TANG Xian-nian, MIAO Liang, LI Ming-yun, AN Qin, WANG Cheng-yi, CHEN Jiong, SHI Yu-hong, LU Xin-jiang. SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC OBSERVATION OF THE EGG ENVELOPE OF PLECOGLOSSUS ALTIVELIS DURING POST-OVULATORY AGEING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1179-1183. DOI: 10.7541/2013.162
Citation: TANG Xian-nian, MIAO Liang, LI Ming-yun, AN Qin, WANG Cheng-yi, CHEN Jiong, SHI Yu-hong, LU Xin-jiang. SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC OBSERVATION OF THE EGG ENVELOPE OF PLECOGLOSSUS ALTIVELIS DURING POST-OVULATORY AGEING[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2013, 37(6): 1179-1183. DOI: 10.7541/2013.162

SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC OBSERVATION OF THE EGG ENVELOPE OF PLECOGLOSSUS ALTIVELIS DURING POST-OVULATORY AGEING

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return