ning, WANG Jia-Xin, WANG Cheng-He, DU Hao
2023, 47(9): 1488-1496. DOI: 10.7541/2023.2022.0329
Abstract FullText HTML PDF
POPULATION IDENTIFICATION FOR COILIA NASUS IN ANHUI SECTION OF THE CHANGJIANG RIVER BASED ON OTOLITH GEOMETRIC MORPHOMETRIC ANALYSIS
XU Ying, JIANG Tao, LIU Hong-Bo, CHEN Xiu-Bao, YANG Jian
2023, 47(9): 1497-1505. DOI: 10.7541/2023.2022.0437
Abstract FullText HTML PDF
DEPOSITION REGULARITY OF THE DAILY INCREMENTS AND ANNULI IN SCHIZOPYGOPSIS MALACANTHUS
YAN Tai-Ming, PU Yong, CHEN Qi-Qi, GAO Kuo, ZHENG Li, JIAO Yuan-Yuan, XIONG Jin-Xin, LAI Bo-Lin, TANG Zi-Ting, HE Zhi
2023, 47(9): 1506-1513. DOI: 10.7541/2023.2023.0011
Abstract FullText HTML PDF
MULTIPLEX PCR SETS OF MICROSATELLITES AND THEIR APPLICATION IN GENETIC ANALYSES FOR THREE POPULATIONS OF LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
FU Jian-Jun, GONG Ya-Ting, ZHU Wen-Bin, QIANG Jun, ZHANG Lin-Bing, WANG Lan-Mei, LUO Ming-Kun, DONG Zai-Jie
2023, 47(9): 1514-1522. DOI: 10.7541/2023.2022.0296
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY OF THREE CONSECUTIVE GENERATIONS OF ERIOCHEIR SINENSIS “CHANGDANG LAKE 1”
ZHUANG Zhen-Jun, TANG Mei-Jun, ZHANG Dong-Dong, CHEN Wen-Bin, LUO Ming, CHENG Yong-Xu, WU Xu-Gan, CHEN Xiao-Wu
2023, 47(9): 1523-1533. DOI: 10.7541/2023.2022.0261
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGY AND HEREDITARY CHARACTERISTICS OF CHINESE SOFT-SHELLED TURTLE WITH NINE PAIRS OF RIBS
WAN Gang, ZENG Jia-Wei, XIAO He-Wei, XIONG Gang, JIN Li-Zhong, WANG Xiao-Qing, HU Ya-Zhou
2023, 47(9): 1534-1544. DOI: 10.7541/2023.2022.0389
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction