QI Zhi-Tao, GAO Qian, ZHANG Qi-Huan, HUANG Bei, WANG Ai-Min, WANG Zi-Sheng, NIE Pin. PROKARYOTIC EXPRESSION IN E. COLI OF XENOPUS TROPICALIS INTERFERON-1 GENE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(6): 1060-1062. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.01060
Citation: QI Zhi-Tao, GAO Qian, ZHANG Qi-Huan, HUANG Bei, WANG Ai-Min, WANG Zi-Sheng, NIE Pin. PROKARYOTIC EXPRESSION IN E. COLI OF XENOPUS TROPICALIS INTERFERON-1 GENE[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2011, 35(6): 1060-1062. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2011.01060

PROKARYOTIC EXPRESSION IN E. COLI OF XENOPUS TROPICALIS INTERFERON-1 GENE

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return