column
EFFECT OF DIETARY STARCH LEVEL ON GROWTH, FEED UTILIZATION AND HEPATIC GLYCOGEN OF ERIOCHEIR SINENSIS
WANG Yao-hua, XIE Shou-qi, ZHU Xiao-ming, YANG Yun-xia, HAN Dong
2012, 36(6): 1011-1017. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01011
Abstract PDF
DIVERSITY VARIATION AND COMMUNITY SUCCESSION OF AQUATIC MACROPHYTES IN LAKE FUTOU
LI Zhong-Qiang, REN Hui, HAO Meng-Xi, ZHANG Meng, XU Jun
2012, 36(6): 1018-1026. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01018
Abstract PDF
EFFECTS OF DIFFERENT NITROGEN SOURCES ON GROWTH AND LIPID ACCUMULATION OF A HETEROTROPHIC MICROALGAE-CHORELLA VULGARIS
ZHU Yi-Ping, SONG Dong-Hui, YANG Guo-Lan
2012, 36(6): 1027-1034. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01027
Abstract PDF
EFFECT OF FEEDING ON EXCESS POST-EXERCISE OXYGEN CONSUMPTION IN JUVENILE CHINESE CATFISH (SILURUS ASOTUS LINNAEUS)
LI Ke-Gui, CAO Zhen-Dong, FU Shi-Jian
2012, 36(6): 1035-1040. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01035
Abstract PDF
MORPHOLOGICAL STUDIES ABOUT THREE NEWLY RECORDED THALASSIOSIRA SPECIES FOR CHINA
LI Yang, ZHAO Qiu-Lan, LÜ Song-Hui
2012, 36(6): 1041-1047. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01041
Abstract PDF
CLONING AND PROKARYOTIC EXPRESSION PEROXIREDOXIN 6 GENE IN CRISTARIA PLICATA
HU Bao-Qing, WEN Chun-Gen, PEI Peng-Zu, XIE Yan-Hai
2012, 36(6): 1048-1055. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01048
Abstract PDF
EFFECT OF ACUTE SALINITY STRESS ON SOLUBLE PROTEIN, HEMOCYANIN, HAEMOLYMPH GLUCOSE AND HEPATOPANCREAS GLYCOGEN OF ERIOCHEIR SINENSIS
WANG Yue-Ru, LI Er-Chao, CHEN Li-Qiao, WANG Xiao-Dan, ZHANG Feng-Ying, GAO Lu-Jiao, LONG Li-Na
2012, 36(6): 1056-1062. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01056
Abstract PDF
TWO-DIMENSIONAL ELECTROPHORESIS ANALYSIS OF CONUS BETULINUS LINNAEUS VENOM PROTEOME AND IDENTIFICATION ON PROTEIN DISULFIDE ISOMERASE
PENG Chao, ZHANG Rong-Hu, GAO Bing-Miao, ZHANGSUN Dong-Ting, ZHANG Ben, LUO Su-Lan
2012, 36(6): 1063-1070. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01063
Abstract PDF
OBSERVATION OF EMBRYONIC AND LAVAL DEVELOPMENT OF DEVIL STINGER, INIMICUS JAPONICUS
SHI Hui-lai, LOU Bao, WANG Fen-fen, YANG Hui-cheng, MAO Guo-min, ZHAN Wei, XU Dong-dong
2012, 36(6): 1071-1080. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01071
Abstract PDF
FEEDING HABITS OF COREIUS GUICHENOTI (SAUVAGE ET DABRY) IN THE UPPER YANGTZE RIVER
LIU Fei, DAN Sheng-Guo, WANG Jian-Wei, CAO Wen-Xuan
2012, 36(6): 1081-1086. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01081
Abstract PDF
EVALUATION OF MICRODIETS AND FROZEN COPEPODS ON DIGESTIVE ENZYME ACTIVITIES, INTESTINAL AND LIVER MICROSTRUCTURES OF LARGE YELLOW CROAKER (PSEUDOSCIAENA CROCEA R.) LARVAE
, , , ,
2012, 36(6): 1087-1096. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01087
Abstract PDF
MORPHOLOGICAL STUDIES OF OCCLUDED PROCESSES IN THALASSIOSIRA SPECIES FROM CHINA
LI Yang, ZHAO Qiu-Lan, LÜ Song-Hui
2012, 36(6): 1097-1105. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01097
Abstract PDF
EFFECTS OF DIETARY POTASSIUM ON GROWTH PERFORMANCE OF JUVENILE ABALONE (HALIOTIS DISCUS HANNAI INO) AND ITS PHYSIOLOGICAL RESPONSES
WANG Wei-Fang, ZHANG Wen-Bing, MAI Kang-Sen, XU Wei, LIUFU Zhi-Guo, AI Qing-Hui, LI Hui-Tao
2012, 36(6): 1106-1112. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01106
Abstract PDF
FULL-LENGTH cDNA CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF SELENIUM DEPENDENT GLUTATHIONE PEROXIDASE FROM MACROBRACHIUM NIPPONENSE
Wang Xue-shen, Wang Wen-feng, Liu Fang, Ning Qian-ji
2012, 36(6): 1113-1118. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01113
Abstract PDF
DIVERSITY OF NEKTON IN DONGSHAN BAY AND ADJACENT AREAS
Lin Long-shan, Zhao Gui-gen, Li Yuan, Gao Tian-xiang, Zhang Jing
2012, 36(6): 1119-1127. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01119
Abstract PDF
EXPRESSION ANALYSIS AND IMMUNE RESPONSE OF THE CATHEPSIN L FROM FRESHWATER PEARL MUSSEL, HYRIOPSIS SCHLEGELII
PENG Kou, WANG Jun-Hua, LIU Tong-Tong, SHENG Jun-Qing, SHI Jian-Wu, SHAO Pan, HE Shu-Hao, HONG Yi-Jiang
2012, 36(6): 1128-1134. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01128
Abstract PDF
ULTRASTRUCTURAL STUDY OF BALANTIDIUM POLYVACUOLUM LI, 1963 (CLASS: LITOSTOMATEA) THAT INHABITS IN XENOCYPRINAE FISH
Li Wei-dong, Wang Chong, Li Ming, HUANG Feng, LIU Hui-Yu
2012, 36(6): 1135-1141. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01135
Abstract PDF
ECOTOXICOLOGICAL EFFECTS OF EXPOSURE TO NONYLPHENOL ON COURTSHIP BEHAVIOR OF ZABRAFISH DANIO RERIO
XIA Ji-Gang, NIU Cui-Juan, FU Jun-Hua, Chen Zhan-Ni
2012, 36(6): 1142-1148. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01142
Abstract PDF
AGE AND GROWTH OF CHUM SALMON
WANG Ji-Long, TANG Fu-Jiang, LIU Wei
2012, 36(6): 1149-1155. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01149
Abstract PDF
ISOLATION AND GENETIC ANALYSIS OF MICROSATELLITE MARKERS FOR LARIMICHTHYS CROCEA
Ye Hua, Ren Peng, Liu Yang, Liu Xian-de, Wang Zhi-yong
2012, 36(6): 1156-1163. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01156
Abstract PDF
ONTOGENY OF THE DIGESTIVE TRACTS IN GRASS CARP (CTENOPHARYNGODON IDELLUS), YELLOWCHECK CARP(ELOPICHTHYS BAMBUSA) AND TOPMOUTH CULTER(CULTER ALBURNUS)
RUAN Guo-Liang, YANG Dai-Qin, WANG Wei-Min
2012, 36(6): 1164-1170. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01164
Abstract PDF
OCCURRENCE OF PLANKTONIC CYANOBACTERIUM TYCHONEMA BOUURRELLYI IN ERHAI LAKE AND ITS TAXONOMIC STUDIES
WEI Zhi-Hong, ZHU Meng-Ling, YU Gong-Liang, LI Ren-Hui
2012, 36(6): 1171-1175. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01171
Abstract PDF
RESEARCH ADVANCES IN FISH NK-LIKE CELLS
WU Nan, ZHANG Yong-An
2012, 36(6): 1176-1183. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01176
Abstract PDF
STUDY ON ALGICIDAL EFFECTS OF BACILLUS PUMILUS
HU Ming-Ming, DONG Jing, LI Yan-Hui, SHEN Yin-Wu, LIU Yong-Ding, LI Dun-Hai, LI Gen-Bao
2012, 36(6): 1184-1187. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01184
Abstract PDF
FEEDING HABITS OF SMALL YELLOW CROAKER LARIMICHTHYS POLYACTIS OFF MAAN ARCHIPELAGO
WANG Kai, ZHANG Shou-Yu, WANG Zhen-Hua, XU Min, ZHAO Jing
2012, 36(6): 1188-1192. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01188
Abstract PDF
THE REPRODUCTION OF THE AMPITHOE VALIDA AND OBSERVING THE DEVELOPMENT OF AMPITHOE VALIDA EMBRYONIC DEVELOPMENT FROM MORPHOLOGY
HAN Yong-Wang, LI Jian, CHEN Ping, LI Ji-Tao, DAI Fang-Yu, PAN Lu-Qing
2012, 36(6): 1193-1199. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01193
Abstract PDF
EFFECT OF EXOGENOUS METHIONINE ON DIGESTIBILITY IN VITRO AND ENZYMOLYSIS KINETICS OF CYPRINUS CARPIO
ZHANG Ling, ZHANG Wei-Dong, ZHANG Xiao-Ling, LIU Kai, LI Qing-Li, YANG Li
2012, 36(6): 1200-1204. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01200
Abstract PDF
A NEW CHINESE RECORD SPECIES OF CAPSALID MONOGENEA FROM AUXIS THAZARD THAZARD OF THE SOUTH CHINA SEA
YANG Chang-Ping, HU Pan, DING Xue-Juan, ZHANG Jian-Ying
2012, 36(6): 1205-1207. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01205
Abstract PDF

Journal Introduction