YAO Kang, WANG Wen-Ce, GENG Mei-Mei, WU Xin, LI Tie-Jun, CHU Wu-Ying. FUNCTION OF THE INTERGENIC REGION BETWEEN THE 5′-TO-5′LINKED -AND-GLOBIN GENES FROM LARGE YELLOW CROAKER PSEUDOSCIAENA CROCEA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(3): 413-416.
Citation: YAO Kang, WANG Wen-Ce, GENG Mei-Mei, WU Xin, LI Tie-Jun, CHU Wu-Ying. FUNCTION OF THE INTERGENIC REGION BETWEEN THE 5′-TO-5′LINKED -AND-GLOBIN GENES FROM LARGE YELLOW CROAKER PSEUDOSCIAENA CROCEA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2008, 32(3): 413-416.

FUNCTION OF THE INTERGENIC REGION BETWEEN THE 5′-TO-5′LINKED -AND-GLOBIN GENES FROM LARGE YELLOW CROAKER PSEUDOSCIAENA CROCEA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return