column
EFFECTS OF DIETARY RAPESEED MEAL ON THE GROWTH PERFORMANCE, INTESTINAL MORPHOLOGY AND MICROFLORA OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS)
SONG Peng, CAO Shen-Ping, TANG Jian-Zhou, PENG Liang, LUO Wen-Jie, XIONG Ding, DENG Yue-Song, HE Xi, LIU Zhen
2019, 43(6): 1147-1154. DOI: 10.7541/2019.135
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY METHIONINE ON GROWTH, SERUM BIOCHEMICAL INDEXES, SERUM FREE AMINO ACID AND MUSCLE TEXTURE OF RICE FIELD EEL (MONOPTERUS ALBUS)
HU Ya-Jun, HU Yi, SHI Yong, DAI Zhen-Yan, ZHONG Lei
2019, 43(6): 1155-1163. DOI: 10.7541/2019.136
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF PHYTASE ON GROWTH, DIGESTION AND NUTRIENT UTILIZATION OF JUVENILE CHINESE MITTEN CRABS (ERIOCHEIR SINENSIS)
YANG Lu, HAN Feng-Lu, QI Chang-Le, GUO Jian-Lin, LU Jian-Ting, XU Chang, LIU Shuang, HUANG Zhi-Peng, WANG Xiao-Dan, CHEN Li-Qiao
2019, 43(6): 1164-1171. DOI: 10.7541/2019.137
Abstract FullText HTML PDF
STRUCTURE, PHYLOGENY AND TISSUE DISTRIBUTION OF SPLA2-III IN CYPRINUS CARPIO
XU Di-Hui, LI Hong-Xia, LI Jian-Lin, TANG Yong-Kai, WANG Qin, ZHANG Lei, SHEN Ze-En, YU Ju-Hua
2019, 43(6): 1172-1181. DOI: 10.7541/2019.138
Abstract FullText HTML PDF
CLONE AND EXPRESSING ANALYSIS OF FGFRHL-1 IN CTENOPHARYNGODON IDELLUS AND CULTER ALBURNUS
ZHAO Wei, XU Hao-Mang, ZHENG Jian-Bo, JIA Yong-Yi, GU Zhi-Min, LUO Chen
2019, 43(6): 1182-1188. DOI: 10.7541/2019.139
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF TRIM25 GENE IN LARIMICHTHYS CROCEA
ZHOU Zhen-Zhen, JING Fei, WEI Ke, ZHANG Jian-She
2019, 43(6): 1189-1196. DOI: 10.7541/2019.140
Abstract FullText HTML PDF
PROKARYOTIC EXPRESSION AND POLYCLONAL ANTIBODY PREPARATION OF AUTOPHAGY-RELATED GENES LC3B AND BECLIN1 OF YELLOW CATFISH PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
WEI Xiao-Lei, YE Han-Mei, LUO Zhi
2019, 43(6): 1197-1202. DOI: 10.7541/2019.141
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF DIFFERENTIALLY EXPRESSED MIRNA UNDER LOW TEMPERATURE AND VALIDATION OF TARGET GENES IN LITOPENAEUS VANNAMEI
ZHUO Xiao-Fei, HE Ping-Ping, WEI Pin-Yuan, CHEN Xiao-Han, PENG Jin-Xia
2019, 43(6): 1203-1209. DOI: 10.7541/2019.142
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF PEANUT WORMS TRANSCRIPTION FACTOR DMRT1
LI Wen-Hua, WU Ya-Qin, MA Guo-Xing, YUAN Ming-Rui, XU Rui-An
2019, 43(6): 1210-1215. DOI: 10.7541/2019.143
Abstract FullText HTML PDF
PARENTAGE ANALYSIS OF COREIUS GUICHENOTI USING MICROSATELLITES
HE Yong-Feng, ZHU Yong-Jiu, WU Xing-Bing, GONG Jin-Ling, YANG De-Guo
2019, 43(6): 1216-1223. DOI: 10.7541/2019.144
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION OF MICROSATELLITE LOCI AND GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SINOGASTROMYZON SICHANGENSIS
ZHANG Zhi, YU Dan, LIU Fei, LIU Huan-Zhang
2019, 43(6): 1224-1230. DOI: 10.7541/2019.145
Abstract FullText HTML PDF
THE MORPHOLOGY AND GONAD DEVELOPMENT OF PELTEOBAGRUS FULVIDRACO AND ITS INTERSPECIFIC HYBRID “HUANGYOU NO. 1” WITH PELTEOBAGGRUS VACHELLI
HU Wei-Hua, DAN Cheng, GUO Wen-Jie, FAN Qi-Xue, MEI Jie
2019, 43(6): 1231-1238. DOI: 10.7541/2019.146
Abstract FullText HTML PDF
MORPHOLOGICAL DIFFERENCES OF ACIPENSER BAERII, ACIPENSER SCHRENCKII AND THEIR HYBRIDS (A. BAERII♀× A. SCHRENCKII♂)
MIAO Yi, CHEN Yu-Wei, ZHAO Zhong-Meng, QU Lian-Shi, LIU Bo, LIU Zhao, WU Jia-Yun, HUANG Xiao-Li, YANG Shi-Yong
2019, 43(6): 1239-1245. DOI: 10.7541/2019.147
Abstract FullText HTML PDF
STUDY ON ARTIFICIAL PROPAGATION MODES OF MANDARINFISH (SINIERCA CHUATSI) IN SPRING, SUMMER AND AUTUMN BY SEASONS
YE Jin-Ming, WU Jian-Kai, YANG Xian-Xiang, YAN Hui, WANG De-Zhong, DONG Tong-Hu
2019, 43(6): 1246-1252. DOI: 10.7541/2019.148
Abstract FullText HTML PDF
THE EFFECT OF WATER FLOW ON THE PHOTOTAXIS OFJUVENILE GRASS CARP
ZHANG Ning, LIN Chen-Yu, XU Jia-Wei, SHI Jia-Yue, LUO Jia, BAI Yan-Qin, YIN Ru-Cheng, SHI Xiao-Tao
2019, 43(6): 1253-1261. DOI: 10.7541/2019.149
Abstract FullText HTML PDF
THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON THE DISTRIBUTION OF PELTEOBAGRUS FULVIDRACO BY RANDOM FOREST MODEL
XIANG Tao, DONG Xiang-Hong, GUO Chao, LI Zhong-Jie
2019, 43(6): 1262-1270. DOI: 10.7541/2019.150
Abstract FullText HTML PDF
THE GROWTH CHARACTERISTICS AND HYPOXIA TOLERANT ABILITY OF YELLOW CATFISH AND HYBRID CATFISH
SUN Jun-Xiao, HAN Guang-Kun, LIU Ya, LI Ming-Bo, YUAN Yong-Chao, FAN Qi-Xue, WANG Yin-Hai, YANG He-Shu, MO Ai-Jie
2019, 43(6): 1271-1279. DOI: 10.7541/2019.151
Abstract FullText HTML PDF
APPLICATION OF TARGET SCREENING IN IDENTIFICATION OF POISONOUS CHEMICAL FACTORS IN AQUATIC ENVIRONMENT
WANG Shen, YANG Fang-Xing
2019, 43(6): 1280-1289. DOI: 10.7541/2019.152
Abstract FullText HTML PDF
TEMPORAL AND SPATIAL VARIATION OF DISSOLVED OXYGEN AND REACTION OF BACTERIAL COMMUNITY IN IN-POND RACEWAY SYSTEM (IPRS) OF LARGEMOUTH BASS (MICROPTERUS SALMOIDES)
WANG Peng, XU Gang-Chun, XU Pao
2019, 43(6): 1290-1299. DOI: 10.7541/2019.153
Abstract FullText HTML PDF
THE COMMUNITY CHARACTERISTICS OF LARVAE AND JUVENILE FISH IN THE ANQING SECTION OF THE YANGTZE RIVER
LI Xin-Feng, DING Long-Qiang, HE Xiao-Hui, LIU Yi, REN Peng, FANG Di-An, XU Dong-Po
2019, 43(6): 1300-1310. DOI: 10.7541/2019.154
Abstract FullText HTML PDF
CHARACTERISTICS OF FISH COMMUNITY STRUCTURE IN THE WEIHE RIVER OF SHAANXI SECTION
SHEN Hong-Bao, LI Rui-Jiao, LÜ Bin-Bin, ZHANG Jun-Yan, YIN Xu-Wang, WANG Yi-Chang, WANG Zhong-Qian, WANG Feng
2019, 43(6): 1311-1320. DOI: 10.7541/2019.155
Abstract FullText HTML PDF
DISTRIBUTION PATTERN OF ZOOPLANKTON IN THE COASTAL WATERS OF NORTHERN FUJIAN IN RELATION TO THE SEASONALVARIATION OF WATER MASSES
ZHANG Dong-Rong, PENG Ling, HAO Zhe, FENG Wei-Hua, WANG Zhi-Fu, QIAN Jian
2019, 43(6): 1321-1332. DOI: 10.7541/2019.156
Abstract FullText HTML PDF
ZOOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE AND THE WATER QUALITY IN THE WEI RIVER BASIN
WANG Shuo, YANG Tao, LI Xiao-Ping, CHEN Jia
2019, 43(6): 1333-1345. DOI: 10.7541/2019.157
Abstract FullText HTML PDF
ESTABLISHMENT AND OPTIMIZATION OF PURE CULTURE SYSTEM OF A MODEL PROTOZOA, STYLONYCHIA LEMNAE
WANG Ying, YAO Lin, WU Yu-Qi, LI Shi-Kuan, FAN Jin-Feng, CHEN Ying
2019, 43(6): 1346-1352. DOI: 10.7541/2019.158
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF MEDICAL STONE ON THE GROWTH OF SUBMERGED MACROPHYTES
HAN Fan, LIU Zi-Sen, YAN Pan, HE Feng, SUN Jian, ZHANG Yi, WU Zhen-Bin
2019, 43(6): 1353-1361. DOI: 10.7541/2019.159
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction