column
THE EFFECTS OF DIETARY FOLIC ACID AND VITAMIN B12 ON THE GROWTH PERFORMANCE, NON-SPECIFIC IMMUNITY AND THE DISEASE RESISTANCE OF JUVENILE CHINESE MITTEN CRAB ERIOCHEIR SINENSIS
WEI Jian-Jun, ZHANG Fan, TIAN Wen-Jing, LI Er-Chao, WU Qiang-Qiang, CHEN Li-Qiao
2015, 39(6): 1069-1075. DOI: 10.7541/2015.141
Abstract PDF
THE EFFECTS OF JADE SCREEN POWER ON THE NON-SPECIFIC IMMUNE RESPONSE AND THE EXPRESSION OF THE RELATED GENES IN FISH
ZHANG Qian-Qian, Liu Tian-Qiang, Li Tong-Tong, Xu Jing, Long Meng, Wang Xie-Hao, Gong Xiao-Ning, Li Ai-Hua
2015, 39(6): 1076-1084. DOI: 10.7541/2015.142
Abstract PDF
EFFECTS OF GINSENG STEM AND LEAF EXTRACTS ON THE GROWTH, IMMUNITY AND THE RESISTANCE TO DISEASES IN SEA CUCUMBERS(APOSTICHOPUS JAPONICAS)
GUO Jun, YU Jun, CHEN Yong-Liang, YANG Xian-Le, HU Kun, CAO Hai-Peng
2015, 39(6): 1085-1092. DOI: 10.7541/2015.143
Abstract PDF
EFFECTS OF CuSO4 AND ZnSO4 ON N-ACETYL--D-GLUCOSAMINIDASE FROM OREOCHROMIS NILOTICUS
ZHANG Wei-Ni, XIE Lu-Na, HUANG Xiao-Hong
2015, 39(6): 1093-1099. DOI: 10.7541/2015.144
Abstract PDF
THE GENETIC DIVERSITY OF SETIPINNA TENUIFILIS IN TAIWAN STRAIT AND THE ADJACENT WATERS
ZHANG Li-Yan, ZHANG Yue-Ping, ZHOU Zhi-Dong, LI Yuan, LIN Long-Shan, SONG Pu-Qing
2015, 39(6): 1100-1106. DOI: 10.7541/2015.145
Abstract PDF
THE ANALYSIS OF GENETIC VARIATION BASED ON MTDNA CONTROL REGION SEQUENCES OF CHANNA GACHUS IN THE LANCANG RIVER IN YUNNAN PROVINCE AND THE MAIN RIVERS IN HAINAN PROVINCE OF CHINA
XUE Dan, ZHANG Qun, GAO Xing-Chen, GONG Ya-Yun, CAO Yan
2015, 39(6): 1107-1116. DOI: 10.7541/2015.146
Abstract PDF
THE EXPRESSION OF THREE GONADOTROPIN SUBUNITS IN RESPONSE TO 17-ETHYNYLESTRADIOL IN MALE PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
TAN Hao, LI Ying-Wen, RAO Jan-Jun, LIU Zhi-Hao
2015, 39(6): 1117-1125. DOI: 10.7541/2015.147
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING, TISSUE-SPECIFIC EXPRESSION AND RELEVANCE TO DIETARY COPPER AND ZINC OF GENE METALLOTHIONEIN IN MACROBRACHIUM NIPPONENSE
KONG You-Qin, CHEN Li-Qiao, DING Zhi-Li, LI Er-Chao, YE Jin-Yun, DU Zhen-Yu
2015, 39(6): 1126-1133. DOI: 10.7541/2015.148
Abstract PDF
THE PARENTAGE ASSIGNMENT OF MAUREMYS MUTICA USING MULTIPLEX PCR OF MICROSATELLITES
WEN Ping, ZHAO Jian, LI Wei, HONG Xiao-You, ZHU Xin-Ping
2015, 39(6): 1134-1141. DOI: 10.7541/2015.149
Abstract PDF
THE CHARACTERISTICS AND IMMUNE EFFICACY OF AN ORAL MICROSPHERES VACCINE OF YERSINIA RUCKERI
YANG Lei, WANG Kai-Yu, ZHOU Yan, WANG Er-Long, WANG Jun, CHEN De-Fang, GENG Yi, LAI Wei-Min
2015, 39(6): 1142-1149. DOI: 10.7541/2015.150
Abstract PDF
THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF THE PLASMA MEMBRANE IN COLD ACCLIMATION OF TWO FISH SPECIES:THE TILAPIA(OREOCHROMIS NILOTICUS) AND THE PARADISE FISH(MACROPODUS OPERCULARIS)
DUAN Zhi-Gang, WU Jin-Ying, GE Yan-Yan, ZHAN Xu-Liang, LI Wen-Sheng
2015, 39(6): 1150-1159. DOI: 10.7541/2015.151
Abstract PDF
THE EFFECTS OF ACUTE COPPER STRESS ON TCA CYCLE AND FREE RADICAL METABOLISM IN THE LIVER OF HOPLOBATRACHUS CHINENSIS
LI Bin, HUANG Yan, SHAO Chen, WANG Yu
2015, 39(6): 1160-1168. DOI: 10.7541/2015.152
Abstract PDF
CLASSIFICATION AND CHARACTERIZATION OF HEMOCYTES BETWEEN TACHPLEUS TRIDENTATUS AND CARCINOSCORPIUS ROTUNDICAUDA
WU Fang-Li, HUANG Xi-Zhi, LI Qiong-Zhen, HU Meng-Hong, LU Wei-Qun, WANG You-Ji
2015, 39(6): 1169-1176. DOI: 10.7541/2015.153
Abstract PDF
THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON EGG LAYING, EGG HATCHING AND LARVAL DEVELOPMENT OF DACTYLOGYRUS VASTATOR
ZHANG Xiao-Ping, SHANG Bao-Di, WANG Gui-Tang, LI Wen-Xiang, YANG Xing, LI Zheng-You
2015, 39(6): 1177-1183. DOI: 10.7541/2015.154
Abstract PDF
THE DIVERSITY, NICHE BREADTH, AND NICHE OVERLAP OF AQUATIC PLANTS IN THE OUJIANG RIVER
WANG Jin-Wang, ZOU Ying-Ying, YU Dan
2015, 39(6): 1184-1197. DOI: 10.7541/2015.155
Abstract PDF
IMPACTS OF SUBMERGED MACROPHYTES REHABILITATION ON THE METHANOGENIC COMMUNITY IN THE SEDIMENT OF FRESHWATER LAKES
XU Si, ZHANG Dan, WANG Yan-Yun, ZHOU Qiao-Hong, WANG Ya-Fen, LIU Bi-Yun, HE Feng, WU Zhen-Bin
2015, 39(6): 1198-1206. DOI: 10.7541/2015.156
Abstract PDF
THE MICROALGAE AND THEIR COMMUNITY STRUCTURE IN XINJIANG AREA
WU Lei, XU Liang-Liang, HU Chun-Xiang
2015, 39(6): 1207-1216. DOI: 10.7541/2015.157
Abstract PDF
THE EFFECT OF THE TEMPERATURE AND THE N/P CONCENTRATION ON THE GROWTH AND COMPETITION OF MERISMOPEDIA AND SCENEDESMUS
LI Xiao-Li, TAO Ling, MAO Meng-Zhe, GOU Qing, LI Gu
2015, 39(6): 1217-1223. DOI: 10.7541/2015.158
Abstract PDF
THE FUNCTIONAL STUDIES OF MUSCLE-SPECIFIC MICRORNAS
SHI Jun, CHU Wu-Ying, ZHANG Jian-She
2015, 39(6): 1224-1230. DOI: 10.7541/2015.159
Abstract PDF
PARENTAGE ANALYSIS OF F2 SELECTIVE GENERATION IN MANDARIN FISH USING MICROSATELLITES
YANG Kai, CHENG Wei-Wei, GAO Yin-Ai, WANG Qing-Yun, LUO Feng, XIA Ru-Long, ZHU Si-Hua, CHENG Ying-Hong, DENG Guo-Qiao
2015, 39(6): 1231-1235. DOI: 10.7541/2015.160
Abstract PDF
GROWTH AND FLUCTUATIONS OF DIGESTIVE ENZYMES ACTIVITIES IN PARAMISGURNUS DABRYANUS DURING LARVAL AND JUVENILE STAGES
LIU Ya-Qiu, GUO Zhong-Di, HU Yu, GAO Sheng-Tao, WANG Zhi-Jian
2015, 39(6): 1236-1240. DOI: 10.7541/2015.161
Abstract PDF
SPERM CRYOPRESERVATION AND ENZYME ACTIVITY DETECTION IN LATEOLABRAX MACULATUS
SHI Ying-Xue, CHENG Shun, ZHU Jun-Quan, WU Xiong-Fei
2015, 39(6): 1241-1247. DOI: 10.7541/2015.162
Abstract PDF
TOXICITY EVALUATION OF IVERMECTIN TO BRACHYMYSTAX LENOK
WANG Di, HAN Bing, LI Shao-Wu, LU Tong-Yan
2015, 39(6): 1248-1254. DOI: 10.7541/2015.163
Abstract PDF
ON MORPHOLOGY AND MORPHOGENESIS OF A SOIL HYPOTRICHOUS CILIATE, DEVIATA BACILLIFORMIS(GELEI, 1954) EIGNER, 1995(PROTOZOA, CILIOPHORA)
LI Feng-Chao, LI Yan-Bo, LÜ Zhao, MEI Yu-Ming, GAO Su-Wei, SHAO Chen
2015, 39(6): 1255-1260. DOI: 10.7541/2015.164
Abstract PDF
CLONING AND CHARACTERIZATION OF ALT GENE IN TWO SPECIES OF CILIATES(EUPLOTES VANNUS AND PSEUDOKERONOPSIS RUBRA)
LIU Shu-Xing, HONG Ya-Zhen, LIN Xiao-Feng, LI Ji-Qiu
2015, 39(6): 1261-1265. DOI: 10.7541/2015.165
Abstract PDF
CHARACTERISTICS OF RIPARIAN HERBACEOUS VEGETATION AND THE RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL FACTORS IN THE WEST LIAOHE RIVER, CHINA
KONG Wei-Jing, XIA Hui-Juan, ZHANG Yuan, HOU Li-Ping, SUN Li-Hui, ZHANG Nan
2015, 39(6): 1266-1274. DOI: 10.7541/2015.166
Abstract PDF

Journal Introduction