column
THE GROWTH PERFORMANCES AND THE FATTY ACID COMPOSITIONS OF DOJO LOACH MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS FRY FED WITH DIFFERENT LIPID SOURCES
GAO Jian, LI Yang, YE Wei-Zhao, WANG Wei-Ming, CAO Xiao-Juan
2016, 40(1): 1-9. DOI: 10.7541/2016.1
Abstract PDF
THE EFFECTS OF DIETARY FERMENTED SOYBEAN MEAL ON THE GROWTH AND DIGESTIVE ABILITY OF SPOTTED HALIBUT, VERASPER VARIEGATUS
LÜ Yun-Yun, CHANG Qing, CHEN Si-Qing, YAN Jun-Li, WANG Zhi-Jun, DOU Bing-Shuai, LIU Xiao-Dong
2016, 40(1): 10-18. DOI: 10.7541/2016.2
Abstract PDF
COMPARATIVE STUDY ON THE UTILIZATION OF DIFFERENT LYSINE SOURCES BY CHANNEL CATFISH (ICTALURUS PUNCTATUS)
ZHAO Jin-Xin, LI Xiao-Qin, PENG Song, ZHENG Xiao-Miao, LI Bai-An, WEI Jing, LENG Xiang-Jun
2016, 40(1): 19-26. DOI: 10.7541/2016.3
Abstract PDF
EFFECTS OF WATER SALINITY ON OSMOREGULATION AND PHYSIOLOGICAL METABOLISM OF ADULT MALE CHINESE MITTEN CRAB ERIOCHEIR SINENSIS
ZHAO Lei, LONG Xiao-Wen, WU Xu-Gan, HE Jie, SHI Yong-Hai, ZHANG Gen-Yu, CHENG Yong-Xu
2016, 40(1): 27-34. DOI: 10.7541/2016.4
Abstract PDF
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF MITOCHONDRIAL DNA CONTROL REGION AND THE GENETIC DIVERSITY OF TRACHIDERMUS FASCIATUS IN DIFFERENT POPULATIONS
ZHAO Lin-Lin, BI Xiao-Xiao, SONG Lin, GAO Tian-Xiang
2016, 40(1): 35-41. DOI: 10.7541/2016.5
Abstract PDF
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A LONG TYPE PEPTIDOGLYCAN RECOGNITION PROTEIN IN YELLOW CATFISH AND ITS RESPONSE TO EDWARDSIELLA ICTALURI
WEI Li-Li, LIU Yi, WU Hua-Dong, ZHOU Qiu-Bai
2016, 40(1): 42-49. DOI: 10.7541/2016.6
Abstract PDF
THE POLYMORPHISM OF GHRELIN GENE OF OREOCHROMIS NILOTICUS AND IDENTIFICATION OF ITS SNP LOCI ASSOCIATED WITH THE GROWTH TRAITS
WANG Chun-Xiao, LU Mai-Xin, GAO Feng-Ying, LIU Zhi-Gang, CAO Jian-Meng, ZHU Hua-Ping, KE Xiao-Li, WANG Miao, YE Xing, YE Wei
2016, 40(1): 50-57. DOI: 10.7541/2016.7
Abstract PDF
CLONING OF GRASS CARP NOXA AND ITS EXPRESSION PROFILES IN RESPONSE TO GCRV INFECTION
LU Xiao-Nan, HUANG Rong, LIAO Lan-Jie, ZHU Zuo-Yan, WANG Ya-Ping
2016, 40(1): 58-62. DOI: 10.7541/2016.8
Abstract PDF
GENETIC DIVERSITY OF MASTACEMBELUS ARMATUS IN SOUTHERN CHINA AND SURROUNDING AREAS BASED ON ISSR ANALYSIS
YANG Hua-Qiang, LI Qiang, SHU Hu, YUE Lei, LIN Ting-Ting, LIU Yuan-Bo
2016, 40(1): 63-70. DOI: 10.7541/2016.9
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND EXPRESSION PATTERNS OF SOX11 GENE IN PINCTADA MARTENSII
YU Fei-Fei, WANG Mei-Fang, GUI Jian-Fang, ZHOU Li, YU Xiang-Yong
2016, 40(1): 71-75. DOI: 10.7541/2016.10
Abstract PDF
A FAST AND EFFICIENT MICROINJECTION METHOD IN THE FERTILIZED EGGS OF TELEOST FISH WITH ADHESIVE EGGS
LI Zhi, ZHOU Li, ZHANG Jun, WANG Yang, GUI Jian-Fang
2016, 40(1): 76-82 . DOI: 10.7541/2016.11
Abstract PDF
THE EFFECTS OF Ca2+ CONCENTRATION ON THE DEPOSITION OF NACRE IN HYRIOPSIS CUMINGII
REN Gang, BAO Zhang-Mi, LI Shen-Jie, JIN Qiao-Han, JIN Ye-Fei, WANG Yan
2016, 40(1): 83-88. DOI: 10.7541/2016.12
Abstract PDF
THE SPECIES IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC OF GYRODACTYLUS IN ERGIS RIVER
ZHANG Wei, DANG Rui, WANG Xin, HAO Cui-Lan, JIAO Li, FANLING·Guli, YUE Cheng
2016, 40(1): 89-96. DOI: 10.7541/2016.13
Abstract PDF
THE EFFICACY OF THE COMMON DISINFECTANTS SODIUM HYPOCHLORITE AND CHLORINE DIOXIDE TO CONTROL GYRODACTYLUS KOBAYASHII
ZHOU Shun, LI Wen-Xiang, YANG Bao-Juan, ZHANG Xiao-Ping, ZOU Hong, WU Shan-Gong, YU Yun-Zhen, AI Tao-Shan, WANG Gui-Tang
2016, 40(1): 97-102. DOI: 10.7541/2016.14
Abstract PDF
EFFECTS OF PHOSPHORUS CONCENTRATION ON INTERACTIONS AMONG CYCLOTELLA SP., DAPHNIA MAGNA AND CERATOPHYLLUM DEMERSUM
JIN Ping, XU Ting-Ting, YANG Pei-Yun, GAO Wei, WANG Jie-Yu, MA Jian-Min
2016, 40(1): 103-108. DOI: 10.7541/2016.15
Abstract PDF
ISOLATION AND FUNCTIONAL STUDIES ON FUCOXANTHIN-CHLOROPHYLL PROTEIN FROM PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM
XU Cai-Zhe, WANG Wen-Da, AI Peng-Fei, JIN Zhan-Zhong, SANG Min, KUANG Ting-Yun
2016, 40(1): 109-115. DOI: 10.7541/2016.16
Abstract PDF
THE EFFECTS OF TEMPERATURE, pH AND LIGHT INTENSITY ON CHLOROPHYLL FLUORESCENCE OF PERIDINIOPSIS NIEI, A WATER BLOOM FORMING SPECIES
ZHAO Xue, PAN Ting-Ting, BI Yong-Hong, HU Zheng-Yu
2016, 40(1): 116-122. DOI: 10.7541/2016.17
Abstract PDF
STUDIES ON THE LARGE-SCALE BREEDING OF SARGASSUM VACHELLIANUM
HAN Jun-Jun, ZHANG Jian-Wei, LIU Yuan-Yuan, CHAI Zhao-Yang, WEI Zhang-Liang, WU Hai-Long, HUO Yuan-Zi, YU Ke-Feng, HE Pei-Min
2016, 40(1): 123-130. DOI: 10.7541/2016.18
Abstract PDF
THE STUDIES ON THE STRUCTURES OF THE FOOD WEB AND THE TROPHIC RELATIONSHIPS IN THE GONGHU BAY OF THE TAIHU LAKE
WEN Zhou-Rui, Xiong Ying, XU Jun, XIE Ping
2016, 40(1): 131-138. DOI: 10.7541/2016.19
Abstract PDF
EFFECTS OF THE LAKE-INTERCONNECTED ENGINEERING ON THE DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE SEDIMENTS OF EUTROPHIC LAKES
WANG Xiu-Rong, WANG Guang-Zhao, LUO Xin, TANG Wei, FANG Tao
2016, 40(1): 139-146. DOI: 10.7541/2016.20
Abstract PDF
COMMUNITY STRUCTURE OF MACROZOOBENTHOS AND BIOASSESSMENT OF WATER QUALITY IN COLLAPSE LAKES IN HUAIBEI MINING AREAS
JI Lei, LI Xiao-Ming, DENG Dao-Gui
2016, 40(1): 147-156. DOI: 10.7541/2016.21
Abstract PDF
RESEARCH REVIEW OF FISH SPECIES DIVERSITY IN TAIWAN STRAIT
CHEN Yong-Jun, LIN Long-Shan, LI Yuan, ZHANG Jing, SONG Pu-Qing, ZHANG Ran, ZHONG Zhi-Hui
2016, 40(1): 157-164. DOI: 10.7541/2016.22
Abstract PDF
EFFECTS OF REPLACEMENT FISHMEAL WITH SOY PROTEIN HYDROLYSATES ON GROWTH, BLOOD BIOCHEMISTRY, BODY COMPOSITION OF JUVENILE STARRY FLOUNDER PLATICHTHYS STELLATUS PALLAS
SONG Zhi-Dong, WANG Ji-Ying, LI Pei-Yu, ZHANG Li-Min
2016, 40(1): 165-172. DOI: 10.7541/2016.23
Abstract PDF
EFFECTS OF BROAD BEAN AND ITS EXTRACT ON GROWTH, MUSCLE COMPOSITION AND SERUM BIOCHEMICAL INDICES OF GRASS CARP
ZHENG Xiao-Miao, LI Xiao-Qin, WEI Jing, LI Nai-Shun, LENG Xiang-Jun
2016, 40(1): 173-180. DOI: 10.7541/2016.24
Abstract PDF
GENETIC DIVERSITY OF THE CULTIVATED AND NATURAL PERCA FLUVIATILIS
WU Fei, HU Wen-Ge, WANG Cui-Hua, GUO Yang, MO Chao
2016, 40(1): 181-188. DOI: 10.7541/2016.25
Abstract PDF
THE ROLES OF DIFFERENT ANESTHESIA METHODS IN REDUCING HANDLING STRESS OF GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLA)
LIN Ya-Yun, WU Yu-Bo, JIANG Dan-Li, WANG Yan, JIN Cheng-Hao
2016, 40(1): 189-193. DOI: 10.7541/2016.26
Abstract PDF
COMPARATIVE STUDY ON CIRCADIAN RHYTHM OF SWIMMING OF ARISTICHTHYS NOBILIS JUVENILES IN STILL AND FLOWING WATER
LUO Jia, HE Li, LIN Chen-Yu, ZHU Hai-Feng, LIU Guo-Yong, WANG Ji-Bao, LIU De-Fu, SHI Xiao-Tao
2016, 40(1): 194-197. DOI: 10.7541/2016.27
Abstract PDF
HISTOLOGICAL ANALYSIS OF A GIANT CYST IN ABDOMINAL MUSCLE OF A FINLESS PORPOISES AT THE YANGTZE RIVER ESTUARY
FAN Ming-Ning, ZHANG Ya, TANG Wen-Qiao, YAO Si-Cong, TONG Yun-Yun, ZHAO Zhen-Guan
2016, 40(1): 198-202. DOI: 10.7541/2016.28
Abstract PDF
MACROZOOBENTHOS COMMUNITY STRUCTURE AND WATER QUALITY BIOASSESSMENT OF THE LIANGTANG RIVER
SHEN Hong, SHI Peng-Ling, WU Yao, LI Yun, HUANG Xiao-Feng, LI Hai-Ni, QIU Wei-Jian, XIE Ping
2016, 40(1): 203-210. DOI: 10.7541/2016.29
Abstract PDF
STUDY ON THE GENETIC STRUCTURE OF SEMISULCOSPIRA LIBERTINA POPULATIONS FROM FIVE RIVERS OF POYANG LAKE BASIN
ZENG Tai, RONG Jun, WANG Wen-Juan, LI Shao-Bo, CHEN Jia-Kuan, JIN Bin-Song
2016, 40(1): 211-216. DOI: 10.7541/2016.30
Abstract PDF

Journal Introduction