column
EFFECT OF DIETS ON GROWTH AND FECUNDITY OF BRANCHINELLA KUGENUMAENSIS
PAN Qian, TIAN Xue, YE Jin-Yun, CHEN Jian-Ming, ZHANG Juan, WANG You-Hui, SHEN Bin-Qian
2009, 33(6): 1005-1010.
Abstract PDF
COMPOSITION AND METABOLIZING OF LIPIDS AND FATTY ACIDS IN MUSCLE OF FEMALE ANGUILLA JAPONICA DURING THE PERIOD OF ARTIFICIAL INDUCING OVARIAN MATURATION
LIU Ling, LI Rong, ZHANG Jie-Ming, GUO Feng, ZHANG Tao
2009, 33(6): 1011-1019.
Abstract PDF
PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF DISSOLVED INORGANIC CARBON ON COMMON SUBMERGED MACROPHYTES
ZHANG Yan-Hui, AN Yan-Jie, ZHU Chi, YANG Shao
2009, 33(6): 1020-1030.
Abstract PDF
EST ANALYSIS AND IMMUNE-RELATED GENE IDENTIFICATION OF GRASS CARP THYMUS IN RESPONSE TO VIRUS INFECTION
LI Yang-Yang, ZHANG Yi-Bing, GUI Jian-Fang
2009, 33(6): 1031-1037.
Abstract PDF
THE HISTOLOGICAL CHANGES OF REPRODUCTIVE SYSTEM BETWEEN PRE-AND POST SPAWNING ONCHIDIUM STRUMA
WU Xu-Gan, HU Bing, YANG Xiao-Zhen, CHENG Yong-Xu
2009, 33(6): 1038-1045.
Abstract PDF
STUDY ON SERUM GH EXPRESSION OF TRANSGENIC AND CONTROL COMMON CARP UNDER HUNGRY CONDITION
ZHONG Shan, LUO Da-Ji, WANG Ya-Ping, CHEN Zhu, GUAN Bo, LIAO Lan-Jie, ZHU Zuo-Yan
2009, 33(6): 1046-1050.
Abstract PDF
ASSESSMENT OF SPECIES STATUS OF MOLLUSCA IN THE MID-LOWER YANGTZE LAKES
SHU Feng-Yue, WANG Hai-Jun, PAN Bao-Zhu, LIU Xue-Qin, WANG Hong-Zhu
2009, 33(6): 1051-1058.
Abstract PDF
A STUDY ON MINERAL SUPPLEMENTATION IMPROVING WATER QUALITY IN AQUACULTURE PONDS
JIANG Xing-Long, GUAN Rui-Zhang, Claude E. Boyd
2009, 33(6): 1059-1067.
Abstract PDF
HISTOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDIES OF THE STOMACH AND INTESTINE IN LARVAE OF YELLOW CATFISH PELTEOBAGRUS FULVIDRACO
YANG Rui-Bin, XIE Cong-Xin, FAN Qi-Xue, GAO Chao, FANG LiBao
2009, 33(6): 1068-1077.
Abstract PDF
CYTOGENETIC ANALYSIS OF POLYODON SPATHULA
XUE Shu-Qun, YIN Hong-Bin
2009, 33(6): 1078-1082.
Abstract PDF
THE ISOLATION AND THE ELEMENTARY IDENTIFICATION OF BDELLOVIBRIO BACTERIOVORUS
ZHENG Ying-Zhen, WANG Jian-Guo, LI Ming, KE Xiao-Li, GONG Xiao-Ning
2009, 33(6): 1083-1087.
Abstract PDF
PROLONG SUB-CHRONIC EXPOSED TO MICROCYSTIS CELL EXTRACT RESULTS IN OXIDATIVE STRESS IN MICE LIVER
ZHANG Bang-Jun, LI Xiao-Yu
2009, 33(6): 1088-1094.
Abstract PDF
DIFFERENTIAL EXPRESSION PATTERNS OF THE PROTEIN PHOSPHATASE-2Ac IN SIX TISSUES OF DIFFERENT PLOIDY FISH
LIU Wen-Bin, WANG Dao, ZHOU Jie, XIAO Ya-Mei, LIU Shao-Jun, LIU Yun, LI Wan-Cheng
2009, 33(6): 1095-1104.
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION OF ADENYLOSUCCINATE LYASE cDNA AND GENOMIC DNA IN GRASS CARP
QU Gang, GU Ji-Rui, GU Wen-Bo, ZHU Wen-Li, WU Jiang, LIU Han-Yuan, XU Heng
2009, 33(6): 1105-1111.
Abstract PDF
STUDIES ON PATHOGENICITY OF WHITE SPOT SYNDROM VIRUS AND EFFECT ON HEMOLYMPH ENZYMES ACTIVITIES CHANGES IN MUD CRAB SCYLLA SERRATA (FORSKAL)
LIU Wen, QIAN Dong, PAN Qing-Qing, YAN Xiao-Jun
2009, 33(6): 1112-1117.
Abstract PDF
STUDIES ON BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATHOGENIC VIBRIO ICHTHYOENTERI ISOLATED FROM PUFFERFISH (TAKIFUGU RUBRIPS L. )
ZHANG Xiao-Jun, CHEN Cui-Zhen, YAN Bin-Lun, FANG Hai, QIN Guo-Min, XU Jing
2009, 33(6): 1118-1125.
Abstract PDF
GENE EXPRESSION PROFILES OF GROWTH AND REPRODUCTION RELATED GENES DURING THE EARLY DEVELOPMENT OF COMMON CARP(CYPRINUS CARPIO L. )
LU Yue-Jiao, HU Wei, ZHU Zuo-Yan
2009, 33(6): 1126-1131.
Abstract PDF
EFFECT OF SUPPLEMENTAL VE ON MEAT QUALITY AND ANTI-OXIDANT CAPACITY OF ADULT GRASS CARP
LI Xiao-Qin, HU Bin, LENG Xiang-Jun, LI Jia-Le, WEN Hua
2009, 33(6): 1132-1139.
Abstract PDF
THE TWO NEWLY RECORDED SPECIES OF BLOOM-FORMING CYANOBACTERIAL GENUS APHANIZOMENON MORR. EX BORN. ET FLAH. (CYANOPHYTA) FROM CHINA
WU Zhong-Xing, YU Gong-Liang, SHI Jun-Qiong, LI Ren-Hui
2009, 33(6): 1140-1144.
Abstract PDF
THE POPULATION DYNAMICS OF ONCOMELANIA HUPENSIS AFTER SNAILS CONTROL IN MARSHLANDS IN CHANGSHA SECTION OF XIANG RIVER
LIU Nian-Meng, HUANG Qiong-Yao, HU Zi-Qiang, PENG Fei, SUN Hui
2009, 33(6): 1145-1151.
Abstract PDF
FEEDING AND GROWTH OF SINIPERCA SCHERZERI LARVAE REARED IN CIRCULAR RACY WAY
ZHANG Lei, FAN Qi-Xue, FANG Wei, ZHAO Zhi-Gang, LI Bo, YANG Kai, DONG Jun-Feng
2009, 33(6): 1152-1159.
Abstract PDF
EFFECT OF TEMPERATURE AND CULTURE VOLUME ON POPULATION DYNAMIC AND SEXUAL REPRODUCTION OF DAPHNIA MAGNA STRAUS
MENG Qiong, DENG Dao-Gui, DU Hao, FENG Ni-Sha, YANG Xi, LIANG Jing-Jing
2009, 33(6): 1160-1167.
Abstract PDF
CHANGE DISCIPLINE OF SEX STEROID HORMONES IN SERUM OF LOACH (MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS) INFECTED CHORIONIC�
QIN Zhi-Biao, FENG Jian, SUN Ting, HE Zhi, LUO Bo, PANG Wei
2009, 33(6): 1168-1174.
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND CHARACTERIZATION OF FAS-ASSOCIATED DEATH DOMAIN (FADD) FROM BRANCHIOSTOMA BELCHERI
ZHANG Jing, HUANG Bei, GAO Qian, NIE Pin
2009, 33(6): 1175-1184.
Abstract PDF
GONADAL DEVELOPMENT IN NATURAL WILDNESS TRIPLOID MUTANT PINGXIANG RED-TRANSPARENT CRUCIAN CARP, CARASSIUS AURATUS L.
WU Hui-Fang, SHENG Jun-Qing, HONG Yi-Jiang, WANG Jun-Hua, LIU Tian-Xin, GUI Jian-Fang
2009, 33(6): 1185-1192.
Abstract PDF
PROGRESS ON MOLECULAR EVOLUTION OF VERTEBRATE OPSIN GENES
LI Zhi-Qiang, HE Shun-Ping
2009, 33(6): 1193-1197.
Abstract PDF
EFFECTS OF MICROCYSTIS ON THE GROWTH AND REPRODUCTION OF DAPHNIA MAGNA
LI Xiao-Yu, ZHANG Zhi-Juan, LI Lei
2009, 33(6): 1198-1201.
Abstract PDF
TUDY ON STARTING-FEEDING SIZE AND FOOD SELECTION OF LARVAL AND JUVENILE PADDLEFISH (POLYODON SPATHULA)
ZHU Ai-Min, LIANG Yin-Quan, HUANG Dao-Ming, HU Xiao-Jian, WU Sheng-Gui, HU Chuan-Lin
2009, 33(6): 1202-1206.
Abstract PDF
STUDIES OF TRANSGENIC CHINESE SOFT- SHELLED TURTLE CARRYING "ALL- FISH" GROWTH HORMONE GENE
LI Lin-Chun, WANG Ya-Ping
2009, 33(6): 1207-1209.
Abstract PDF
MORPHOLOGICAL STUDIES OF RADULA OF 8 OCTOPUSES IN THE SOUTHEAST SEA WATERS OF CHINA
ZHENG Xiao-Dong, LIN Xiang-Zhi, WANG Zhao-Kai, LI Qi
2009, 33(6): 1210-1213.
Abstract PDF
EFFECTS OF DIFFERENT DIETARY SOYBEAN PROTEIN SOURCES ON GROWTH, FEED UTILIZATION AND BODY COMPOSITION IN CLARIAS LAZERA
WU Li-Fang, AN Li-Ying, QIN Gui-Xin, WANG Hong-He, SUN Ling
2009, 33(6): 1214-1218.
Abstract PDF
ZOOPLANKTON DISTRIBUTION AND VARIATION IN THE YANGTZE ESTUARY AND ITS ADJACENT WATERS IN SUMMER AND AUTUMN
ZHANG Fei-Yan, TANG Jing-Liang, LI Dao-Ji, FANG Tao, WANG Biao
2009, 33(6): 1219-1225.
Abstract PDF
PRIMARY CULTURE OF GRASS CARP PREADIPOCYTE IN VITRO
JI Hong, CAO Yan-Zi, LIN Ya-Qiu, LIU Pin, LU Rong-Hua, SU Shang-Shun, YANG Gong-she, OKU Hiromi
2009, 33(6): 1226-1230.
Abstract PDF

Journal Introduction