LI Jing, CUI Kai, LU Wen-Xuan, CHENG Yun-Sheng, JIANG Yang-Yang. Community dynamics of spring-summer plankton in Lake Chaohu[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(1): 185-192. DOI: 10.7541/2015.23
Citation: LI Jing, CUI Kai, LU Wen-Xuan, CHENG Yun-Sheng, JIANG Yang-Yang. Community dynamics of spring-summer plankton in Lake Chaohu[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(1): 185-192. DOI: 10.7541/2015.23

Community dynamics of spring-summer plankton in Lake Chaohu

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return