column
IDENTIFICATION, SUBCELLULAR LOCALIZATION AND EXPRESSION CHARACTERIZATION OF ZEBRAFISH IRF11
XIONG Ya-Wei, ZHANG Yi-Bing, GUI Jian-Fang
2017, 41(1): 1-8. DOI: 10.7541/2017.1
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSING ANALYSIS OF CADM2B IN ADULT TISSUES OF GRASS CARP, CTENOPHARYNGODON IDELLUS
LIANG Jian-Jia, ZHANG Qiong-Yu, LI Heng, ZHENG Jian-Bo, LUO Chen
2017, 41(1): 9-17. DOI: 10.7541/2017.2
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION CHARACTERIZATION OF HEAT SHOCK PROTEIN 70 FROM GOBIOCYPRIS RARUS
HUANG Shu-Ting, LIU Qiu-Ping, DENG Chuan, HE Ye, XIONG Li, NIU Chun-Qing, CHEN Yun, LIU Yan
2017, 41(1): 18-25. DOI: 10.7541/2017.3
Abstract FullText HTML PDF
CLONE AND EXPRESSION OF ER GENES IN XINGGUO RED CARP AND THEIR EXPRESSION IN LIVER UPON EE2 EXPOSURE IN JUVENILES
SONG Ming-Yue, SHAN Xi-Shuang, CHEN Xi-Hua, YUE Hua-Mei, YE Huan, YANG Xiao-Ge, LI Chuang-Ju
2017, 41(1): 26-32. DOI: 10.7541/2017.4
Abstract FullText HTML PDF
CLONING, SEQUENCE ANALYSIS AND TISSUES EXPRESSION OF COILIA NASUS OLFACTORY RECEPTOR GENE MOR-51I2
WANG Xiao-Mei, ZHU Guo-Li, TANG Wen-Qiao
2017, 41(1): 33-42. DOI: 10.7541/2017.5
Abstract FullText HTML PDF
STUDIES ON THE PROTECTIVE ROLE OF ZEBRAFISH HO1 IN RESPONSE TO HYPOXIA
LI Yan-Li, XU Gong-Yu, XIAO Jin-Wen, LI Zhi, ZHAO Hao-Bin, ZHOU Qin-Chun, GUI Jian-Fang, ZHONG Xue-Ping
2017, 41(1): 43-49. DOI: 10.7541/2017.6
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF HEAT SHOCK PROTEIN 70 GENE FROM HYRIOPSIS CUMINGII
WU Sheng-Nan, WEI Li-Li, LI Hai-Jun, FU Jian-Ping, LIU Yi
2017, 41(1): 50-55. DOI: 10.7541/2017.7
Abstract FullText HTML PDF
INFLUENCE OF FATTY ACIDS ON LIPID ACCUMULATION AND APOPTOSIS STATUS OF GRASS CARP CTENOPHARYNGODON IDELLUS HEPATOCYTE IN VITRO
LI Xue-Xian, SUN Jian, JI Hong, CHEN Hao-Jie
2017, 41(1): 56-64. DOI: 10.7541/2017.8
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS OF GENETIC RELATIONSHIP AMONG THE INTRODUCED POPULATIONS OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) IN CHINESE MAINLAND
TANG Shou-Jie, YANG Jie, WANG Cheng-Hui, LI Si-Fa, ZHAO Jin-Liang
2017, 41(1): 65-78. DOI: 10.7541/2017.9
Abstract FullText HTML PDF
CANDIDATE PARENTS SELECTION CONTAINING MULTIPLE GENOTYPES WITH HIGHER PERFORMANCE AND CORRELATED MOLECULAR MARKERS' GENETIC EFFECTS ANALYSIS
ZHANG Cheng-Feng, SU Sheng-Yan, ZHU Jian, SHI Lian-Yu
2017, 41(1): 79-85. DOI: 10.7541/2017.10
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY VITAMIN E AND L-CARNOSINE ON GROWTH PERFORMANCE, ANTIOXIDANT STATUS, NON-SPECIFIC IMMUNITY AND SERUM BIOCHEMICAL INDICES IN JUVENILE TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS)
WANG Xiao-Yan, WANG Ji-Ying, MA Jing-Jing, LIU Yun, LI Bao-Shan, SUN Yong-Zhi, WANG Shi-Xin, ZHANG Li-Min
2017, 41(1): 86-94. DOI: 10.7541/2017.11
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF TWO ANTI-ESTROGEN DRUGS EXPOSURE ON LIPID METABOLISM OF FEMALE ZEBRAFISH (DANIO RERIO)
YAO Ya-Yun, JIA Yong-Yi, SUN Sheng-Xiang, WU Si-Ping, ZHANG Yun-Ni, QIAO Fang, ZHANG Mei-Ling, ZHOU Zhong-Liang, DU Zhen-Yu
2017, 41(1): 95-100. DOI: 10.7541/2017.12
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY VITAMIN A ON GROWTH PERFORMANCE AND CALCIUM AND PHOSPHORUS CONTENTS IN BONE OF SUBADULT GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
LIU Meng-Mei, CHEN Jiao-Jiao, ZHU Wen-Huan, TAN Qing-Song, WU Fan, HAN Dong
2017, 41(1): 101-107. DOI: 10.7541/2017.13
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY THIAMIN LEVELS ON GROWTH, HEPATIC THIAMIN CONTENTS AND PLASMA BIOCHEMICAL INDEXES OF JUVENILE BLUNT SNOUT BREAM, MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA
LI Peng-Fei, WANG Ying, JIANG Guang-Zhen, WANG Fei, LIU Wen-Bin
2017, 41(1): 108-113. DOI: 10.7541/2017.14
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF CHITOSAN ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY OF JUVENILE RUSSIAN STURGEON (ACIPENSER GUELDENSTAEDTI)
XIAO Yan-Yi, XIA Yong-Tao, LIU Teng-Fei, HU Li-Jing, YANG Yi-Bin, HU Kun, YANG Xian-Le
2017, 41(1): 114-120. DOI: 10.7541/2017.15
Abstract FullText HTML PDF
COMPARISON STUDY ON THE EFFECT OF TEMPERATURE AND SALINITY ON OXYGEN CONSUMPTION AND AMMONIA EXCRETION IN ZEBRA STRAIN AND WILD RUDITAPES PHILIPPINARUM
NIE Hong-Tao, HUO Zhong-Ming, HOU Xiao-Lin, CHEN Yun, YANG Feng, YAN Xi-Wu
2017, 41(1): 121-126. DOI: 10.7541/2017.16
Abstract FullText HTML PDF
POTENTIAL RISKS OF HIGH LEVEL REPLACEMENT OF DIETARY FISH MEAL BY CANOLA MEAL ON LARGE YELLOW CROAKER LARIMICHTHYS CROCEA (RICHARDSON, 1846): GROWTH, HEALTH AND NUTRITIONAL VALUES AS A FOOD FISH
MENG Yu-Qiong, MIAO Xin, SUN Rui-Jian, MA Rui, SHENTU Ji-Kang, ZHANG Wen-Bing, MAI Kang-Sen
2017, 41(1): 127-138. DOI: 10.7541/2017.17
Abstract FullText HTML PDF
RESTORATION OF FLESH FATTY ACID COMPOSITION IN DARKBARBEL CATFISH (PELTEOBAGRUS VACHELLI) USING A FINISHING FISH OIL DIET
SHAO Ting, QIN Chuan-Jie, YUAN Deng-Yue, WEN Zheng-Yong, LI Hua-Tao
2017, 41(1): 139-145. DOI: 10.7541/2017.18
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF FOUR COMMONLY USED PLANT PROTEIN SOURCES ON GROWTH PERFORMANCE, AMINO ACIDS RETENTION AND ANTIOXIDANT ENZYME ACTIVITIES IN JUVENILE CHINESE MITTEN CRAB, ERIOCHIER SINENSIS
CUI Yan-Yan, ZHANG Nan-Nan, MA Qian-Qian, CHEN Qing, SHEN Zhen-Hua, DU Zhen-Yu, CHEN Li-Qiao
2017, 41(1): 146-154. DOI: 10.7541/2017.19
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF RESVERATROL SUPPLEMENTATION ON GROWTH PERFORMANCE, IMMUNITY, ANTIOXIDANT CAPABILITY AND DISEASE RESISTANCE OF BLUNT SNOUT BREAM FED HIGH-FAT DIET
YAN Ya-Nan, XIA Si-Lei, TIAN Hong-Yan, XU Chao, JIA Er-Teng, LIU Wen-Bin, ZHANG Ding-Dong
2017, 41(1): 155-164. DOI: 10.7541/2017.20
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY TAURINE AND RELATED AMINO ACIDS ON GROWTH PERFORMANCE AND TAURINE TRANSPORTER (TAUT) MRNA EXPRESSION OF JUVENILE TURBOT (SCOPHTHALMUS MAXIMUS L.)
LIU Xi, LIANG Meng-Qing, ZHENG Ke-Ke, WANG Cheng-Qiang, Hou-Guo XU
2017, 41(1): 165-173. DOI: 10.7541/2017.21
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE STUDY ON MORPHOLOGY AND HISTOLOGY OF DIGESTIVE SYSTEM OF SILURUS LANZHOUENSIS AND CATFISH (SILURUS ASOTUS)
YANG Yuan-Hao, WANG Li-Xin, LI Xue-Zhi, ZHOU Ji-Shu, WANG Lü-Zhou, LI Feng-Gang, REN Hui-Li, HAN Gai-Miao
2017, 41(1): 174-181. DOI: 10.7541/2017.22
Abstract FullText HTML PDF
GEOMETRIC MORPHOMETRICS OF THE CEPHALIC CONTOUR AND ITS MORPHOLOGICAL VARIATIONS AMONG SCHIZOPYGOPSIS STOLICZKAI (TELEOSTEI: CYPRINIDAE)
WANGHE Kun-Yuan, TANG Yong-Tao, LI Guo-Gang, ZHANG Ren-Yi, FENG Chen-Guang, TONG Chao, LIU Si-Jia, ZHANG Cun-Fang, TIAN Fei, ZHAO Kai
2017, 41(1): 182-193. DOI: 10.7541/2017.23
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN SUNFISH (LEPOMIS CYANELLUS) IN HEIGOU CREEK, TA-PIEH MOUNTAINS
WAN An, ZHANG Xiao-Ke, LIU Zhi-Gang, WANG Hui-Li, CHEN Min-Min, ZHOU Shuang, YU Dao-Ping
2017, 41(1): 194-200. DOI: 10.7541/2017.24
Abstract FullText HTML PDF
THE METABOLISM AND HYPOXIA TOLERANCE OF BRACHYMYSTAX LENOK TSINLINGENSIS IN RELATION TO TEMPERATURE ACCLIMATION
XIA Ji-Gang, CHEN Mei, XIAO Jing, FU Shi-Jian
2017, 41(1): 201-205. DOI: 10.7541/2017.25
Abstract FullText HTML PDF
ALLOMETRIC GROWTH IN LARVAL AND JUVENILE CRIMSON SNAPPER LUTJANUS ERYTHOPTERUS
CHENG Da-Chuan, MA Zhen-Hua, JIANG Shi-Gui
2017, 41(1): 206-213. DOI: 10.7541/2017.26
Abstract FullText HTML PDF
HABITAT ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF BRACHYMYSTAX LENOK TSINLINGENSIS
WU Jin-Ming, YANG Huan-Chao, SHAO Jian, DU Hao, WANG Cheng-You, WEI Qi-Wei
2017, 41(1): 214-219. DOI: 10.7541/2017.27
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON ULTRASTRUCTURE OBSERVATION OF FRESH AND CRYOPRESERVATED SPERM IN CRASSOSTREA GIGAS
HAN Long-Jiang, LIU Qing-Hua, XU Fei, WEN Hai-Shen and LI Jun, LI Jun
2017, 41(1): 220-227. DOI: 10.7541/2017.28
Abstract FullText HTML PDF
USING EPILITHIC ALGAE ASSEMBLAGES TO ASSESS STREAM HEATH OF THE RUXI RIVER, CHINA
YANG Yan-Jun, XU Sha, LIU Rui, XU Jin-Zhu, SHI Jun-Qiong, WU Zhong-Xing
2017, 41(1): 228-237. DOI: 10.7541/2017.29
Abstract FullText HTML PDF
A NEWLY RECORDED SPECIES OF FILAMENTOUS CYANOBACTERIUM--DOLICHOSPERMUM MENDOTA IN CHINA
XIONG Zhi-Peng, SONG Gao-Fei, LI Shou-Chun, LI Ren-Hui
2017, 41(1): 238-243. DOI: 10.7541/2017.30
Abstract FullText HTML PDF
CRISPR/CAS9 AND ITS APPLICATIONS IN MARINE ORGANISMS
LI Xiang, DONG Bo
2017, 41(1): 244-256. DOI: 10.7541/2017.31
Abstract FullText HTML PDF
PROGRESS OF PHYSIOLOGICAL EFFECT OF NITRIC OXIDE ON PHYTOPLANKTON
CHENG Long, ZHANG Yong-Yuan, HE Yan, LIU Bi-Yun, TIAN Yun, WU Zhen-Bin
2017, 41(1): 257-264. DOI: 10.7541/2017.32
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction