column
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF KAISO IN GOLDFISH, CARASSIUS AURATUS
CHEN Hai-Yan, HUANG Wan-Xu, LUO Chen
2013, 37(1): 1-7. DOI: 10.7541/2013.1
Abstract PDF
DIETARY VITAMIN K REQUIREMENT OF JUVENILE GIBEL CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO)
DUAN Yuan-Hui, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia, JIN Jun-Yan, XIE Shou-Qi
2013, 37(1): 8-15. DOI: 10.7541/2013.8
Abstract PDF
INCREASED ESCHERICHIA COLI TOLERANCE TO LOW TEMPERATURE BY EXPRESSION OF GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE GENE FROM THE CHLAMYDOMONAS SP. ICE-L
PENG Yue-yue, DING Yu, WANG Jin-hui, JIAN Ji-chang, LU Yi-shan, LIU Ying
2013, 37(1): 16-21. DOI: 10.7541/2013.16
Abstract PDF
MOLT-INHIBITING HORMONE LEVELS AND ECDYSTEROID TITER DURING A MOLT CYCLE OF PORTUNUS TRITUBERCULATUS
WANG Chun-Jian, ZHU Dong-Fa, QI Yi-Zhou, HU Ze-Hui, XIE Xi, SHEN Jie
2013, 37(1): 22-28. DOI: 10.7541/2013.22
Abstract PDF
TYPHA �GLAUCA GODR., A HYBRID OF TYPHA L. (TYPHACEAE) NEWLY RECORDED IN CHINA AND ITS MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
ZHU Xiu-Yu, WANG Dong
2013, 37(1): 29-33. DOI: 10.7541/2013.29
Abstract PDF
THE PHYSIOLOGY ADAPTION OF THE MATURE ERIOCHEIR SINENSIS TO THE ENVIRONMENT OF THE YANGTZE ESTUARY AFTER STOCKING
CAO Zhen, FENG Guang-Peng, ZHUANG Ping, WANG Hui, WANG Rui-Fang, ZHANG Long-Zhen
2013, 37(1): 34-41. DOI: 10.7541/2013.34
Abstract PDF
EFFECTS OF LHRH-A ON THE GROWTH AND GENE EXPRESSIONS OF THE GROWTH AXIS IN NILE TILAPIA OREOCHROMIS NILOTICUS
MA Xi-Lan, ZHANG Yong, ZHOU Li-Bin, LIU Xiao-Chun, LIN Hao-Ran
2013, 37(1): 42-47. DOI: 10.7541/2013.42
Abstract PDF
EFFECT OF ADDING BACILLUS SUBTILIS TO DIETS ON GROWTH PERFORMANCE, DIGESTIVE ENZYMES ACTIVITY AND BODY COMPOSITION OF FINGERLING BLACK CARP (MYLOPHARYNGODON PICEUS)
SHEN Bin-Qian, CHEN Jian-Ming, GUO Jian-Lin, PAN Qian, SUN Li-Hui, YE Jin-Yun
2013, 37(1): 48-53. DOI: 10.7541/2013.48
Abstract PDF
QUALITY EVALUATION OF THE MEAT OF SILURUS LANZHOUENSIS, SILURUS ASOTUS AND CYRINUS CARPIO
YANG Yuan-Hao, HE Yu-Liang, ZHOU Ji-Shu, LI Lei, WANG L�Zhou, YANG Juan-Ning, LI Hai-Bin, CHEN Bing, WANG Yan-Ling
2013, 37(1): 54-61. DOI: 10.7541/2013.54
Abstract PDF
RESEARCHES OF PLASMA PROTEIN BINDING RATE OF DIFLOXACIN AND ITS PHARMACOKINETIC IN CARASSAIS AURATUS GIBEBIO
ZHANG Hai-xin, HU Kun, Ruan Ji-ming, Zheng Wei-dong, Fu Gui-hong, YANG Xian-le, WANG Hui-cong, Liu Pan
2013, 37(1): 62-69. DOI: 10.7541/2013.62
Abstract PDF
MORPHOLOGICAL STUDIES OF THALASSIOSIRA SPECIES WITH LINEAR AREOLA ARRAY FROM CHINA'S COASTAL WATERS
LI Yang, ZHAO Qiu-Lan, L�Song-Hui
2013, 37(1): 70-81. DOI: 10.7541/2013.70
Abstract PDF
GENETIC DIVERSITY IN POPULATIONS OF ZOSTER MARINA L. INFERRED FROM NUCLEAR SSR MARKERS
Sun Dian-rong, Li Yuan, Li Wen-tao, Gao Tian-xiang
2013, 37(1): 82-89. DOI: 10.7541/2013.82
Abstract PDF
ANALYSIS ON SEQUENCE POLYMORPHISM OF THE MITOCHONDRIAL DNA CONTROL REGION AND POPULATION GENETIC DIVERSITY OF THE CULTIVATED AND NATURAL CHINESE LONGSNOUT CATFISH (LEIOCASSIS LONGIROSTRIS)
XIAO Ming-Song, CUI Feng, KANG Jian, MA Yu-Han
2013, 37(1): 90-99. DOI: 10.7541/2013.90
Abstract PDF
A NEUROANATOMICAL STUDY OF THE BLACK DRAGONEYE'S RETINA AND OPTIC TECTUM IN COMPARISON WITH THE RED CRUCIAN'S
WAN An, AN Shu-Qing, HUA Tian-Miao
2013, 37(1): 100-105. DOI: 10.7541/2013.100
Abstract PDF
MORPHOLOGICAL STUDIES OF THALASSIOSIRA SPECIES WITH TWO RIMOPORTULAE FROM CHINESE COASTAL WATERS
LI Yang, ZHAO Qiu-Lan, L�Song-Hui
2013, 37(1): 106-115. DOI: 10.7541/2013.106
Abstract PDF
CLONING, CHARACTERIZATION AND EXPRESSION OF FULL LENGTH CDNA ENCODING ALLATOSTATIN (AST) IN MACROBRACHIUM NIPPONENSE
BU Xian-Fei, LI Zhen-Zhen, QIAO Hui, FU Hong-Tuo, WU Yan, GONG Yong-Sheng, JIANG Su-Fei, XIONG Yi-Wei
2013, 37(1): 116-124. DOI: 10.7541/2013.116
Abstract PDF
VARIATION OF DIGESTIVE ENZYMES AND MOUTH WIDTH DURING LARVAL DEVELOPMENT OF CHINESE LONGSNOUT CATFISH (LEIOCASSIS LONGIROSTRIS G躈THER) FED WITH ARTEMIA
LIU Bian-zhi, ZHU Xiao-ming, LEI Wu, HAN Dong, YANG Yun-xia, JIN Jun-yan, XIE Shou-qi
2013, 37(1): 125-131. DOI: 10.7541/2013.125
Abstract PDF
CHARACTERIZATION OF ONE TYPE OF RAABEIA ACTINOSPORE WITH SUBSIDIARY PROTRUSIONS ON THEIR CAUDAL PROCESSES IDENTIFIED IN GIBEL CARP POND
ZHAI Yan-Hua, ZHOU Li, GUI Jian-Fang
2013, 37(1): 132-138. DOI: 10.7541/2013.132
Abstract PDF
A COMPARATIVE STUDY ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF HEMICULTER LEUCISCULUS FROM DIFFERENT SECTIONS OF THE MAIN IRRIGATION CHANNEL WITH VARIED LEVELS OF ENVIRONMENTAL ESTROGENS
GUO Chang-Juan, Liao Tao, Liu Ming, Xie Song-Guang
2013, 37(1): 139-144. DOI: 10.7541/2013.139
Abstract PDF
GENETIC STRUCTURES OF LEPTURICHTHYS FIMBRIATA POPULATION IN THE PINGSHAN SECTION OF THE YANGTZE RIVER
CHENG Fei, LIU Ming, WU Qing-Jiang, XIE Song-Guang
2013, 37(1): 145-149. DOI: 10.7541/2013.145
Abstract PDF
CONSTRUCTI ON FOOD WEB MODEL OF LIUSHA BAY-USING STABLE ISOTOPE ANALYSIS RESULTS
Yang Guo-huan, HOU Xiu-qiong, SUN Xing-li, CHEN Chun-liang
2013, 37(1): 150-156. DOI: 10.7541/2013.150
Abstract PDF
EFFECT OF CAUDAL AMPUTATION ON SWIMMING CAPACITY, ENERGY EXPENDITURE AND BEHAVIOR OF JUVENILE PARABRAMIS PEKINENSIS
YANG Han, CAO Zhen-Dong, FU Shi-Jian
2013, 37(1): 157-163. DOI: 10.7541/2013.157
Abstract PDF
THE N-ACYL-HOMOSERINELACTONASE-XYLANASEGENE AIIAB546 REACHED A HIGHER EXPRESSION LEVEL BY CODON OPITIMIZATION IN PICHIAPASTORIS
ZHANG Yu-Ting, CAO Ya-Nan, XIE Shou-Qi, ZHOU Zhi-Gang
2013, 37(1): 164-167. DOI: 10.7541/2013.164
Abstract PDF
THE HELMINTH FAUNA OF NATIVE FISHER FROM UPSTREAM YILI RIVER
YAO Wei-Jian, LI Wen-Xiang, NIE Pin
2013, 37(1): 168-171. DOI: 10.7541/2013.168
Abstract PDF
EFFECTS OF RATION RESTRICTION AND REFEEDING ON THE GROWTH, FEEDING AND BODY COMPOSITION OF CYPRINUS LONGIPECTORALIS JUVENILES
ZHOU Liang-Xing, HAN Dong, ZHU Xiao-Ming, YANG Yun-Xia, XIE Shou-Qi
2013, 37(1): 172-176. DOI: 10.7541/2013.172
Abstract PDF

Journal Introduction