column
Seasonal change of zooplankton communities and its relationship with aquatic environments in the Yongjiang River, Ningbo
LI Gong-Guo, BAO Wei-Hong, XU Shi-Lin, WANG Yan, TAN Da-Peng, HUANG Ping-Sha
2015, 39(1): 1-12. DOI: 10.7541/2015.1
Abstract PDF
Population differentiation of Cultrichthys erythropterus in Poyang Lake and Dongting Lake
HU Yu-ting, YANG Shao-rong, LI Ming-zheng, CAO Wen-xuan, LIU Huan-zhang
2015, 39(1): 13-23. DOI: 10.7541/2015.2
Abstract PDF
Studies on population dynamics and the underlying impact factors of phytoplankton during the cyanobacteria bloom in Lake Erhai
CHEN Jian-Liang, HU Ming-Ming, ZHOU Huai-Dong, WANG Yu-Chun, WANG Ying-Cai, LI Yan-Hui, LIU Yong-Ding, GAO Ji-Jun, HONG Yu-Ning
2015, 39(1): 24-28. DOI: 10.7541/2015.3
Abstract PDF
Age, growth and reproduction of the Chinese minnow, Phoxinus oxycephalus in the Jiulongfeng Nature Reserve of the Huangshan Mountain
Chu Ling, Ye Juan, Si Chun, Wang Wen-jian, Yan Yun-zhi, Chen Yi-feng
2015, 39(1): 29-37. DOI: 10.7541/2015.4
Abstract PDF
The microflora structure in digestive tract of half-smooth tongue sole (Cynoglossus semilaevis Gnther) cultured in outdoor pond basing on high-through sequencing technique
Zhang Zheng, Li Bin, Wang Yin-geng, Liao Mei-jie, Wang Lan, Rong Xiao-jun
2015, 39(1): 38-45. DOI: 10.7541/2015.5
Abstract PDF
Effects of dietary starch on biochemical indexes of the serum of cobia (Rachycentron canadum)
Liu Ying-Long, Mai Kang-Sen, Xu Wei, Zhang Yan-Jiao, Wang Zhen, Ai Qing-Hui
2015, 39(1): 46-51. DOI: 10.7541/2015.6
Abstract PDF
Effects of different wall materials of the microencapsulated diets on the growth and digestive enzyme activity of Nibea albiflora Larvae
XIE Zhong-Guo, WANG Fu-Rong, LUO Yu-Shuang, YANG Pin-Hong, WANG Wen-Bin, LOU Bao
2015, 39(1): 52-57. DOI: 10.7541/2015.7
Abstract PDF
The effect of starvation on lipid metabolism of darkbarbel catfish, Pelteobagrus vachelli
Qin Chuan-jie, Shao ting, Yang Jie-ping, Gong Quan, Li Li-juan
2015, 39(1): 58-65. DOI: 10.7541/2015.8
Abstract PDF
Effects of 10 salinity to the plasma osmotic pressure, cortisol, glucose and liver glycogen in Colilia nasus stressed during loading and transportation
XU Gang-Chun, DU Fu-Kuan, NIE Zhi-Juan, YIN Wen-Jian, XU Pao, GU Ruo-Bo
2015, 39(1): 66-72. DOI: 10.7541/2015.9
Abstract PDF
Effects of glucose and vitamin C on activities of lipoprotein lipase and hepatic lipase during yolk-sac larva development of Carassius auratus gibelio
JIANG Zuo-yu, YAO Jun-jie, XIONG Hua-long, AN Miao, ZHU Zhong-sheng
2015, 39(1): 73-79. DOI: 10.7541/2015.10
Abstract PDF
Effects of dietary carbohydrate levels on the gene expression and the activity of PEPCK in marine fishes with different food habits
LI Shu-yun, LIU Hong-yu, TAN Bei-ping, DONG Xiao-hui, YANG Qi-hui, CHI Shu-yan, ZHANG Shuang
2015, 39(1): 80-89. DOI: 10.7541/2015.11
Abstract PDF
Feeding grass carp (Ctenopharyngodon idellus) with oxidized fish oil up-regulates the gene expression in the cholesterol and bile acid synthesis pathway in intestinal mucosa
Ye Yuan-Tu, Cai Chun-Fang, Xu Fan, Dong Jiao-Jiao, Zhang Bao-Tong, Xiao Pei-Zhen
2015, 39(1): 90-100. DOI: 10.7541/2015.12
Abstract PDF
The expression analysis of growth-related genes in growth-related tissues in differential growth groups at different developmental stages of Megalobrama amblycephala
YI Shao-kui, GAO Ze-xia, ZHAO Hong-hao, ZHAO Yu-hua, WANG Wei-min
2015, 39(1): 101-109. DOI: 10.7541/2015.13
Abstract PDF
Banding techniques and painting on chromosome of Epinephelus malabaricus
ZHOU Ai-Guo, CHEN Jin-Tao, XIE Shao-Lin, CHEN Yan-Feng, WANG Chao, ZOU Ji-Xing
2015, 39(1): 110-116. DOI: 10.7541/2015.14
Abstract PDF
The characterization of prophenoloxidase and phenoloxidase from red claw crayfish, Cherax quadricarinatus
Gu Wei, Chen Jing, Huang Yan-qing, Jin Ming-jian, Meng Qing-guo, Wang Wen
2015, 39(1): 117-125. DOI: 10.7541/2015.15
Abstract PDF
Studies on morphological characteristics and genetic analysis of the gynogenesis blunt snout bream (Megalobrama amblycephala)
ZHANG Xin-hui, GAO Ze-xia, LUO Wei, WEN Jiu-fu, SONG Wen, WANG Wei-min
2015, 39(1): 126-132. DOI: 10.7541/2015.16
Abstract PDF
Damage of MDA on intestinal epithelial cells in vitro of grass carp (Ctenopharyngodon idella)
YAO Shi-Bin, YE Yuan-Tu, CAI Chun-Fang, ZHANG Bao-Tong, XIAO Pei-Zhen, LIU Han-Chao, HUANG Yu-Wei
2015, 39(1): 133-141. DOI: 10.7541/2015.17
Abstract PDF
Real-time fluorescence loop mediated isothernal amplification for the rapid detection of white spot syndrome virus
LI Hong-Mei, JIANG Xiao, LIU Zhu-Hong, ZHAO Zhe, REN Chun-Hua, HU Chao-Qun, SHI Lei, WANG Guang-Jun
2015, 39(1): 142-148. DOI: 10.7541/2015.18
Abstract PDF
Effect of chelerythrine on the growth and photosynthetic system of Microcystis aeruginosa
Liu Yan-yan, Shao Ji-hai, Liu De-ming, Li Jin-long, Chen Jun-feng
2015, 39(1): 149-154. DOI: 10.7541/2015.19
Abstract PDF
Phylogenetic relationship of genus Kumanoa based on chloroplast Psaa and psba genes
NAN Fang-Ru, FENG Jia, XIE Shu-Lian
2015, 39(1): 155-163. DOI: 10.7541/2015.20
Abstract PDF
The nutrition composition and bait effect of Prochlorococcus marinus
JIANG Xia-Min, MAO Xin-Xin
2015, 39(1): 164-172. DOI: 10.7541/2015.21
Abstract PDF
Toll-like receptors (TLR) and its signaling pathway in teleost
FAN Ze-Jun, ZOU Peng-Fei, YAO Cui-Luan
2015, 39(1): 173-184. DOI: 10.7541/2015.22
Abstract PDF
Community dynamics of spring-summer plankton in Lake Chaohu
LI Jing, CUI Kai, LU Wen-Xuan, CHENG Yun-Sheng, JIANG Yang-Yang
2015, 39(1): 185-192. DOI: 10.7541/2015.23
Abstract PDF
The muscular nutritional components and flesh quality of farmed Pelteobagrus fulvidraco yearlings
MA Ling-Qiao, LI Da-Peng, TIAN Xing, TANG Rong
2015, 39(1): 193-196. DOI: 10.7541/2015.24
Abstract PDF
Pigmentation stages and body proportions of Anguilla japonica glass eels at the Yangtze River estuary
GUO Hong-yi, ZHANG Ya, TANG Wen-qiao, Liu Dong, ZHANG Xu-guang, WU Jia-min
2015, 39(1): 197-202. DOI: 10.7541/2015.25
Abstract PDF
The effect of acclimation temperature on the activity of carbohydrate-metabolizing enzymes in five cyprinids
He Wei, Chen Bo-Jian, Cao Zhen-Dong, Fu Shi-Jian
2015, 39(1): 203-208. DOI: 10.7541/2015.26
Abstract PDF
Comparisons of muscle fat content, fatty acids compositions and transcriptional levels of CcApo-C-Is between jian carp and red purse carp
ZHU Shuang-ning, ZHU Chen-xian, YU Ju-Hua, LI Hong-xia, Tang Yong-kai, Li Jian-lin, Yu Fan, Liu Jun-xun
2015, 39(1): 209-216. DOI: 10.7541/2015.27
Abstract PDF
Tissue distribution and pharmacokinetics of diethylstilbestrol and its metabolite dienestrol in Cyprinus carpio
Xu Ying-jiang, Ren Chuan-bo, Sun Yan, Xue Jing-lin, Tian Xiu-hui, Liu Hui-hui, Gong Xiang-hong
2015, 39(1): 217-221. DOI: 10.7541/2015.28
Abstract PDF
Studies on genomic structure and promoter activity of Myd88 gene in grass carp, Ctenopharyngodon idella
CHEN Xiao-Hui, WU Kai-Kai, YANG Chun-Rong, FU Xiao-Zhe, WU Shu-Qin, SU Jian-Guo
2015, 39(1): 222-228. DOI: 10.7541/2015.29
Abstract PDF
Molecular identification of tyrosine kinase 2 (TYK2) gene from common carp Cyprinus carpio and its expression pattern
WU Ping, GAO Qian, LIU De-Li, FU You, YUAN Yong-Ze, WEN Chun-Gen
2015, 39(1): 229-233. DOI: 10.7541/2015.30
Abstract PDF
Isolation, identification and pathogenicity of Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes from Atlantic salmon (Salmo salar)
LI Shao-wu, WANG Di, LIAN Hao-miao, LU Tong-yan, LIU Hong-bai, YIN Jia-sheng
2015, 39(1): 234-240. DOI: 10.7541/2015.31
Abstract PDF

Journal Introduction