column
LOW-PROTEIN DIETS SUPPLEMENTED WITH ESSENTIAL AMINO ACIDS ON GROWTH, AMINO ACID TRANSPORTERS AND GENE EXPRESSION OF THE MTOR SIGNALING PATHWAY IN GIBEL CARP (CARASSIUS GIBELIO)
HE Lin-Yue, LIU Hao-Kun, HAN Dong, ZHU Xiao-Ming, JIN Jun-Yan, YANG Yun-Xia, XIE Shou-Qi
2024, 48(1): 1-9. DOI: 10.7541/2023.2023.0093
Abstract FullText HTML PDF
AMMONIA-N STRESS ON TISSUE STRUCTURE, ENZYME ACTIVITY AND INTESTINAL MICROBIOTA OF MACROPTERUS SALMOIDES
WEI Meng-Shen, ZHENG Tao, LU Si-Qi, QIANG Jun, TAO Yi-Fan, LI Yan, XU Pao
2024, 48(1): 10-22. DOI: 10.7541/2023.2023.0054
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY YEAST CULTURE ON GROWTH, INTESTINAL HEALTH AND IMMUNITY OF MICROPTERUS SALMOIDES
CHEN Xun, HAN Dong, LUO Zuo-Yong, ZHANG Yue-Xing, ZHANG Zhi-Min, LIU Hao-Kun, JIN Jun-Yan, YANG Yun-Xia, ZHU Xiao-Ming, XIE Shou-Qi
2024, 48(1): 23-33. DOI: 10.7541/2023.2023.0080
Abstract FullText HTML PDF
FERMENTED RAPESEED MEAL ON APPARENT DIGESTIBILITY, LIVER AND INTESTINAL HEALTH OF YELLOW CATFISH (TACHYSURUS FULVIDRACO)
JIA Bing-Yu, ZOU Feng-Yu, XU Jie-Jie, ZHAO Tao, LIU Sheng-Zan, LUO Zhi
2024, 48(1): 34-43. DOI: 10.7541/2023.2023.0134
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY SODIUM SELENITE, SELENIUM YEAST AND SELENIUM-ENRICHED SPIRULINA ON GROWTH, ANTIOXIDANT CAPACITY AND TISSUE SELENIUM CONTENTS OF JUVENILE HYBRID STURGEON (ACIPENSER BAERII ♂×ACIPENSER SCHRENCKII ♀)
CHEN Zheng, LIU Cui, LIU Hao-Kun, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia, JIN Jun-Yan, XIE Shou-Qi
2024, 48(1): 44-52. DOI: 10.7541/2023.2023.0040
Abstract FullText HTML PDF
FEEDING LIVE BAIT AND FEED ON THE PEPTIDASE ACTIVITY, TRANSPORT AND ABSORPTION OF SMALL PEPTIDES IN JUVENILE MANDARIN FISH
ZENG Meng-Dong, MA Chen-Xi, ZHAO Liang-Liang, ZHAO Jin-Liang
2024, 48(1): 53-62. DOI: 10.7541/2023.2021.0108
Abstract FullText HTML PDF
DIFFERENT DIETARY REPLACEMENTS OF FISHMEAL BY NON-FOOD PROTEINS BLEND ON GROWTH PERFORMANCE, HEALTH OF LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES) AT DIFFERENT FEEDING FREQUENCIES
LUO Han, LIU Hao-Kun, YANG Yun-Xia, JIN Jun-Yan, ZHANG Zhi-Min, HAN Dong, ZHU Xiao-Ming, XIE Shou-Qi
2024, 48(1): 63-76. DOI: 10.7541/2023.2023.0111
Abstract FullText HTML PDF
FEEDING FREQUENCY ON THE GROWTH AND BEHAVIOR OF TAKIFUGU RUBRIPES
ZHANG Jia, GE Xiao-Yu, CHEN Song-Meng, ZHANG Xu, LI Hai-Xia, WANG Jie, MA Zhen
2024, 48(1): 77-85. DOI: 10.7541/2023.2023.0123
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY EXTRACTION OF ATRACTYLODES MACROCEPHALA KOIDZ ON GROWTH PERFORMANCE, HEALTH AND DISEASE RESISTANCE OF MACROBRACHIUM NIPPONENSE
BAI Ru-Xue, HUA Luo-Hai, LIU Hao-Kun, ZHANG Yue-Xing, ZHU Xiao-Ming, YANG Yun-Xia, HAN Dong, JIN Jun-Yan, ZHANG Zhi-Min, TIAN Ji-Ye, XIE Shou-Qi
2024, 48(1): 86-98. DOI: 10.7541/2023.2023.0097
Abstract FullText HTML PDF
DIETARY ASTAXANTHIN ON HEPATOPANCREAS LIPID METABOLISM AND OVARIAN DEVELOPMENT OF FEMALE LITOPENAEUS VANNAMEI
WU Ya-Shun, XU Bin, LIU Jia-Xin, LUO Zhi, SONG Yu-Feng
2024, 48(1): 99-108. DOI: 10.7541/2023.2023.0131
Abstract FullText HTML PDF
AQUATIC FOOD WEB OF THE HUN-TAI RIVER BASIN IN LIAONING BASED ON STABLE ISOTOPE ANALYSIS
DUAN Yuan-Shuai, XIE Jun, LIU Lu, HUO Bin, LI Da-Peng
2024, 48(1): 109-119. DOI: 10.7541/2023.2022.0474
Abstract FullText HTML PDF
TROPHIC STRUCTURE OF FISH COMMUNITIES IN WEISHUI RESERVOIR BASED ON STABLE ISOTOPE TECHNIQUES
YAO Hong-Wei, LIN Zi-Mu, CHEN Min-Jian, ZHONG Ke-Er, MA Ji-Shun, ZHOU Qiong
2024, 48(1): 120-129. DOI: 10.7541/2023.2023.0028
Abstract FullText HTML PDF
THE HABITAT HISTORY OF COILIA NASUS IN DAYANG RIVER BASED ON OTOLITH MICROCHEMISTRY
ZHANG Jian, YANG Pei-Min, JIANG Tao, HU Zong-Yun, ZHU Chun-Yue, ZHANG Bo-Xu, LIU Zhong-Hang, YANG Jian, HU Yu-Hai
2024, 48(1): 130-137. DOI: 10.7541/2023.2023.0012
Abstract FullText HTML PDF
POPULATION BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND STOCK ASSESSMENT OF CULTER MONGOLICUS (BASILEWSKY 1855) IN QIANDAOHU LAKE
WEN Feng, MA Yu-Xing, LIANG Zhi-Ce, LIAO Chuan-Song, PAN Jia-Yong, SHAO Jian-Qiang, HE Guang-Xi, LIU Jia-Shou, GUO Chuan-Bo
2024, 48(1): 138-148. DOI: 10.7541/2023.2023.0126
Abstract FullText HTML PDF
TISSUE EXPRESSION DIFFERENCES OF MELANOCORTIN 1 RECEPTOR (MC1R) IN DIFFERENT TANK BACKGROUNDS AND PROMOTER REGULATORY ELEMENTS ANALYSIS OF CHINESE PERCH (SINIPERCA CHUATSI)
JIA Xiao-Dan, LIANG Xu-Fang, HE Shan
2024, 48(1): 149-156. DOI: 10.7541/2023.2023.0065
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CHARACTERIZATION AND SPATIO-TEMPORAL EXPRESSION PATTERN OF THE SHH GENE AND ITS REGULATION IN MUSCLE GROWTH IN SINIPERCA CHUATSI
MENG Yang-Yang, ZHU Xin, CHENG Jia, CHEN Lin, CHU Wu-Ying, BIN Shi-Yu, ZHANG Jian-She
2024, 48(1): 157-165. DOI: 10.7541/2023.2023.0051
Abstract FullText HTML PDF
OPTIMIZATION OF FERMENTATION MEDIUM AND CONDITIONS OF FISH INTESTINAL PROBIOTIC BACILLUS LICHENIFORMIS FA6 BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY
PAN Mei-Jing, WANG Gui-Tang, WU Shan-Gong
2024, 48(1): 166-175. DOI: 10.7541/2023.2023.0077
Abstract FullText HTML PDF
SCREENING AND RNA INTERFERENCE STUDY OF TWO GENES RELATED TO REPRODUCTION IN DAPHNIA SINENSIS
ZHAO Ya-Jie, LI Guo-Qing, WANG Ye-Ping, JIN Qi-De, DENG Dao-Gui
2024, 48(1): 176-184. DOI: 10.7541/2023.2023.0107
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction