LI Xiang-Song, GUO Zhi-Qiang, HAN Dong, ZHU Xiao-Ming, YANG Yun-Xia, JIN Jun-Yan, XIE Shou-Qi. APPARENT DIGESTIBILITY COEFFICIENTS OF SIX PROTEIN INGREDIENTS FOR HYBRID STURGEON[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 431-435. DOI: 10.7541/2015.57
Citation: LI Xiang-Song, GUO Zhi-Qiang, HAN Dong, ZHU Xiao-Ming, YANG Yun-Xia, JIN Jun-Yan, XIE Shou-Qi. APPARENT DIGESTIBILITY COEFFICIENTS OF SIX PROTEIN INGREDIENTS FOR HYBRID STURGEON[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2015, 39(2): 431-435. DOI: 10.7541/2015.57

APPARENT DIGESTIBILITY COEFFICIENTS OF SIX PROTEIN INGREDIENTS FOR HYBRID STURGEON

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return