WANG Kai, ZHANG Shou-Yu, WANG Zhen-Hua, XU Min, ZHAO Jing. FEEDING HABITS OF SMALL YELLOW CROAKER LARIMICHTHYS POLYACTIS OFF MAAN ARCHIPELAGO[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(6): 1188-1192. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01188
Citation: WANG Kai, ZHANG Shou-Yu, WANG Zhen-Hua, XU Min, ZHAO Jing. FEEDING HABITS OF SMALL YELLOW CROAKER LARIMICHTHYS POLYACTIS OFF MAAN ARCHIPELAGO[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2012, 36(6): 1188-1192. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01188

FEEDING HABITS OF SMALL YELLOW CROAKER LARIMICHTHYS POLYACTIS OFF MAAN ARCHIPELAGO

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return