column
CONSTRUCTION OF OOCYTE cDNA LIBRARIES OF GYNOGENETIC SILVER CRUCIAN CARP AND GONOCHORISTIC COLOR CRUCIAN CARP AND CLONING OF THEIR CYCLIN A1 cDNAs
FAN Lian-chun, XIE Jing, WANG Yang, GUI Jian-fang
2000, 24(6): 573-581.
Abstract PDF
MONTHLY QUANTITATIVE AND BIOMASS DYNAMICS OF SIX SUBMERGED MACROPHYTES POPULATIONS IN LIANGZI LAKE
CHEN Zhong-yi, LEI Ze-xiang, ZHOU Jin, WEN Feng-chun, CHEN Jia-kuan
2000, 24(6): 582-588.
Abstract PDF
STUDIES ON THE ECOLOGICAL DISTRIBUTION OF MICROORGANISMS IN THE WEST LAKE,HANGZHOU
WU Gen-fu, WU Xue-chang, WU Jie, XUAN Xiao-dong
2000, 24(6): 589-596.
Abstract PDF
THE REGULATORY EFFECTS OF NEUROENDOCRINE FACTORS ON GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE (GnRH) RELEASE FROM HYPOTHALAMUS AND PITUITARY OF JUVENILE AND ADULT COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO) IN VITRO.
WANG Li, LIN Hao-ran
2000, 24(6): 597-601.
Abstract PDF
THE NUTRITION OF SILURUS MERIDIONALIS: OPTIMUM DIETARY PROTEIN LEVEL
ZHANG Wen-bing, XIE Xiao-jun, FU Shi-jian, CAO Zhen-dong
2000, 24(6): 602-609.
Abstract PDF
ECOLOGICAL STUDIES ON THE SOIL PROTOZOANS OF THE FILDES PENINSULA, ANTARCTICA
FENG Wei-song, YU Yu-he
2000, 24(6): 610-615.
Abstract PDF
APOPTOSIS OF THE CELL LINE FROM GRASS CARP (CIK) INDUCED BY FISH REOVIRUS
QU San-pu, ZHANG Xiao-rong, ZHENG Cong-yi, HU Guo-bin, AI Tao-shan, DING Gui-zhen, YU Yun-zhen, LIU Ying
2000, 24(6): 616-620.
Abstract PDF
GENETIC RELATIONSHIP AMONG SEVEN GRAPSIDAE SPECIES
GAO Tian-xiang, ZHANG Xiu-mei, ATANABE eiichi, JIAO Yan
2000, 24(6): 621-629.
Abstract PDF
THE ORIGIN AND ADAPTIVE EVOLUTION OF THE GENUS SINOCYCLOCHEILUS
WANG Da-zhong, CHEN Yi-yu
2000, 24(6): 630-634.
Abstract PDF
GROWTH CHARACTERISTICS AND LIFE CYCLE OF PHAEOCYSTIS GLOBOSA SCHERFFEL
SHEN Ping-ping, WANG Yan, QI Yu-zao, XIE Long-chu, LU Song-hui, I. J. Hodgkiss
2000, 24(6): 635-643.
Abstract PDF
THE LIFE CYCLE OF DOLLFUSTREMA VANEYI
WANG Gui-tang, WANG Wei-jun
2000, 24(6): 644-647.
Abstract PDF
IMMUNE TISSUES AND CELLS OF FISH: A REVIEW
ZHANG Yong-an, SUN Bao-jian, NIE Pin
2000, 24(6): 648-654.
Abstract PDF
STUDIES ON THE REMOVAL EFFICIENCY OF ALGAE BY CONSTRUCTED WETLAND
KUANG Qi-jun, WU Zhen-bin, XIA Yi-cheng
2000, 24(6): 655-658.
Abstract PDF
ANALYSIS OF GENETIC VARIATION IN HYBRIDS BETWEEN MISGURNUS ANGUILLICANDATUS CROSS PARAMISGURNUS DABRYANUS RECIPROCALLY BY USING RAPD
LONG Liang-qi, ZHAO Zhen-shan, TANG Bao-gui, PAN Qian-sheng, XION Bang-xi
2000, 24(6): 659-662.
Abstract PDF
BREEDING MITTEN CRAB (ERIOCHEIR SINENSIS) IN HOT WEATHER
ZHU Jun, CHEN Wei, ZHANG Dao-nan, SHI Yao-xin
2000, 24(6): 663-665.
Abstract PDF
BIOTRANSFONRMATION OF 2,4-DINITROTOLUENE BY THE 90000-G SUPERNATANT OF CARP LIVER
XU Jian-ling, TIAN Shang-yi, YUAN Xing, LANG Pei-zhen
2000, 24(6): 666-668.
Abstract PDF
FINE STRUCTURE AND ELEMENTAL COMPOSITION OF ENVELOPES OF TRACHELOMONAS SCABRA VAR. OVATA PLAYF.
WANG Quan-xi, LIU Hong-jia, ZHANG Da-wei
2000, 24(6): 669-671.
Abstract PDF

Journal Introduction