SHI Wen-Jing, WANG Zhi-Tao, FANG Liang, DONG Li-Jun, WANG Shi-Yong, WANG Ding, WANG Ke-Xiong. A PRELIMINARY STUDY ON IMPACT OF PILING UNDERWATER NOISE ON THE YANGTZE FINLESS PORPOISE (NEOPHOCAENA ASIAEORIENTALIS ASIAEORIENTALIS)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 399-407. DOI: 10.7541/2015.52
Citation: SHI Wen-Jing, WANG Zhi-Tao, FANG Liang, DONG Li-Jun, WANG Shi-Yong, WANG Ding, WANG Ke-Xiong. A PRELIMINARY STUDY ON IMPACT OF PILING UNDERWATER NOISE ON THE YANGTZE FINLESS PORPOISE (NEOPHOCAENA ASIAEORIENTALIS ASIAEORIENTALIS)[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 399-407. DOI: 10.7541/2015.52

A PRELIMINARY STUDY ON IMPACT OF PILING UNDERWATER NOISE ON THE YANGTZE FINLESS PORPOISE (NEOPHOCAENA ASIAEORIENTALIS ASIAEORIENTALIS)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return