column
THE SEASONAL VARIATIONS AND SPATIAL DISTRIBUTION OF THE PRIMARY PRODUCTIVITIES OF PHYTOPLANKTON IN THE THREE GORGES RESERVOIR
XIONG Qian, HUANG Li-Cheng, YE Shao-Wen, LI Lin, SONG Li-Rong, WU Yue
2015, 39(5): 853-860. DOI: 10.7541/2015.113
Abstract PDF
THE ANALYSIS OF HEAVY METALS IN THE MUSCLES AND THE LIVERS OF COREIUS HETERODON AND COREIVS GUICHENOTI AFTER THE IMPOUNDMENT IN THE THREE GORGES RESERVOIR
XIA Yu-Guo, ZHANG Li, CHEN Si-Bao, PERERA H. A. C. C., LI Zhong-Jie, ZHANG Tang-Lin, YE Shao-Wen, YUAN Jing, LIU Jia-Shou
2015, 39(5): 861-868. DOI: 10.7541/2015.114
Abstract PDF
THE MICROSATELLITE ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY OF FIVE SILVER CARP POPULATIONS IN THE THREE GORGES RESERVOIR OF THE YANGTZE RIVER
PANG Mei-Xia, YU Xiao-Mu, TONG Jin-Gou
2015, 39(5): 869-876. DOI: 10.7541/2015.115
Abstract PDF
THE SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF PHYTOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE IN THE HEAD REGION OF THE THREE GORGES RESERVOIR
WANG Jing-Ya, WANG Zhi-Cong, LI Chong, YE Shao-Wen, LIAN Yu-Xi, LIU Jia-Shou, ZHANG Tang-Lin, LI Zhong-Jie
2015, 39(5): 877-884. DOI: 10.7541/2015.116
Abstract PDF
ANALYSIS OF HEAVY METALS IN THE SURFACE WATER FROM THE THREE GORGES RESERVOIR AND ITS TOXIC EFFECTS ON THE EMBRYONIC DEVELOPMENT OF THE ZEBRAFISH
GUO Yong-Yong, HUA Jiang-Huan, YANG Li-Hua, ZHOU Bing-Sheng
2015, 39(5): 885-892. DOI: 10.7541/2015.117
Abstract PDF
THE ANALYSIS OF THE TROPHIC LEVELS OF THE MAJOR FISH SPECIES IN THE DANING RIVER USING STABLE ISOTOPE TECHNOLOGY
DENG Hua-Tang, BA Jia-Wen, DUAN Xin-Bin, ZHU Feng-Yue, LIU Shao-Ping, SONG Ming-Jiang, CHEN Da-Qing
2015, 39(5): 893-901. DOI: 10.7541/2015.118
Abstract PDF
THE STUDY OF THE COMMUNITY STRUCTURE OF THE PHYTOPLANKTON AND THE ASSESSMENT OF THE WATER QUALITY IN THE GANJING RIVER OF THE THREE GORGE RESERVOIR
HE Rong, JIANG Li, ZHENG Shu-Ming, ZOU Shen-Juan, ZHOU Yan-Ling, DING Shan
2015, 39(5): 902-909. DOI: 10.7541/2015.119
Abstract PDF
THE DISTRIBUTION OF NUTRIENTS IN THE THREE GORGES RESERVOIR AND THE EFFECTS ON THE GROWTH OF ALGAE
WANG Si-Yang, ZHOU Zi-Jun, WANG Zhi-Cong, LI Hui, CAO Xiu-Yun, SONG Chun-Lei, ZHOU Yi-Yong
2015, 39(5): 910-919. DOI: 10.7541/2015.120
Abstract PDF
HYDROACOUSTIC ASSESSMENT OF SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF FISH RESOURCES IN THE XIANGXI RIVER
LIAN Yu-Xi, HUANG Geng, GODLEWSKA Małgorzata, LI Chong, ZHAO Xiu-Jiang, YE Shao-wen, LI Zhong-Jie
2015, 39(5): 920-929. DOI: 10.7541/2015.121
Abstract PDF
THE COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE BENEFITS ON THE ECOLOGICAL FISHERY IN THE TYPICAL BAYS OF THE THREE GORGES RESERVOIRAN EXAMPLE OF THE GANJING RIVER WATER RANCH IN ZHONGXIAN COUNTY OF CHONGQING
HE Wen-Ping, LIANG Lei, HE Rong, JIANG Li, ZHENG Shu-Ming, YE Shao-Wen
2015, 39(5): 930-939. DOI: 10.7541/2015.122
Abstract PDF
THE PREDATOR EFFECTS OF SLIVER CARP ON DIFFERENT ALGAL SPECIES INSIDE AQUARIUM
WANG Xi, WANG Bin-Liang, XIA Chun-Xiang, BI Yong-Hong, CHEN Lei, HU Zheng-Yu
2015, 39(5): 940-947. DOI: 10.7541/2015.123
Abstract PDF
THE ASSESSMENT OF THE FISHERY POTENTIAL BASED ON THE PRIMARY PRODUCTIVITY IN THE XIANGXI BAY OF THE THREE GORGES RESERVOIR
ZHANG Qi, CHEN Lei, PAN Ting-Ting, YUAN Yi-Jun, GAO Yong, BI Yong-Hong, HU Zheng-Yu
2015, 39(5): 948-953. DOI: 10.7541/2015.124
Abstract PDF
THE STATUS OF THE EARLY STAGE FISH RESOURCES IN THE FENGDU SECTION OF THE THREE GORGES RESERVOIR
WANG Hong-Li, LI Ming-Zheng, GAO Xin, LIU Huan-Zhang, CAO Wen-Xuan1, 2?
2015, 39(5): 954-964. DOI: 10.7541/2015.125
Abstract PDF
THE COMMUNITY STRUCTURE OF ZOOBENTHOS IN THE THREE GORGES RESERVIOR: A COMPARISON BEFORE AND AFTER THE IMPOUNDMENT
WANG Bao-Qiang, LIU Xue-Qin, PENG Zeng-Hui, YANG Zhen-Dong
2015, 39(5): 965-972. DOI: 10.7541/2015.126
Abstract PDF
THE CURRENT SITUATION OF FISHERY RESOURCES IN THE XIANGXI RIVER OF THE THREE GORGES RESERVOIR AND ADVICES ON THE MANAGEMENT
ZHAO Sha-Sha, YE Shao-Wen, XIE Song-Guang, CHENG Fei
2015, 39(5): 973-982. DOI: 10.7541/2015.127
Abstract PDF
STUDIES ON THE OTOLITH MICROSTRUCTURE, THE DAILY AGE AND THE GROWTH OF CULTER ALBURNUS JUVENILES AT EARLY DEVELOPMENTAL STAGES IN THE MUDONG SECTION OF THE THREE GORGES RESERVOIR
ZHU Qi-Guang, WANG Jian, YANG Shao-Rong, GAO Xin, CAO Wen-Xuan
2015, 39(5): 983-988. DOI: 10.7541/2015.128
Abstract PDF
THE GROWTH AND THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF EXOPALAEMON MODESTUS (HELLER, 1862) (CRUSTACEA, DECAPODA, PALAEMONIDAE) IN THE THREE GORGES RESERVOIR OF CHINA
CHEN Si-Bao, LIAO Chuan-Song, ZHAO Xiu-Jiang, YE Shao-Wen, LI Zhong-Jie, ZHANG Tang-Lin, LIU Jia-Shou
2015, 39(5): 989-996. DOI: 10.7541/2015.129
Abstract PDF
THE FEEDING BEHAVIOR OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODEN IDELLVS) ON DIFFERENT TYPES OF SUBMERGED PLANTS
SUN Jian, HE Feng, ZHANG Yi, LIU Bi-Yun, ZHOU Qiao-Hong, WU Zhen-Bin
2015, 39(5): 997-1002. DOI: 10.7541/2015.130
Abstract PDF
DETECTION OF EST-SSRS MARKERS AND GENETIC STRUCTURE OF DIFFERENT POPULATIONS OF GRASS CARP IN YANGTZE RIVER SYSTEM
ZHENG Guo-Dong, CHEN Jie, JIANG Xia-Yun, ZOU Shu-Ming
2015, 39(5): 1003-1011. DOI: 10.7541/2015.131
Abstract PDF
THE EFFECTS OF AEROBIC EXERCISE ON GUT EVACUATION OF JUVENILE QINGBO (SPINIBARBUS SINENSIS) AND THE ASSOCIATED MATHEMATICAL MODELS
LI Xiu-Ming, YUAN Jian-Ming, ZENG Ling-Qing, FU Shi-Jian, ZHANG Yao-Guang
2015, 39(5): 1012-1018. DOI: 10.7541/2015.132
Abstract PDF
PCR-DGGE FINGERPRINTING AND DIVERSITY ANALYSIS OF THE PREDOMINANT BACTERIAL COMMUNITY IN COILIA NASUS
NIE Zhi-Juan, XU Gang-Chun, DU Fu-Kuan, SHENG Fen-Hua, HUANG Min-Kang, GU Ruo-Bo
2015, 39(5): 1019-1026. DOI: 10.7541/2015.133
Abstract PDF
ANALYSIS OF THE COMMUNITY BASED FISHERIES IN THE THREE GORGES RESERVOIR
CHEN Lei, ZHU Kong-Xian, HU Zheng-Yu, LI Zhong-Jie, LIU Jia-Shou, GAO Yong, YE Shao-Wen, BI Yong-Hong
2015, 39(5): 1027-1034. DOI: 10.7541/2015.134
Abstract PDF
ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT STRATEGIES AND KEY TECHNIQUES OF ECOLOGICAL FISHERIES IN THE THREE GORGES RESERVOIR, CHINA
YE Shao-Wen, YANG Hong-Bin, CHEN Yong-Bo, LIU Jia-Shou, HU Zheng-Yu, BI Yong-hong, LI Zhong-Jie
2015, 39(5): 1035-1040. DOI: 10.7541/2015.135
Abstract PDF
DIURNAL VARIATION OF FISH RESOURCE ESTIMATED BY HYDROACOUSTICAL METHOD OF XIANGXI RIVER IN THE THREE GORGES RESERVOIR
LIAN Yu-Xi, YE Shao-Wen, HUANG Geng, GODLEWSKA Małgorzata, WANG Jing-Ya, LIU Jia-Shou, LI Zhong-Jie
2015, 39(5): 1041-1045. DOI: 10.7541/2015.136
Abstract PDF
SEASONAL DYNAMICS OF MACROINVERTEBRATES COMMUNITY STRUCTURE IN DANING RIVER AFTER A 175M DEPTH OF IMPOUNDMENT IN THE THREE GORGES RESERVOIR
SONG Ming-Jiang, DENG Hua-Tang, ZHU Feng-Yue, LIU Shao-Ping, DUAN Xin-Bin, CHEN Da-Qing
2015, 39(5): 1046-1053. DOI: 10.7541/2015.137
Abstract PDF
PRELIMINARY ANALYSIS ON THE MTDNA COⅠ GENETIC DIVERSITY OF CULTER SPP. (CYPRINIDAE) IN THE THREE GORGES RESERVOIR
WANG Dan, CHENG Qing-Wu, YANG Zhen-Yu, LIAN Yu-Xi, YE Shao-Wen, LIU Jia-Shou, LI Zhong-Jie, LUO Xiang-Zhong, ZHOU Gui-Wei
2015, 39(5): 1054-1058. DOI: 10.7541/2015.138
Abstract PDF
MORPHOLOGICAL DIFFERENCES AND DISCRIMINANT ANALYSIS BETWEEN CHANGFEGN AND YANGTZE RIVER SILVER CARP
LIANG Hong-Wei, LI Zhong, LUO Xiang-Zhong, PAN Guang-Bi, ZOU Gui-Wei
2015, 39(5): 1059-1064. DOI: 10.7541/2015.139
Abstract PDF
THE INFLUENCE OF BUBBLE CURTAIN AND STROBE LIGHT TO APPROACH-AVOIDANCE BEHAVIOR OF SPINIBARBUS HOLLANDI OSHIMA IN DIFFERENT FLOW VELOVITY
LUO Jia, BAI Yan-Qin, Lin Chen-Yu, WANG Tao, LIU Guo-Yong, LIU De-Fu, SHI Xiao-Tao
2015, 39(5): 1065-1068. DOI: 10.7541/2015.140
Abstract PDF

Journal Introduction