Fang Jing, Xie Lin, Li Xun, Zhou Yi. SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF DIGESTIVE TRACT OF SCHIZOTHORAX PRENANTI[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1995, 19(2): 188-189.
Citation: Fang Jing, Xie Lin, Li Xun, Zhou Yi. SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF DIGESTIVE TRACT OF SCHIZOTHORAX PRENANTI[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 1995, 19(2): 188-189.

SCANNING ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF DIGESTIVE TRACT OF SCHIZOTHORAX PRENANTI

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return