column
THE DETECTION AND EVALUATION ON THE SPERM QUALITY OF MOLLUSCⅠ:THE EVALUATION OF SPERM SURVIVAL RATE OF PINCTADA MARTENSII STAINED BY EOSIN Y AND TYPAN BLUE
WANG Mei-Fang, BIN Cheng-Yong, DOU Wei, YU Xiang-Yong
2013, 37(5): 803-809. DOI: 10.7541/2013.102
Abstract PDF
THE REPRODUCTIVE BIOLOGY OF TRIPLOPHYSA (HEDINICHTHYS) YARKANDENSIS (DAY) IN TARIM RIVER
CHEN Sheng-ao, MA Chun-hui, DING Hui-ping, ZHOU Xian-Jun, XIE Cong-xin
2013, 37(5): 810-816. DOI: 10.7541/2013.103
Abstract PDF
P-GLYCOPROTEIN OF SWORDTAIL FISH XIPHOPHORUS HELLERI:cDNA CLONING, BIOINFORMATIC AND TISSUE-SPECIFIC EXPRESSION ANALYSIS
WANG Fang, LI Kai-Bin, NIE Xiang-Ping, LIU Chun, LAO Hai-Hua, WANG Ying-Ying, LIANG Hui-Li, WU Shu-Qin
2013, 37(5): 817-823. DOI: 10.7541/2013.104
Abstract PDF
BACTERIAL COMPOSITION IN THE INTESTINE OF FRESHWATER PEARL MUSSEL AND CO-CULTURED FISHES IN AN INTEGRATED CULTURE POND
ZHOU Tao, WANG Yan, ZHANG Han
2013, 37(5): 824-835. DOI: 10.7541/2013.105
Abstract PDF
SEASONAL DYNAMICS CHARACTERISTICS AND AFFECTING PHYSICAL FACTORS OF PHYTOPLANKTON FUNCTIONAL GROUPS IN DONGJIANG RIVER
DONG Jing, LI Yan-hui, LI Gen-bao, LI Yao-Di, LIU Yong-ding, SONG Li-rong
2013, 37(5): 836-843. DOI: 10.7541/2013.107
Abstract PDF
CHARACTERIZATION OF WHITE PLASTRON DISEASE PATHOGENS AND DETECTION OF SIX KNOWN VIRULENCE GENES IN TRUOGX SINENSIS
HUANG Jun, HUANG Yan-Hua, HU Da-Sheng, LUO Hua-Ping, SHI Jin-Gu, PENG Min-Yi, XUAN Jun-Cheng, QIN Li-Fen, TENG Zhong-Zuo, ZENG Gui-Zhong
2013, 37(5): 844-854. DOI: 10.7541/2013.108
Abstract PDF
ASSESSMENT OF SHRIMP STOCK BIOMASS IN CONTINENTAL SHELF WATERS OF THE EAST CHINA SEA
LU Zhan-Hui, XUE Li-Jian, ZHANG Long, XU Kai-Da, ZHANG Ya-Zhou
2013, 37(5): 855-862. DOI: 10.7541/2013.109
Abstract PDF
IDENTIFICATION OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS OF MYOD IN JAPANESE FLOUNDER (PARALICHTHYS OVLIACEUS)
CHEN Song-Bo, GONG Li, FAN Zhao-Ting, LIU Hai-Jin
2013, 37(5): 863-868. DOI: 10.7541/2013.110
Abstract PDF
SEASONAL VARIATIONS OF CRUSTACEAN ZOOPLANKTON COMMUNITY STRUCTURE IN THE MIDDLE REACHES OF THE HUAIHE RIVER
DENG Dao-Gui, YANG Wei, MENG Xiao-Li, GE Qian, JIN Xian-Wen, HU Zhen-Dong
2013, 37(5): 869-875. DOI: 10.7541/2013.111
Abstract PDF
DIET FEEDING RHYTHM AND GASTROINTESTINAL EVACUATION TIME OF JUVENILE CHANNEL CATFISH AND HYBRID STURGEON
DONG Gui-Fang, YANG Yan-Ou, CHEN Lu, LI Hui, YAN Bo, LUO Ping-Yuan, SU Bo
2013, 37(5): 876-884. DOI: 10.7541/2013.112
Abstract PDF
DEVELOPMENT OF A SHORT-TERM IN VITRO MODEL OF MACROPHAGES FROM LARGE YELLOW CROAKER, LARMICHTHYS CROCEA (RICHARDSON, 1846)
LI Qing-Fei, AI Qing-Hui, MAI Kang-Sen, ZHENG Yue-Fu, XU Wei, ZHANG Wen-Bing
2013, 37(5): 885-891. DOI: 10.7541/2013.113
Abstract PDF
SEQUENCE ANALYSIS OF THE ENZYME CYP3A IN SILVER CARP AND ITS EXPRESSION INHIBITION BY CHLORPYRIFOS
MA Jun-Guo, LI Xiao-Yu
2013, 37(5): 892-898. DOI: 10.7541/2013.114
Abstract PDF
STRUCTURAL AND CONSTITUENT CHANGES IN INTEGUMENT DURING THE MOLT CYCLE OF CHINESE MITTEN CRAB ERIOCHEIR SINENSIS
TIAN Zhi-Huan, KANG Xian-Jiang, JIAO Chuan-Zhen
2013, 37(5): 899-904. DOI: 10.7541/2013.115
Abstract PDF
AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM ANALYSIS OF AEROMONAS VERONII
WANG Kai-Yu, MOU Qiao-Feng, HUANG Jin-Lu, CHEN De-Fang, HUANG Ling-Yuan, WANG Jun, LIAN Hai
2013, 37(5): 905-911. DOI: 10.7541/2013.117
Abstract PDF
EFFECTS OF EMODIN ON GROWTH, HAEMOTOLOGICAL PARAMETERS AND HSP70 mRNA EXPRESSION OF WUCHANG BREAM (MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA) AT TWO TEMPERATURES
CUI Su-Li, LIU Bo, XU Pao, XIE Jun, WAN Jin-Juan, ZHOU Ming
2013, 37(5): 919-928. DOI: 10.7541/2013.119
Abstract PDF
STRUCTURE OF OTOLITHS DAILY GROWTH RING OF EMBRYO CHUM SALMON AND ENVIRONMENTAL MASS MARKING
LIU Wei, ZHAN Pei-Rong, WANG Ji-Long, TANG Fu-Jiang
2013, 37(5): 929-937. DOI: 10.7541/2013.120
Abstract PDF
REVIEW OF FERTILIZATION KINETICS MODEL IN MARINE INVERTEBRATES:INVESTIGATING METHODOLOGY AND APPLICATION
LIU Guang-Xu
2013, 37(5): 938-944. DOI: 10.7541/2013.121
Abstract PDF
A REVIEW ON THE ANTIMICROBIAL FRAGMENTS DERIVED FROM HEMOGLOBIN
ZHANG Dong-Ling, GUAN Rui-Zhang, HUANG Wen-Shu, XIONG Jing
2013, 37(5): 945-956. DOI: 10.7541/2013.122
Abstract PDF
CRASPEDOSTAUROS COX, A NEW RECORDED DIATOM GENUS FOR CHINA
LI Yang, LÜ Song-Hui, QI Yu-Zao
2013, 37(5): 957-959. DOI: 10.7541/2013.123
Abstract PDF
MORPHOLOGICAL STUDY OF SEBASTISCUS MARMORATUS AMONG POPULATIONS IN CHINA AND JAPAN
XU Sheng-Yong, ZHANG Hui, YANAGIMOTO Takashi, GAO Tian-Xiang
2013, 37(5): 960-966. DOI: 10.7541/2013.124
Abstract PDF
ABUNDANCE OF MICROSATELLITES AND GENETIC DIVERSITY ANALYSIS AMONG THREE STRAINS OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO)
ZENG Fan-Zhen, YU Xiao-Mu, TONG Jin-Gou
2013, 37(5): 967-973. DOI: 10.7541/2013.126
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDY ON FEEDING DOMESTICATION AND FINGERLING CULTIVATION OF CULTER MONGOLICUS
LIN Ming-Li, LI Zhong-Jie, XIA Yu-Guo, WANG Qi-Dong
2013, 37(5): 974-977. DOI: 10.7541/2013.127
Abstract PDF
DRIFTING ROUTES OF EGGS FROM KALUGA STURGEON AND PADDLEFISH
LUO Jia, SHI Xiao-Tao, LIU De-Fu, CHEN Qiu-Wen, QIAO Ye, BAI Yan-Qin, GAO Zhu, JIANG Wei
2013, 37(5): 978-981. DOI: 10.7541/2013.128
Abstract PDF
CHARACTERISTICS OF MICROSATELLITES IN BLUNT SNOUT BREAM (MEGALOBRAMA AMBLYCEPHALA) EST SEQUENCES USING 454 FLX
ZENG Cong, GAO Ze-Xia, LUO Wei, LIU Xiao-Lian, WANG Wei-Min
2013, 37(5): 982-988. DOI: 10.7541/2013.129
Abstract PDF
HARVESTING OF A NAHCO3-TOLERANT OIL-PRODUCING GREEN ALGA BY FLOCCULATION
YANG Xu-Rui, FANG Xian-Tao, XU Xu-Dong
2013, 37(5): 989-992. DOI: 10.7541/2013.130
Abstract PDF

Journal Introduction