column
STUDIES ON THE PRODUCTION OF OIL AND POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN FIVE SPECIES OF NANNOCHLOROPSIS
LI Xiu-Bo, XU Xu-Dong, KONG Ren-Qiu
2010, 34(5): 893-897.
Abstract PDF
DEVELOPMENT OF A DUPLEX REAL-TIME PCR ASSAY FOR DETECTION OF PERKINSUS AND MARTEILIA REFRINGENS IN SHELLFISH
XIE Zhi-Xun, XIE Li-Ji, PANG Yao-Shan, LIU Jia-Bo, DENG Xian-Wen, XIE Zhi-Qin
2010, 34(5): 896-904.
Abstract PDF
AEROBIC AND ANAEROBIC METABOLISM IN RESPONSE TO DIFFERENT SWIMMING SPEED OF JUVENILE DARKBARBEL CATFISH (PELTEOBAGRUS VACHELLI RICHARDSON)
ZHU Yan-Ping, CAO Zhen-Dong, FU Shi-Jian
2010, 34(5): 905-912.
Abstract PDF
THE OOGENESIS AND FEMALE GONADAL HISTOLOGY OF CELLANA GRATA(GOULD)
YU Xiang-Yong, WANG Mei-Fang, CAO Xin-Yun, WU Zao-He
2010, 34(5): 913-921.
Abstract PDF
CLONING AND IDENTIFICATION OF A SHORT TYPE PEPTIDOGLYCAN RECOGNITION PROTEIN IN XENOPUS TROPICALIS
QI Zhi-Tao, GAO Qian, HUANG Bei, CHANG Ming-Xian, NIE Pin
2010, 34(5): 922-926.
Abstract PDF
CLONING AND ONTOGENETIC EXPRESSION ANALYSIS OF THE ALKALI MYOSIN LIGHT CHAIN GENE IN SINIPERCA CHUASTI
ZHOU Rui-Xue, HUANG Bin, MENG Tao, CHU Wu-Ying, CHENG Jia, ZHAO Fa-Lan, CHEN Dun-Xue, BIN Shi-Yu, ZHANG Jian-She
2010, 34(5): 927-934.
Abstract PDF
TAXONOMICAL STATUS OF TWO BRACHIONUS CALYCIFLORUS MORPHOTYPES IN LAKE LIANTANG BASED ON ITS SEQUENCE
ZHANG Jin-Yan, XI Yi-Long, MA Qin, XIANG Xian-Ling
2010, 34(5): 935-942.
Abstract PDF
STUDIES ON THE PATHOGENICITY AND HISTOPATHOLOGY OF FUSARIUM IN FISH
KE Xiao-Li, WANG Jian-Guo, YUAN Jing, GONG Xiao-Ning
2010, 34(5): 943-948.
Abstract PDF
SEQUENCE AND EXPRESSION ANALYSIS OF THE GENE ENCODING PROGRANULIN IN TILAPIA
WANG Rui, CHEN Ming, HUANG Jun, LI Chao, GAN Xi, YU Xiao-Li, HUANG Ting, LIANG Wan-Wen
2010, 34(5): 949-955.
Abstract PDF
EFFECTS OF SEVERAL STIMULI ON FEEDING BEHAVIORS OF GIBEL CARP, CARASSIUS AURATUS GIBELIO
ZHAO Hong-Yue, XUE Min, HAN Dong, XIE Shou-Qi
2010, 34(5): 956-965.
Abstract PDF
THE GENETIC DIVERSITY OF LOACH MISGURNUS ANGULLICAUDATUS FROM THE POYANG LAKE
ZENG Liu-Gen, ZHANG Wei, GAN Yun-Fei, WANG Jun-Hua, HONG Yi-Jiang
2010, 34(5): 966-972.
Abstract PDF
TOXIC EFFECTS STUDY OF MELAMINE ON ALGAE
PEI Guo-Feng, LIU Guo-Xiang
2010, 34(5): 973-978.
Abstract PDF
CLONING, EXPRESSION AND PURIFICATION OF ALLERGEN TROPOMYOSIN FROM PATINOPECTEN YESSOENSIS AND IDENTIFICATION OF ITS ALLERGIC ACTIVITY
LIU Zhi-Gang, WU Yu-Lan, WU Shu-Qin, SHI Cun-Bin, XIA Hao-Yu, CHEN Li-Fei
2010, 34(5): 979-983.
Abstract PDF
COMPARATIVE STUDY OF SPECIFICITY AND SENSITIVITY FOR IHHNV DETECTION BETWEEN REAL-TIME PCR AND LAMP METHODS
ZHAO Zhe, REN Chun-Hua, JIANG Xiao, ZHANG L�Ping, FENG Juan, HU Chao-Qun
2010, 34(5): 984-989.
Abstract PDF
COMPARATIVE STUDY ABOUT FLESH CONTENTS AND NUTRIENT VALUES IN BROWN BULLHEAD, LOACH AND DARKBARBEL CATFISH
HUANG Jun, YANG Song, Qin Zhi-Biao, WEI Wen-Yan, FENG Jian
2010, 34(5): 990-997.
Abstract PDF
STUDIES ON THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF HEMICULTER TCHANGI FANG
SUN Bao-Zhu, LI Jin, DAN Sheng-Guo, TAN De-Qing
2010, 34(5): 998-1003.
Abstract PDF
TAXONOMIC STUDY ON TRICHODINIDS PARASITIC ON GILLS OF FRESHWATER FISH, CARASSIUS AURATUS FROM CHONGQING, CHINA, WITH THE DESCRIPTION OF TRICHODINA BREVICIRRA SP. NOV.
TANG Fa-Hui, ZHAO Yuan-Jun
2010, 34(5): 1004-1011.
Abstract PDF
DIETARY PHENYLALANINE REQUIREMENT OF JUVENILE GIBEL CARP
MA Zhi-Ying, ZHU Xiao-Ming, XIE Shou-Qi, YANG Yun-Xia, HAN Dong
2010, 34(5): 1012-1021.
Abstract PDF
EFFECTS OF STREAM SIZE AND SPATIAL POSITION ON STREAM-DWELLING FISH ASSEMBLAGES
YAN Yun-Zhi, ZHAN Yao-Jun, CHU Ling, CHEN Yi-Feng, WU Chun-Hua
2010, 34(5): 1022-1030.
Abstract PDF
EXPRESSION OF SMALL HAIRPIN RNA (SHRNA) IN RARE MINNOW(GOBIOCYPRIS RARUS)EMBRYOS
YANG Lin, WANG Ya-Ping, LIAO Lan-Jie, ZHU Zuo-Yan
2010, 34(5): 1031-1036.
Abstract PDF
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF HEMIBARBUS MEDIUS IN THE BEIJIANG RIVER
LAN Zhao-Jun, LI Qiang, ZHAO Jun, ZHONG Liang-Ming, CHEN Long-Xiu
2010, 34(5): 1037-1042.
Abstract PDF
SCREENING OF MICROSATELLITE MARKERS ASSOCIATED WITH GROWTH TRAITS IN MACROBRACHIUM NIPPONENSE
FU Hong-Tuo, WAN Shan-Qing, FU Chun-Peng, QIAO Hui, WU Yan, GONG Yong-Sheng, JIANG Su-Fei, XIONG Yi-Wei
2010, 34(5): 1043-1048.
Abstract PDF
SPERM CRYOPRESERVATION AND THE DNA DAMAGE DETECTION IN PAGROSOMUS MAJOR
WEI Ping, ZHU Jun-Quan, YAN Jia-Qiang, ZHU Yi-Feng, YANG Wan-Xi, WU Xiong-Fei
2010, 34(5): 1049-1055.
Abstract PDF
THE NEW RECORD OF ASCIDIAN CIONA SAVIGNYI IN CHINA
MA Hong-Ming, ZHANG Jun-Li, YAO Zi-Ang, LIU Li-Ping, JIN Song-Jun, XIANG Jian-Hai
2010, 34(5): 1056-1059.
Abstract PDF
ISOLATION AND DRUG SENSITIVITY STUDY OF PATHOGENIC BACTERIA AEROMONAS VERONII FROM SOFT-SHELLED TURTLE, TRIONYX SINENSIS
SHEN Wen-Ying, LI Wei-Fen, GAO Yan
2010, 34(5): 1060-1064.
Abstract PDF
A COMPARATIVE STUDY ON REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF THE SPRING AND AUTUMN SPAWNING STOCKS OF NEOSALANX TAIHUENSIS CHEN IN THE THREE GORGES RESERVOIR
GONG Wang-Bao, WU Lang, CHENG Fei, LIU Jia-Shou, XIE Shou-Qi, LI Zhong-Jie, XIE Song-Guang
2010, 34(5): 1065-1068.
Abstract PDF

Journal Introduction