column
EFFECTS OF DIETARY VITAMIN D3 ON THE GROWTH AND EXPRESSION OF TLR18, TLR19 AND TLR21 IN THE JUVENILE YELLOW CATFISH PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
GUO Xun, CHENG Ke, MA Chun-Song, CHEN Xin, WANG Chun-Fang
2020, 44(3): 461-469. DOI: 10.7541/2020.056
Abstract FullText HTML PDF
A STUDY ON THE PROPER PROTEIN AND LIPID LEVELS IN THE DIET OF SALMO TRUTTA JUVENILES
GAO Bo-Wei, YANG Hang, HE Ming, XU Zhen, LIANG Gao-Yang, LI Xiao-Qin, LENG Xiang-Jun
2020, 44(3): 470-478. DOI: 10.7541/2020.057
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF DIETARY FISH MEAL REPLACEMENT WITH VEGETABLE PROTEIN ON REPRODUCTION PERFORMANCE OF RED SWAMP CRAYFISH, PROCAMBARUS CLARKII
YAO Jun-Peng, TAN Qing-Song, ZHU Yan-Hong, XU Ying-Yan, ZHU Wen-Huan
2020, 44(3): 479-484. DOI: 10.7541/2020.058
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF BACILLUS SUBTILIS ON THE HEPATIC LIPID METABOLISM OF CTENOPHARYNGODN IDELLUS
LUO Yan-Er, ZHAO Hui, GUO Dao-Yuan, WANG Huan, CHEN Xiao-Xuan, WU Zhi-Xin
2020, 44(3): 485-493. DOI: 10.7541/2020.059
Abstract FullText HTML PDF
DEVELOPMENT OF EST-SSR MARKERS AND ANALYSIS OF GROWTH TRAIT IN SILVER CARP
WANG Dan, ZOU Gui-Wei, LUO Xiang-Zhong
2020, 44(3): 494-500. DOI: 10.7541/2020.060
Abstract FullText HTML PDF
MICROSATELLITE PRIMERS SCREENING AND GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF FIVE GEOGRAPHICAL POPULATIONS OF PSEUDOLAUBUCA SINENSIS IN THE PEARL RIVER BASIN
RUAN Hui-Ting, XU Shan-Nan, LI Min, DAI Jia-Ge, LI Zhen-Hai, ZOU Ke-Shu, LIU Li
2020, 44(3): 501-508. DOI: 10.7541/2020.061
Abstract FullText HTML PDF
A METHOD FOR PATERNITY TESTING OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS) USING MICROHAPLOTYPES
XIA Lei, SHI Mi-Juan, ZHANG Wan-Ting, DUAN You, CHENG Ying-Yin, WU Nan, XIA Xiao-Qin
2020, 44(3): 509-517. DOI: 10.7541/2020.062
Abstract FullText HTML PDF
MOLECULAR CHARACTERISTICS, GENOMIC STRUCTURE AND EXPRESSION PATTERNS OF DIVERSE BMP15 ALLELES IN POLYPLOID GIBEL CARP CLONE F
JIANG Shi-Yu, WANG Yang, ZHOU Li, CHEN Fan, LI Zhi, GUI Jian-Fang
2020, 44(3): 518-527. DOI: 10.7541/2020.063
Abstract FullText HTML PDF
FULL-LENGTH cDNA CLONING AND STRUCTURAL DIFFERENCES OF THE CAST GENE FROM CTENOPHARYNGODON IDELLUS (♀), SQUALIOBARBUS CURRICULUS (♂) AND THEIR HYBRID F1
LI Dong-Fang, LI Yao-Guo, JIN Sheng-Zhen, HE Mei-Feng, XIAO Tiao-Yi
2020, 44(3): 528-533. DOI: 10.7541/2020.064
Abstract FullText HTML PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF THE SEALI GENE IN MESOCENTROTUS NUDUS
WANG Jin, ZHANG Jian, LIU Bing-Zheng, ZHANG Wei-Jie, CHANG Ya-Qing, SUN Zhi-Hui
2020, 44(3): 534-540. DOI: 10.7541/2020.065
Abstract FullText HTML PDF
THE INHIBITORY EFFECT OF HONOKIOL ON AEROLYSIN SECRETION BY AEROMONAS HYDROPHILA
DONG Jing, XU Ning, LIU Yong-Tao, ZHANG Lu-Shan, YANG Qiu-Hong, YANG Yi-Bin, ZHOU Shun, SONG Yi, AI Xiao-Hui
2020, 44(3): 541-545. DOI: 10.7541/2020.066
Abstract FullText HTML PDF
COMPARATIVE ANALYSIS OF SKELETAL DEVELOPMENT BETWEEN WILDTYPE ZEBRAFISH AND INTERMUSCULAR BONE-DEFICIENT MUTANTS
YANG Jian, TONG Guang-Xiang, ZHENG Xian-Hu, SUN Zhi-Peng, LÜ Wei-Hua, SUN Xiao-Wen, KUANG You-Yi
2020, 44(3): 546-553. DOI: 10.7541/2020.067
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF Cu2+ AND Cd2+ ON THE FEEDING BEHAVIOR OF ORYZIAS MELASTIGMA
CHEN Jian-Ming, XU Yong-Jian, LU Guang-Ming, NING Yan, PAN Xia
2020, 44(3): 554-561. DOI: 10.7541/2020.068
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF SALINITY ON SURVIVAL RATE, GILL ATPASE ACTIVITY AND GILL STRUCTURE OF JUVENILES CHUM SALMON
LI Pei-Lun, LIU Wei, WANG Ji-Long, LU Wan-Qiao, CUI Kang-Cheng, CAO Wen-Yan
2020, 44(3): 562-569. DOI: 10.7541/2020.069
Abstract FullText HTML PDF
OCEAN ACIDIFICATION INHIBITS THE SPERM MOTILITY OF TEGILLARCA GRANOSA VIA DISUTRBING ATP SYNTHESIS AND INTRACELLULAR CA2+ ACTIVITY
SHI Wei, HAN Yu, YAN Mao-Cang, HUANG Xian-Ke, HU Li-Hua, CHAI Xue-Liang, LIU Guang-Xu
2020, 44(3): 570-576. DOI: 10.7541/2020.070
Abstract FullText HTML PDF
SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTIONS OF FISH LARVAE AND JUVENILES IN LAKE WULI, LAKE TAIHU
DAI Pei, ZHOU You, REN Peng, WANG Yin-Ping, XU Pao, LIU Kai
2020, 44(3): 577-586. DOI: 10.7541/2020.071
Abstract FullText HTML PDF
GEOMETRIC MORPHOMETRIC ANALYSIS ON THE CARAPACE DIFFERENCE BETWEEN “BATHED” AND YANGCHENG LAKE ORIGINATED ERIOCHEIR SINENSIS
XUE Jun-Ren, JIANG Tao, CHEN Xiu-Bao, LUO Ren-Jun, LIU Hong-Bo, YANG Jian
2020, 44(3): 587-594. DOI: 10.7541/2020.072
Abstract FullText HTML PDF
BLOCKING EFFECT OF STATIC WATER AND FLOWING WATER BUBBLE CURTAIN ON SCHIZOTHORAX OCONNORI
YIN Ru-Cheng, LIN Chen-Yu, SHI Xiao-Tao, XU Jia-Wei, BAI Yan-Qin, LUO Jia, LIU Yan, ZHANG Ning, WU Yu-Jiao, LI Min-Ne
2020, 44(3): 595-602. DOI: 10.7541/2020.073
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF ACCELERATION MODES ON MAXIMUM SWIMMING SPEED AND ACTIVITY METABOLISM IN MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA AND SILURUS MERIDIONALIS
ZHANG Jing-Jing, ZHU Feng-Lei, LONG Jing, YAN Yu-Lian, XIE Xiao-Jun
2020, 44(3): 603-611. DOI: 10.7541/2020.074
Abstract FullText HTML PDF
SEASONAL SUCCESSION AND ECOLOGICAL NICHE ANALYSIS OF THE DOMINANT SPECIES OF PHYTOPLANKTON IN CHANGHU LAKE
WEI Zhi-Bing, CHAI Yi, LUO Jing-Bo, GUO Kun, TAN Feng-Xia, YANG De-Guo, HE Yong-Feng
2020, 44(3): 612-621. DOI: 10.7541/2020.075
Abstract FullText HTML PDF
TYPES AND SPECIES COMPOSITION OF BIOLOGICAL SOIL CRUST IN METAL TAILINGS PONDS
HU Yao, PENG Cheng-Rong, LI Dun-Hai
2020, 44(3): 622-630. DOI: 10.7541/2020.076
Abstract FullText HTML PDF
EFFECTS OF CULTURE MODE ON FATTY ACIDS AND AMINO ACIDS IN EUGLENA GRACILIS
GAO Jin-Wei, ZHANG Wen-Hui, DOU Yong, JIANG Zhi-Fei, JIA Xu-Ying, SHAO Peng, ZHOU Wen-Li
2020, 44(3): 631-637. DOI: 10.7541/2020.077
Abstract FullText HTML PDF
SCREENING OF ALGAE-LYSING BACTERIA AND THE EFFECTS OF ALGAELYSING ACTIVE SUBSTANCES ON THE PHYSIOLOGICAL ACTIVITIES OF MICROCYSTIS AERUGINOSA
CHEN Li-Ting, ZUO Jun, SONG Li-Rong, LIU Jin, GAN Nan-Qin
2020, 44(3): 638-646. DOI: 10.7541/2020.078
Abstract FullText HTML PDF
ISOLATION, IDENTIFICATION AND GENOMICS ANALYSIS OF ACTIVATED SLUDGE FLOC/BIOFLOC FORMING PSEUDODUGANELLA EBURNEA STRAINS
LIU Ya-Qi, LIU Shuang-Yuan, GAO Na, DAI Jing-Cheng, QIU Dong-Ru
2020, 44(3): 655-662. DOI: 10.7541/2020.080
Abstract FullText HTML PDF
A NEW SPECIES OF DACTYLOGYRUS, D. DIPTYCHUS N. SP. (MONOGENEA: DACTYLOGYRIDAE), FROM SCHIZOTHORACINE FISHES (CYPRINIDAE: SCHIZOTHORACINAE) IN THE XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION, CHINA
Kadirdin Arken, GUO Ai-Min, HAO Cui-Lan, ZHANG Wen-Run, RONG Meng-Jie, SONG Peng-Hui, YUE Cheng
2020, 44(3): 663-669. DOI: 10.7541/2020.081
Abstract FullText HTML PDF
A REVIEW OF RIVER HABITAT ASSESSMENTS AND APPLICATIONS
LU Ying, CHEN Yu-Shun
2020, 44(3): 670-684. DOI: 10.7541/2020.082
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction