column
MOLECULAR CHARACTERIZATION AND TISSUE DISTRIBUTION OF SODIUM-DEPENDENT PHOSPHATE COTRANSPORTER GENE (SLC34A2) IN GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLA
CHEN Pei, HUANG Yan-Qing, XIE Cong-Xin, WANG Chun-Fang
2016, 40(5): 879-885. DOI: 10.7541/2016.113
Abstract PDF
THREE SNPS POLYMORPHISM OF GROWTH HORMONE-RELEASING HORMONE GENE (GHRH) AND ASSOCIATION ANALYSIS WITH GROWTH TRAITS IN CHANNEL CATFISH
ZHANG Shi-Yong, ZHONG Li-Qiang, QIN Qin, WANG Ming-Hua, PAN Jian-Lin, CHEN Xiao-Hui, BIAN Wen-Ji
2016, 40(5): 886-893. DOI: 10.7541/2016.114
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF TOLL-LIKE RECEPTOR 3 GENE IN BARBEL CHUB SQUALIOBARBUS CURRICULUS
XIAO Tiao-Yi, LI Wei, WANG Rong-Hua, LIU Qiao-Lin, PENG Hui-Zhen, SU Jian-Ming
2016, 40(5): 894-901. DOI: 10.7541/2016.115
Abstract PDF
NA+/H+-EXCHANGER IN SWIMMING CRAB (PORTUNUS TRITUBERCULATUS): CLONING, CHARACTERIZATION AND MRNA EXPRESSION UNDER SALINITY STRESS
MA Jin-Wu, LÜ Jian-Jian, LIU Ping, GAO Bao-Quan, LI Jian
2016, 40(5): 902-907. DOI: 10.7541/2016.116
Abstract PDF
ARGININE KINASE GENE OF MACROBRACHIUM ROSENBERGII LARVAE CDNA CLONING AND ITS CHARACTERISTIC EXPRESSION RESEARCH AFTER DICISTRO VIRUS INFECTION
TIAN Rong, XU Ting, PAN Xiao-Yi, SHEN Jin-Yu
2016, 40(5): 908-913. DOI: 10.7541/2016.117
Abstract PDF
CLONING AND EXPRESSION OF METALLOTHIONEIN GENE IN MERETRIX LAMARCKII
JIANG Guo-Ping, CHENG Xue-Yan, TENG Shuang-Shuang, CHAI Xue-Liang, LIN Xing-Guan, LIU Guang-Xu, XIAO Guo-Qiang
2016, 40(5): 914-920. DOI: 10.7541/2016.05.118
Abstract PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF SHORT TYPE PEPTIDOGLYCAN RECOGNITION PROTEIN S3 GENE FROM HYRIOPSIS CUMINGII
LI Hai-Jun, ZHANG Jian-Qiang, WU Sheng-Nan, WEI Li-Li, LIU Yi
2016, 40(5): 921-927. DOI: 10.7541/2016.119
Abstract PDF
ETIOLOGY INVESTIGATION AND HISTOPATHOLOGICAL STUDY ON REDGILL OF SILVER PRUSSIAN CARP (CARASSIUS AURATUS GIBELIO) IN YANCHENG CITY
LIU Tao, WANG Kai-Yu, CHEN Jun-Jie, LIU Tian-Qiang, LI Mao, KANG Yue-Hua, DUAN Jing, HE Yang
2016, 40(5): 928-934. DOI: 10.7541/2016.120
Abstract PDF
MORPHOLOGY AND MORPHOGENESIS OF ICHTHYOPHTHIRIUS MULTIFILIIS AND PATHOLOGICAL STUDY OF GILLS OF CULTER ALBURNUS
WANG Zhe, LIU Chun-Lei, GU Ze-Mao, ZHAI Yan-Huan
2016, 40(5): 935-941. DOI: 10.7541/2016.121
Abstract PDF
CYTOLOGICAL STUDIES ON STRUCTURE OF SPERMS AND EGGS OF MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS AND THE FERTILIZATION PROCESS
HU Yu, GAO Sheng-Tao, LIU Ya-Qiu, YU Shi-Xiang, WANG Zhi-Jian
2016, 40(5): 942-950. DOI: 10.7541/2016.122
Abstract PDF
PYRAMIDING OF GROWTH-RELATED MARKERS IN FIVE BREEDING GENERATIONS OF SINIPERCA CHUATSI BASILEWSKY
SONG Yi, LIANG Xu-Fang, TIAN Chang-Xu, LÜ Li-Yuan, ZHAO Cheng
2016, 40(5): 951-957. DOI: 10.7541/2016.123
Abstract PDF
NON-NATIVE FISHES: DISTRIBUTION AND ASSEMBLAGE STRUCTURE IN THE LHASA RIVER BASIN, TIBET, CHINA
FAN Li-Qing, LIU Hai-Ping, LIN Jin, PU Qiong
2016, 40(5): 958-967. DOI: 10.7541/2016.124
Abstract PDF
VARIATION OF FISH COMMUNITY STRUCTURE AND WATER SYSTEM CONDITIONS FROM 2010 TO 2014 IN HUN RIVER OF LIAONING PROVINCE, NORTHEAST PART OF CHINA
LIU Wei, ZHANG Yuan, GAO Xin, JIA Xiao-Bo, MA Shu-Qin, LIU Si-Si
2016, 40(5): 968-977. DOI: 10.7541/2016.125
Abstract PDF
DIET OF SINIBOTIA SUPERCILIARIS BY STABLE ISOTOPE SIGNATURE FROM THE UPPER REACHES OF THE YANGTZE RIVER
LI Bin, TAO Min, XU Dan-Dan, NI Lu-Yun, WANG Yong-Ming, WANG Fang, XIE Bi-Wen
2016, 40(5): 978-984. DOI: 10.7541/2016.126
Abstract PDF
THE ANALYSIS OF FISH SWIMMING DYNAMICS BASED ON THE MATLAB
KE Sen-Fan, GAO Zhu, LIU Guo-Yong, WANG Ji-Bao, LIU De-Fu, SHI Xiao-Tao, ZHU Hai-Feng, LIN Chen-Yu
2016, 40(5): 985-991. DOI: 10.7541/2016.127
Abstract PDF
MOLECULAR IDENTIFICATION OF DIPLOSTOMUM PARACAUDUM ON ESOX LUCIUS IN IRTYSH RIVER
Parengul·Rahat, JIAO Li, YUE Cheng
2016, 40(5): 992-996. DOI: 10.7541/2016.128
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDY ON THE ROLES OF ZEBRAFISH ABCC2 IN THE DETOXIFICATION OF MICROCYSTIN-LR
LU Xing, ZHONG Shan, HE Li
2016, 40(5): 997-1002. DOI: 10.7541/2016.129
Abstract PDF
REGULATION OF SEDIMENT AND HYDROLOGICAL PROCESS ON ECOLOGICAL HEALTH OF THE YELLOW RIVER
WANG Hai-Jun, WANG Hong-Zhu, ZHAO Wei-Hua, SHEN Ya-Qiang, RU Hui-Jun, LIANG Xiao-Min
2016, 40(5): 1003-1011. DOI: 10.7541/2016.130
Abstract PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND EVALUATION OF HYDROCARBON PRODUCING PERFORMANCE OF ONE BOTRYOCOCCUS STRAIN
CHEN Chuan-Hong, WU Hong, YIN Shun-Ji, MA Jian-Yuan, LI Qing
2016, 40(5): 1012-1019. DOI: 10.7541/2016.131
Abstract PDF
THE CRYOPROTECTIVE EFFECT OF FLORIDOSIDE ON MICROALGAE
LI Jiu-Ling, ZHOU Cheng-Xu, JIANG Ying, YAN Xiao-Jun, CHEN Hai-Min
2016, 40(5): 1020-1024. DOI: 10.7541/2016.132
Abstract PDF
CONTENTS OF C, N AND TOTAL PHENOLS IN LEAVES OF AQUATIC MACROPHYTES IN LAKE ERHAI, CHINA
YUAN Chang-Bo, CAO Te, ZHOU Cun-Yu, NI Le-Yi, ZHANG Xiao-Lin
2016, 40(5): 1025-1032. DOI: 10.7541/2016.133
Abstract PDF
STUDY ON REMOVAL RATE OF NH4+-N AND PO43--P BY IMMOBILIZED NANNOCHLOROPSIS OCULATA
LIANG Jing-Jing, JIANG Xia-Min, JIANG Mao-Wang, ZHANG Ze-Ling, HAN Qing-Xi
2016, 40(5): 1033-1040. DOI: 10.7541/2016.134
Abstract PDF
EFFECTS OF CULTURE METHOD ON CELL PROLIFERATION AND CELL ACTIVITY OF HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS GROWING UNDER RED LIGHT
LUO Jie, WANG Jian-Yuan, ZHOU Cheng-Xu, YAN Xiao-Jun, XU Ji-Lin, LUO Qi-Jun, MA Bin, WU Xiao-Kai
2016, 40(5): 1041-1050. DOI: 10.7541/2016.135
Abstract PDF
TWO NEW RECORDS OF GENERA, WITH REDESCRIPTION OF ACCACOELIUM CONTORTUM(RULDOLPHI, 1819) AND ACCACLADOCOELIUM PETASIPORUM(ODHNER, 1928) (DIGENEA: ACCACOELIIDAE)
ZHANG Shuai, LIU Sheng-Fa, YANG Ting-Bao
2016, 40(5): 1051-1055. DOI: 10.7541/2016.136
Abstract PDF
PROGRESS ON PROTEIN POST-TRANSLATIONAL MODIFICATION IN CYANOBACTERIA
YANG Ming-Kun, LIN Xiao-Huang, MA Yan-Yan, WANG Yan, GE Feng
2016, 40(5): 1056-1067. DOI: 10.7541/2016.137
Abstract PDF
RESEARCH PROGRESS OF DMRT GENES IN HYDROBIONTES
LI Fa-Jun, FU Chun-Peng, LUO Yong-Ju
2016, 40(5): 1068-1077. DOI: 10.7541/2016.138
Abstract PDF
COCCOSPHERE RELIEVES THE STRESS OF ULTRAVIOLET RADIATION ON PHOTOSYNTHESIS IN THE COCCOLITHOPHORID EMILIANIA HUXLEYI
RUAN Zuo-Xi, ZOU Ding-Hui, XU Zheng-Ping, DENG Yu, WANG Ting-Ye, HUANG Feng-Ying, LUO Li-Na
2016, 40(5): 1078-1082. DOI: 10.7541/2016.139
Abstract PDF
NEW RECORD OF PLATIONUS POLYACANTHUS WITH REMARKS ON THE GENUS PLATIONUS
LU Jia-Wei, WU Bo, LUO Yong-Ting
2016, 40(5): 1083-1086. DOI: 10.7541/2016.140
Abstract PDF
NEWLY RECORDED DIATOM SPECIES FROM XINGKAI LAKE WETLAND, CHINA
ZHAO Ting-Ting, LIU Yan, GE Lei, FAN Ya-Wen
2016, 40(5): 1087-1094. DOI: 10.7541/2016.141
Abstract PDF

Journal Introduction