MA Hong-Ming, ZHANG Jun-Li, YAO Zi-Ang, LIU Li-Ping, JIN Song-Jun, XIANG Jian-Hai. THE NEW RECORD OF ASCIDIAN CIONA SAVIGNYI IN CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(5): 1056-1059.
Citation: MA Hong-Ming, ZHANG Jun-Li, YAO Zi-Ang, LIU Li-Ping, JIN Song-Jun, XIANG Jian-Hai. THE NEW RECORD OF ASCIDIAN CIONA SAVIGNYI IN CHINA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(5): 1056-1059.

THE NEW RECORD OF ASCIDIAN CIONA SAVIGNYI IN CHINA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return