column
INFLUENCE OF FRESHWATER DISCHARGE ON ZOOPLANKT COMMUNITY DISTRIBUTION IN THE MUDFLAT WETLANDS OF THE HANGZHOU BAY
LI Gong-Guo, TU Xiao-Xia, WANG Pei-Er, WANG Zi-Pan, HATRIEUHUNGMR Liu, YANG Ji-Fang
2013, 37(3): 397-404. DOI: 10.7541/2013.35
Abstract PDF
EFFECTS OF NITROGEN OR PHOSPHORUS LIMITATION ON PHOTOSYNTHETIC INORGANIC CARBON UTILIZATION AND CARBONIC ANHYDRASE ACTIVITY IN PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM
LI Xiao-Mei, XIA Jian-Rong
2013, 37(3): 405-412. DOI: 10.7541/2013.36
Abstract PDF
A NEW CYANOBACTERIAL GENUS CHROOCOCCIDIOPSIS (XENOCOCCACEAE) FROM CHINA
LIU Yang, ZHU Meng-Ling, XU Yao, YU Gong-Liang, LI Ren-Hui
2013, 37(3): 413-417. DOI: 10.7541/2013.37
Abstract PDF
EFFECTS OF EPA ON THE PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION OF GRASS CARP PREADIPOCYTES
, , ,
2013, 37(3): 418-424. DOI: 10.7541/2013.38
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY CARBOHYDRATE SOURCES AND LEVELS ON THE ACTIVITIES OF CARBOHYDRATE METABOLIC ENZYMES IN TURBOT
NIE Qin, MIAO Hui-Jun, MIAO Shu-Yan, CHEN Chen-Yue, LI Jing, ZHANG Wen-Bing, MAI Kang-Sen
2013, 37(3): 425-433. DOI: 10.7541/2013.39
Abstract PDF
EFFECTS OF DIFFERENT DIETARY PROTEIN LEVELS ON SERUM BIOCHEMICAL INDICES AND EXPRESSION OF LIVER HSP70 mRNA IN GIFT TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) UNDER LOW TEMPERATURE STRESS
QIANG Jun, YANG Hong, WANG Hui, XU Pao, HE Jie
2013, 37(3): 434-443. DOI: 10.7541/2013.40
Abstract PDF
CHEMICAL COMPOSITIONS AND ENERGY DENSITIES OF FEMALE NEOSALANX TAIHUENSIS WITH OVARIES AT DIFFERENT DEVELOPMENTAL STAGES
WU Lang, LIU Jia-Shou, ZHANG Guo, LIU Zong-Juan, LIU Ming, XIE Song-Guang
2013, 37(3): 444-449. DOI: 10.7541/2013.41
Abstract PDF
SURVIVAL AND CARBOHYDRATE STORAGE IN TWO TOLERANT PLANT SPECIES EXPOSED TO PROLONGED FLOODING IN THE THREE GORGES RESERVOIR REGION
YE Xiao-Qi, ZENG Bo
2013, 37(3): 450-457. DOI: 10.7541/2013.43
Abstract PDF
THE GENETIC DIVERSITY AND VIRULENCE CHARACTERISTICS OF AEROMONAS HYDROPHILA ISOLATED FROM FISHPONDS WITH DISEASE OUTBREAKS IN HUBEI PROVINCE
ZHANG Xu-Jie, Yang Wu-Ming, LI Tong-Tong, LI Ai-Hua
2013, 37(3): 458-466. DOI: 10.7541/2013.44
Abstract PDF
CONSTRUCTION OF A BAC-FISH EXPERIMENTAL SYSTEM FOR LOCALIZING SPECIFIC SEQUENCES ON MIRROR CARP CHROMOSOMES
DENG Hai-Xia, ZHAO Zi-Xia, XU Peng, LI Yan, WANG Shu, SUN Xiao-Wen
2013, 37(3): 467-472. DOI: 10.7541/2013.45
Abstract PDF
MYCHONASTES, A NEW RECORDED GENUS OF FRESHWATER CHLOROPHYCEAE ISOLATED FROM A CHINESE LAKE
Li Yan-hui, Hu Ming-Ming, Shen Yin-wu, Liu Yong-ding, Li Dun-hai, Li Gen-bao
2013, 37(3): 473-480. DOI: 10.7541/2013.46
Abstract PDF
RELATIONSHIPS BETWEEN OTOLITH SIZE AND FISH SIZE FOR TWELVE PREY FISH SPECIES FROM JIAOZHOU BAY
MA Qiu-Yun, XUE Ying, XU Bin-Duo, JI Yu-Peng, CHEN Xue-Gang, HAN Dong-Yan, SUN Yuan-Yuan
2013, 37(3): 481-487. DOI: 10.7541/2013.47
Abstract PDF
INVESTIGATION ON PLANKTON COMMUNITY COMPOSITION AND WATER QUALITY STATE IN THE MAINSTREAM OF XIANGJIANG RIVER
WANG Xiao-Qing, ZENG Ya-Ying, WU Han-Han, XIONG Gang, ZHANG Jian-Guo, MA Xiao, CHEN Li-Ting
2013, 37(3): 488-494. DOI: 10.7541/2013.49
Abstract PDF
EFFECTS OF Cu2+ AND Pb2+ (SINGLE FACTOR AND JOINT TOXICITY) ON DNA DAMAGE IN MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS OOCYTES
TANG Jian-Xun, TANG Yi-Yang, SUN Hong-Xiang, Li Jun-Rong, Wu Yuan, Zhao Hua
2013, 37(3): 501-506. DOI: 10.7541/2013.51
Abstract PDF
EFFECTS OF VITAMIN E SUPPLEMENTATION ON GROWTH, IMMUNITY OF JUVENILE BLACK CARP (MYLOPHARYNGODON PICEUS) SUBJECTED TO AMMONIA-NITRITE STRESS
Huang Yun, Hu Yi, Wen Hua, Zhong Lei, Huan Zhi-Li, Li Jin-Long, Mao Xiao-Wei, Xiao Tiao-Yi
2013, 37(3): 507-514. DOI: 10.7541/2013.52
Abstract PDF
MICROCYSTIN-LR INCREASES THE FITNESS OF MICROCYSTIS AERUGINOSA UNDER H2O2 STRESS
DING Yi, GAN Nan-Qin, ZHENG Ling-Ling, SONG Li-Rong
2013, 37(3): 515-521. DOI: 10.7541/2013.53
Abstract PDF
CHARACTERISTICS OF MICROCYSTIN-DEGRADING BACTERIUM ISOLATED FROM SEDIMENTATION PONDS FOR THE TREATMENT OF CYANOBACTERIAL BLOOMS
ZHAO Shuang, CHEN Wei, JIA Yun-Lu, ZHENG Ling-Ling, ZUO Yan-Xia, SONG Li-Rong
2013, 37(3): 522-529. DOI: 10.7541/2013.55
Abstract PDF
EFFECT OF DELTAMETHRIN ON ACUTE TOXICITY AND DETOXIFICATION METABOLISM IN WATER FLEA, MOINA MACROCOPA
PENG Fang, WANG Qian, WANG Lan
2013, 37(3): 530-534. DOI: 10.7541/2013.56
Abstract PDF
PHYSIOLOGICAL RESPONSE OF MARINE RED ALGAE GRACILARIA LEMANEIFORMIS TO TWO KINDS OF ADVERSE TEMPERATURE STRESS
SUN Xue, CAI Xi-Li, XU Nian-Jun
2013, 37(3): 535-540. DOI: 10.7541/2013.57
Abstract PDF
CHANGES OF ENDOCRINE CELLS IN THE DIGESTIVE TRACT OF RANA CATESBEIANA DURING METAMORPHOSIS
GUO Hui, ZHOU Nai-Zhen, ZHAO Shuai, WANG Chen, ZHU Hong-Nian, ZHANG Sheng-Zhou
2013, 37(3): 541-546. DOI: 10.7541/2013.58
Abstract PDF
SCREEN AND IDENTIFICATION OF TROPICAL FRESHWATER MICROALGAE FOR LIPID PRODUCTION
HAO Zong-Di, LIU Ping-Huai, YANG Xun, ZHANG Sen
2013, 37(3): 547-552. DOI: 10.7541/2013.59
Abstract PDF
THE ANALYSIS OF THE COMMUNITY CHARACTERISTICS OF SHRIMPS IN ZHOUSHAN FISHING GROUND AND ITS ADJACENT WATERS
HE Xian-Bao, YU Cun-Gen, QIN Tao, ZHENG Xian-Zhi, NING Ping
2013, 37(3): 553-559. DOI: 10.7541/2013.60
Abstract PDF
THE SEQUENCE AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF 18S rDNA AND ITS1-5.8S rDNA-ITS2 FROM HEMATODINIUM SP. INFECTION OF THE MARINE CRUSTACEA
SHI Hui, XIE Jian-Jun, WANG Geng-Shen, XU Wen-Jun
2013, 37(3): 560-565. DOI: 10.7541/2013.61
Abstract PDF
CHARACTERIZATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF ORNITHINE DECARBOXYLASE 1 GENES OF CYPRINUS CARPIO L.
YU Ju-Hua, LI Hong-Xia, TANG Yong-Kai, LI Jian-Lin, XIA Zheng-Long, Dong Zai-Jie, XU Xiong-Feng, FAN Zhong-Yuan, WANG Zhi-Chao
2013, 37(3): 566-571. DOI: 10.7541/2013.63
Abstract PDF
CLONING AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF 5 REGULATORY REGION OF PARALICHTHYS OLIVACEUS IGF-IR GENE
ZHANG Jun-Ling, SHI Zhi-Yi, Cheng Qi, Chen Xiao-Wu, Wang Xiao-Zhu
2013, 37(3): 572-576. DOI: 10.7541/2013.64
Abstract PDF
WST-8 COLORIMETRIC METHOD FOR DETECTING TETRAHYMENA PYRIFORMIS CELL VIABILITY
ZOU Xiao-Yan, ZHANG Hong-Wu
2013, 37(3): 577-580. DOI: 10.7541/2013.65
Abstract PDF
GRAFT TISSUE ON THE GENESIS OF COLOR OF DENUCLEARIZE PEARL IN MANTLE OF HYRIOPSIS CUMINGII
ZHANG Gen-Fang, XU Shi-Jian, FANG Ai-Ping
2013, 37(3): 581-587. DOI: 10.7541/2013.66
Abstract PDF
CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON COMMUNITY IN ACQUACULTURE AREA OF DONGTOU ISLAND
Lou Zhe-Feng, Sun Min, Guan Wan-Chun, Zhang Peng
2013, 37(3): 588-594. DOI: 10.7541/2013.67
Abstract PDF

Journal Introduction